Definitieve inschrijving op campus Kortrijk

Wanneer

De inschrijvingsperiode is afgelopen op vrijdag 28 september 2018. Vanaf 1 oktober is jouw inschrijving laattijdig en  zijn er restricties.

Open elke werkdag van 9u tot 12u en van 13u tot 17u

WaarCampus Kortrijk

Studentensecretariaat
Graaf Karel De Goedelaan 5
8500 Kortrijk

 

Wat breng je mee

 • Identiteitskaart en rijksregisternummer
 • Diploma: (een kopie van) je diploma op basis waarvan je kan worden toegelaten; zie diplomatoelatingsvoorwaarden (of een attest van slagen met de nodige handtekeningen en stempels)
  Indien je wil inschrijven voor een creditdoelcontract, breng je best al je reeds behaalde diploma's mee
  Opgelet:
  • We aanvaarden geen onduidelijke kopie, attest van slagen zonder handtekening of stempel, puntenlijst zonder handtekening of stempel, puntenlijst zonder vermelding dat het diploma behaald is, print-screen van elektronische (her)inschrijving aan een andere instelling als inschrijvingsbewijs, formulier van bijzondere beroepstitel van de FOD volksgezondheid en/of een bewijs van toekenning van een RIZIV-nummer als diplomabewijs.
  • Studenten uit Nederland: breng je originele of gewaarmerkte diploma mee; een gewone kopie van het diploma wordt niet aanvaard!
 • Bewijs van taalkennis Nederlands of Engels indien van toepassing; zie taaltoelatingsvoorwaarden
 • Studiegeld betalen gebeurt via een overschrijvingsformulier dat je ter plaatse meekrijgt, cash wordt niet aanvaard
 • Bankrekeningnummer
 • E-mail van afzender 'oasis+prospect@dict.ugent.be' met toelating van de faculteit indien van toepassing (bv. bij specifieke opleidingen na toelating, externe GIT’s,…)

Inschrijven via volmacht