Inschrijven voor meer dan één opleiding

Inschrijven voor meer dan één opleiding

Je kan je in hetzelfde academiejaar inschrijven voor meer dan één opleiding.

Je dient dan aan de toelatingsvoorwaarden van elk van die opleidingen te voldoen.

Voorbeeld: je wil je inschrijven voor de Bachelor of Arts in de moraalwetenschappen en voor de Master of Science in de algemene economie.

Inschrijven voor aansluitende opleidingen

Je kan je ook in hetzelfde academiejaar inschrijven voor twee (of meer) aansluitende opleidingen of voor een bacheloropleiding en een aansluitend voorbereidingsprogramma of voor een schakel- of voorbereidingsprogramma en een aansluitende masteropleiding of voor het schakelprogramma en  voorbereidingsprogramma tot educatieve master.

Je dient daarvoor de goedkeuring te hebben van de betrokken curriculumcommissie(s).

In afwachting van deze goedkeuring kan je je, onder ontbindende voorwaarde, toch reeds inschrijven in een aansluitende opleiding. Dit houdt in dat indien de curriculumcommissie uiteindelijk geen goedkeuring verleent voor betreffende inschrijving voor een aansluitende opleiding, je inschrijving voor die aansluitende opleiding wordt tenietgedaan.

Voorbeeld: je wil je inschrijven voor de Bachelor of Arts in de moraalwetenschappen en voor de Master of Arts in de moraalwetenschappen.

Inschrijven terwijl je ook ingeschreven bent aan een andere instelling

Ben je nog bezig aan een opleiding die toelating geeft tot een UGent-opleiding en wil je al starten aan de UGent (Externe GIT)? zie: inschrijven met toelating.

Procedure inschrijving

Volg de stappen voor inschrijven.

Contact

Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's