Definitieve inschrijving in Gent

Wanneer en Waar

Zie Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's.

Wat breng je mee

 • Identiteitskaart en rijksregisternummer
 • Diploma: (een kopie van) je diploma op basis waarvan je kan worden toegelaten; zie diplomatoelatingsvoorwaarden (of een attest van slagen met de nodige handtekeningen en stempels).
  Indien je wil inschrijven voor een creditdoelcontract, breng je best alle reeds behaalde diploma's mee.
Opgelet:
 • We aanvaarden geen onduidelijke kopie, attest van slagen zonder handtekening of stempel, puntenlijst zonder handtekening of stempel, puntenlijst zonder vermelding dat het diploma behaald is, print-screen van elektronische (her)inschrijving aan een andere instelling als inschrijvingsbewijs, formulier van bijzondere beroepstitel van de FOD volksgezondheid en/of een bewijs van toekenning van een RIZIV-nummer als diplomabewijs.
 • Studenten uit Nederland: breng je originele of gewaarmerkte diploma mee; een gewone kopie van het diploma wordt niet aanvaard!
 • Bewijs van slagen en gunstige rangschikking voor het toelatingsexamen arts voor de Bachelor of Science in de geneeskunde
 • Bewijs van slagen en gunstige rangschikking voor het toelatingsexamen tandarts voor de Bachelor of Science in de tandheelkunde
 • Bewijs van deelname aan een ijkingstoets voor de opleidingen Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen en Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen: architectuur
 • Bewijs van taalkennis Nederlands of Engels indien van toepassing; zie taaltoelatingsvoorwaarden
 • Bankkaart of kredietkaart, cash wordt niet aanvaard (betalen kan ook via overschrijving)
 • Bankrekeningnummer voor eventuele terugbetaling van studiegeld
 • E-mail van afzender 'oasis+prospect@dict.ugent.be' met toelating van de faculteit indien van toepassing (bv. bij specifieke opleidingen na toelating, externe GIT’s,…)

Inschrijven via volmacht

Contact

Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's