Categorie 2: Keuzevak

Wat

Je bent ingeschreven via diplomacontract aan een universiteit van de Vlaamse of Franse Gemeenschap en je wil een keuzeopleidingsonderdeel volgen aan de UGent.

Hoe registreren

Stuur een e-mail naar en voeg volgende toe

 • Kopie identiteitskaart (beide zijden)
 • Digitale pasfoto in Jpg-formaat
 • Inschrijvingsbewijs huidig academiejaar met vermelding voor welke opleiding je bent ingeschreven aan je thuisinstelling
 • Ingevuld registratieformulier gaststudent
 • Schriftelijke toestemming van je thuisinstelling (hoe je die kan verkrijgen, wordt door elke universiteit afzonderlijk bepaald. In de meeste instellingen vraag je dit aan de studentenadministratie.)
 • Schriftelijke toestemming van de faculteit: vraag aan je facultaire studentenadministratie (FSA) om het onderdeel 'Categorie 2 - keuzevak' aan te vullen. Daarnaast bezorg je hen ook nog:
  1. Kopie van je curriculum aan je thuisinstelling
  2. Lijst van de opleidingsonderdelen die je wil volgen met bijhorende motivatie
  De FSA neemt opnieuw contact op wanneer je aanvraag is goedgekeurd.

Na registratie

Na registratie dien je je curriculum vast te leggen en ontvang je een studentenkaart en UGent-account.

Contact

gaststudent@ugent.be