Educatief verlof (systeem t.e.m. 2018-2019)

Regeling tot en met academiejaar 2018-2019

Aan de UGent komen enkel volgende opleidingen in aanmerking voor betaald educatief verlof (BEV):

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Permanente vorming Beëdigd tolken

Info:

Permanente vorming Beëdigd vertalen

Info:

Faculteit Recht en Criminologie

Gandaius Permanente vorming:

 • Bemiddeling
 • Inleiding tot het recht voor gerechtelijke experts

Info: gpv@ugent.be

Faculteit Wetenschappen

Master in de Statistische Data-analyse

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

 • Schakelprogramma en Masteropleiding in de verpleegkunde en vroedkunde
 • Schakelprogramma en Masteropleiding in het management en het beleid van de gezondheidszorg
 • Masteropleiding ergotherapeutische wetenschap

Info: nele.anseeuw@ugent.be

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur

Postgraduaatsopleiding:  

 • Innoverend ondernemen

Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Postgraduaatsopleidingen:

 • Social profit en publiek management
 • Cultuur-en kunstmanagement

Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen

   Info: trajectbegeleiding.pp@ugent.be

   Wij kunnen géén attesten (inschrijvingsattesten, nauwgezetheid, deelname examens)  t.b.v. BEV retroactief uitreiken!