Definitieve inschrijving in Gent

Wanneer

van maandag 02/07 t/m vrijdag 13/07/2018 (gesloten op 11/07)

en

van maandag 06/08 t/m vrijdag 21/09/2018 (gesloten op 15/08)

elke werkdag van 10u tot 16u

Druktedagen inschrijvingen 2018

WaarUfo gebouw Gent

Foyer van het Ufo (Universiteitsforum)
Sint-Pietersnieuwstraat 33
9000 Gent
(parkeren kan in parking Sint-Pietersplein of parking Gent Zuid)

Wat breng je mee

  • Identiteitskaart en rijksregisternummer
  • Diploma: (een kopie van) je diploma op basis waarvan je kan worden toegelaten; zie diplomatoelatingsvoorwaarden (of een attest van slagen met de nodige handtekeningen en stempels) (buitenlands diploma: origineel meebrengen)
    Indien je wil inschrijven voor een creditdoelcontract, breng je best alle reeds behaalde diploma's mee.
Opgelet:
  • We aanvaarden geen onduidelijke kopie, attest van slagen zonder handtekening of stempel, puntenlijst zonder handtekening of stempel, puntenlijst zonder vermelding dat het diploma behaald is, print-screen van elektronische (her)inschrijving aan een andere instelling als inschrijvingsbewijs, formulier van bijzondere beroepstitel van de FOD volksgezondheid en/of een bewijs van toekenning van een RIZIV-nummer als diplomabewijs.
  • Studenten uit Nederland: breng je origineel diploma mee; een kopie wordt niet aanvaard!
  • Bewijs van slagen en gunstige rangschikking voor het toelatingsexamen arts voor de Bachelor of Science in de geneeskunde
  • Bewijs van slagen en gunstige rangschikking voor het toelatingsexamen tandarts voor de Bachelor of Science in de tandheelkunde
  • Bewijs van deelname aan een ijkingstoets voor de opleidingen Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen en Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen: architectuur. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk.
  • Bewijs van taalkennis Nederlands of Engels indien van toepassing; zie taaltoelatingsvoorwaarden
  • Bankkaart of kredietkaart, cash wordt niet aanvaard (betalen kan ook via overschrijving)
  • Bankrekeningnummer voor eventuele terugbetaling van studiegeld
  • E-mail van afzender 'oasis+prospect@dict.ugent.be' met toelating van de faculteit indien van toepassing (bv. bij specifieke opleidingen na toelating, externe GIT’s,…)

Inschrijven via volmacht

Contact

Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's