Categorie 4: Samenwerkingsovereenkomst

Wat

Je bent ingeschreven via diplomacontract voor een opleiding waarvoor je thuisinstelling een specifieke samenwerkingsovereenkomst heeft over bepaalde UGent-opleidingsonderdelen en je wil één of meer van deze opleidingsonderdelen volgen.

Opleidingen waarbij de registratie automatisch gebeurt

Voor onderstaande opleidingen gebeurt je registratie automatisch via de UGent.

Nadat je je faculteit op de hoogte hebt gebracht, stuurt zij ons de nodige gegevens.

Na registratie (ten laatste eind oktober) ontvang je een studentenkaart en UGent-account waarmee je toegang krijgt tot de universitaire voorzieningen.

Faculteit Wetenschappen

 • Bachelor of Science in de chemie (onderwijsovereenkomst polymeren met HoGent)
 • Master of Science in de fysica en de sterrenkunde (uitwisselen van opleidingsonderdelen met VUB en UA)
 • Master of Science in de geologie (UGent - KU Leuven)

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

 • Master of Science in de pedagogische wetenschappen (uitwisselen van opleidingsonderdelen met KU Leuven)
 • Specifieke lerarenopleiding drama en audiovisuele en beeldende kunst (onderwijsovereenkomst met HoGent – KASK)
 • Specifieke lerarenopleiding handelswetenschappen en bestuurskunde (onderwijsovereenkomst met HoGent – HABE)
 • Specifieke lerarenopleiding muziek (onderwijsovereenkomst met HoGent – conservatorium)

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

 • Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: chemie en bioprocestechnologie (uitwisselen van opleidingsonderdelen met VUB)
 • Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: cel- en genbiotechnologie (uitwisselen van opleidingsonderdelen met VUB)

Opleidingen waarbij je je dient te registreren

Voor onderstaande opleidingen kom je persoonlijk langs om in te schrijven. Je brengt mee:

 • Identiteitskaart
 • Inschrijvingsbewijs huidig academiejaar met vermelding voor welke opleiding je bent ingeschreven aan je thuisinstelling
 • Ingevuld registratieformulier gaststudent

Vervolgens bezorg je de facultaire studentenadministratie (FSA):

 • Je UGent-studentennummer
 • Een overzicht van de opleidingsonderdelen die je wil volgen

De FSA kan zo jouw curriculum vastleggen.

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

 • Bachelor of Arts in de Oost-Europese talen en culturen (onderwijsovereenkomst Tsjechisch met HoGent)
 • Bachelor of Arts in de Oosterse talen en culturen (organisatie van een China semester)
 • Master in de taal- en letterkunde, afstudeerrichting: Iberoromaanse talen (uitwisselen van opleidingsonderdelen met UA)
 • Onderwijsovereenkomst Turks met HoGent

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

 • Master of Science in de verpleegkunde en de vroedkunde (standaard GIT voor studenten van VUB)
 • Overeenkomst m.b.t. stageplaatsen tandheelkunde aan VUB

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur

 • Master in de nautische wetenschappen (UGent, HZS)
 • PGOP Innoverend Ondernemen
 • Master of Science in Electromechanical Engineering, afstudeerrichting Maritime Engineering (uitwisselen van opleidingsonderdelen met KMS)

Faculteit Economie en Bedrijfskunde

 • Master of Science in de bedrijfseconomie (opnemen van opleidingsonderdelen uit HoGent
 • Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
 • Master of Science in de pedagogische wetenschappen (uitwisselen van opleidingsonderdelen met KU Leuven)

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

 • Technology for integrated Water Management
 • PGOP Innoverend Ondernemen

Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen

 • Master of Science in de EU-studies (delen van opleidingsonderdelen met VUB)
 • Master of Science in Politieke Wetenschappen

Wat doe je na registratie

Contact

gaststudent@ugent.be