Definitieve inschrijving op campus Kortrijk

Wanneer?

Vanaf 1 oktober kan je je enkel inschrijven met laattijdige toestemming

Waar?

StudentensecretariaatCampus Kortrijk
Graaf Karel De Goedelaan 5
8500 Kortrijk

Wat breng je mee?

  • Identiteitskaart en rijksregisternummer
  • Diploma: (een kopie van) je diploma op basis waarvan je kan worden toegelaten; zie diplomatoelatingsvoorwaarden (of een attest van slagen met de nodige handtekeningen en stempels)
    Indien je wil inschrijven voor een creditdoelcontract, breng je best al je reeds behaalde diploma's mee

    We aanvaarden geen onduidelijke kopie, attest van slagen zonder handtekening of stempel, puntenlijst zonder handtekening of stempel, puntenlijst zonder vermelding dat het diploma behaald is, print-screen van elektronische (her)inschrijving aan een andere instelling als inschrijvingsbewijs, formulier van bijzondere beroepstitel van de FOD volksgezondheid en/of een bewijs van toekenning van een RIZIV-nummer als diplomabewijs

  • Bewijs van taalkennis Nederlands of Engels indien van toepassing; zie taaltoelatingsvoorwaarden
  • Studiegeld betalen gebeurt via een overschrijvingsformulier dat je ter plaatse meekrijgt, cash wordt niet aanvaard
  • Bankrekeningnummer voor eventuele terugbetaling van studiegeld
  • E-mail van afzender 'oasis+prospect@dict.ugent.be' met toelating van de faculteit indien van toepassing (bv. bij specifieke opleidingen na toelating, externe GIT’s,…)

Inschrijven via volmacht