Inschrijven via volmacht

Kan je zelf niet langskomen, dan kan je inschrijven via volmacht.

Meebrengen

De persoon die in jouw plaats komt, brengt mee

  • Zijn/haar identiteitskaart
  • (Kopie van beide zijden van) jouw identiteitskaart (en je rijksregisternummer)
  • Brief met je handtekening, met vermelding van voornaam, naam en geboortedatum van de gevolmachtigde en de opleiding waarvoor je wil inschrijven
  • Documenten zoals vermeld bij Definitieve inschrijving 'Wat breng je mee?'
Indien je ingeschreven bent via volmacht, kan je je studentenkaart pas krijgen nadat je identiteitskaart bij ons werd ingelezen.

Contact

Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's