Categorie 5: Masterproef

Wat

Registratie als gaststudent om aan je masterproef te werken in het kader van een samenwerkingsovereenkomst van je hogeschool of universiteit met de UGent .

Hoe registreren

Stuur een e-mail naar en voeg volgende toe

  • Kopie identiteitskaart (beide zijden)
  • Digitale pasfoto in Jpg-formaat
  • Inschrijvingsbewijs huidig academiejaar met vermelding voor welke opleiding je bent ingeschreven aan je thuisinstelling
  • Ingevuld registratieformulier gaststudent
  • Ingevuld formulier toelating masterproefovereenkomst, ondertekend door je promotor van de instelling waar je bent ingeschreven als student (de zendende instelling), de promotor van de UGent en door jou.

Na registratie

Contacteer je facultaire studentenadministratie met vermelding van je UGent-studentennummer en dat je in het kader van een masterproef aan de faculteit zal werken.

Contact

gaststudent@ugent.be