Inschrijven voor cursussen door federale ambtenaren

Bevordering naar niveau A

Wie als statutair federaal ambtenaar werkt, kan in bepaalde gevallen bevorderen naar niveau A

4 cursussen volgen uit een masterprogramma aan de UGent

Deze bevorderingsselectie naar niveau A is onderverdeeld in 3 reeksen van testen.

De 2de reeks betreft 'evaluatie kennisverwerving'. Kandidaten die geslaagd zijn voor reeks 1, moeten 4 cursussen - van minstens 4 ECTS-studiepunten - uit een masterprogramma van een universiteit of hogeschool volgen.

1 vak moet betrekking hebben op recht, economie of overheidsfinanciën en 3 vakken zijn vrij te kiezen, in overleg met de P&O-directeur.

Inschrijven via creditcontracten

Indien je in dit kader wil inschrijven aan de UGent, moet je voor deze cursussen inschrijven via creditcontracten.

Toelatingsvoorwaarden

Kijk na of je aan de toelatingsvoorwaarden voldoet.

Stappen volgen voor inschrijving

Volg alle stappen volgens de procedure inschrijving

Curriculum vastleggen

Vergeet niet, dat ook in dit geval (inschrijven via creditcontracten) je curriculum per academiejaar en per faculteit door de curriculumcommissie wordt vastgelegd volgens artikel 30 van het onderwijs- en examenreglement.

Contact

Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's