Categorie 5: Masterproef

Registratie als gaststudent om aan je masterproef te werken in het kader van een samenwerkingsovereenkomst van je hogeschool of universiteit met de UGent .

Wat breng je mee?

  • Identiteitskaart
  • Inschrijvingsbewijs van huidig academiejaar waarop duidelijk vermeld staat voor welke opleiding je bent ingeschreven aan je thuisinstelling
  • Ingevuld registratieformulier gaststudent
  • Ingevuld formulier toelating masterproefovereenkomst, ondertekend door je promotor van de instelling waar je bent ingeschreven als student (de zendende instelling), de promotor van de UGent en door jou.

Wat doe je na registratie?

Contacteer je facultaire studentenadministratie met vermelding van je UGent-studentennummer en dat je in het kader van een masterproef aan de faculteit zal werken.

Contact

gaststudent@ugent.be