Een aanvraag indienen

 • Gelieve de informatie hieronder door te nemen alvorens je begint met de online aanvraag
 • Zorg dat je een pdf-versie van de vereiste documenten (diploma en puntenlijst) hebt
 • Als je de online aanvraag opstart, wil dit zeggen dat je akkoord gaat met de toelatingsvoorwaarden
 • Na het voltooien van de online aanvraag, moet je het aanvraagdossier in papieren versie indienen (met originele documenten) voor de deadline. Start tijdig met het verzamelen van de vereiste documenten en wacht niet tot de deadline nadert of tot je bent afgestudeerd

Lees onderstaande informatie voor je de online aanvraag opstart

 • Hou rekening met de deadline. Het volledige aanvraagpakket moet vóór de deadline ingediend zijn. 
 • Er zijn twee delen aan de online aanvraag
  • Na het eerste deel controleren wij de ingevulde informatie en ingediende documenten. Wanneer alles volledig is, krijg je een e-mail met de uitnodiging om het tweede deel in te vullen.
  • Na het tweede deel krijg je een e-mail met instructies over hoe het papieren aanvraagdossier in te dienen (zie verder)
 • Stuur geen documenten op voor je de e-mail "overzicht van uw aanvraag, ..." hebt ontvangen!
 • Je dient een aanvraag in voor een academiejaar, niet voor een semester
 • Je bent verplicht om een scan van je diploma en bijhorende puntenlijst (in pdf-formaat) toe te voegen
 • Een aanvraag wordt ingediend op individuele basis, aan iedere aanvrager wordt een prospectnummer toegekend
 • Het duurt gemiddeld 3 à 4 maanden na ontvangst van je (volledige) dossier voor een resultaat over je inschrijvingsaanvraag kan worden meegedeeld

 

Start de online inschrijvingsaanvraag

 

Aanvraag vanaf 1 maart voor een Nederlandstalige opleiding voor het komende academiejaar:

Dit is enkel mogelijk als je geen visum moet aanvragen én als je al voldoet aan de taalvoorwaarden van de opleiding. Gelieve contact op te nemen met de International Admissions Desk - admission@ugent.be.

Vanaf 1 juni is het niet meer mogelijk om een inschrijvingsaanvraag op te starten als internationale student.

Dien je aanvraagpakket in

Een inschrijvingsaanvraag indienen aan de UGent is gratis.

Stuur geen documenten op vooraleer je de online aanvraag hebt afgewerkt en je de e-mail "overzicht van uw aanvraag, prospectnummer ..." hebt ontvangen.

 • Stuur de documenten op die vermeld staan op de e-mail "overzicht van uw aanvraag, prospectnummer....":
 1. Gelegaliseerde kopie van uw basisdiploma en bijhorende puntenlijst/diplomasupplement. Ben je nog niet afgestudeerd, dan staat hieronder meer informatie over de in te dienen documenten.
 2. Beëdigde vertaling in het Nederlands, Frans, Duits of Engels (indien het document is opgesteld in een andere taal)
 3. Als je nog geen universitaire studies deed en je dus een aanvraag voor een bacheloropleiding doet, dan moet de ingevulde "Verklaring" bijgesloten worden. Dit document bevestigt dat je basisdiploma in je thuisland ook toegang verleent tot universitaire studies. Als je wel al ingeschreven was aan een universiteit, dan dien je een inschrijvingsbewijs in.
 4. Kopie van uw identiteitskaart of paspoort 

 5. Document dat het puntensysteem verklaart dat gebruikt wordt in uw land (bv. diplomasupplement): beoordelingssysteem ECTS, GPA, ...

 6. Ben je erkend vluchteling? Dan dien je een officieel bewijs hiervan in

 7. Curriculum vitae (CV)
 8. Aanbevelingsbrieven 
 9. Taalbewijs Nederlands/Engels (indien reeds voorhanden): afhankelijk van de onderwijstaal van de opleiding waarvoor je een aanvraag indient

 10. het originele en ondertekende toestemmingsformulier, dat je krijgt tijdens de online aanvraag

 11. Chinese student? Mogelijks zal je een APS certificaat moeten indienen. Meer informatie in het Engels via www.ugent.be/chinesestudents

 

 • Je mag documenten toevoegen die kunnen bijdragen aan je toelatingsaanvraag zoals certificaten van bijkomende opleidingen, een motivatiebrief... (niet verplicht) 

 • Dien je een aanvraag in voor de faculteit Economie en Bedrijfskunde, dan is het sterk aanbevolen om een GMAT en/of GRE-score in te dienen.

Je bent nog niet afgestudeerd?

Je kan de aanvraagprocedure reeds opstarten en je papieren dossier indienen vóór de deadline is verstreken. Je moet niet wachten tot je afgestudeerd bent. In de plaats van het gelegaliseerde diploma en puntenlijst of diplomasupplement, dien je, onder andere, de volgende documenten vóór de deadline in:

 • Verklaring van je universiteit/hogeschool die bevestigt dat je zal afstuderen. De officiële naam van het diploma en de verwachte afstudeerdatum moeten vermeld zijn op de verklaring.
 • Recente puntenlijst met de vakken waarvoor je al een examen hebt afgelegd.

Als het dossieronderzoek positief is, dan ben je aanvaard door de UGent en zal je een toelatingsbrief ontvangen. Op de toelatingsbrief zal vermeld staan dat je bij inschrijving een gelegaliseerde kopie van je basisdiploma moet indienen.

Je kan niet inschrijven als je het gelegaliseerde diploma niet kan voorleggen uiterlijk bij inschrijving.

Dossieronderzoek (achter de schermen)

Opgelet:

 • Het verwerken van je aanvraag kan 3-4 maanden duren, na ontvangst van het volledige aanvraagdossier.
 • Bijkomende documenten indienen nadat je je dossier al hebt ingediend, draagt niet bij aan de evaluatie van je aanvraag, aangezien het dossier op verschillende afdelingen kan zijn. Het is dus zeer belangrijk om alle documenten voor te leggen bij indiening van het dossier, tenzij je werd gevraagd om bijkomende documenten in te dienen.

De toelatingsbrief

Als je met succes de volledige aanvraagprocedure hebt doorlopen, dan ontvang je een toelatingsbrief. Met deze brief kan je:

Opgelet: een aanvraag indienen voor academische toelating en een aanvraag voor een studiebeurs/studiefinanciering zijn niet hetzelfde. Als je een aanvraag voor een studiebeurs indient, wil dit niet zeggen dat de UGent ook een aanvraag voor academische toelating ontvangen heeft. Als je een beurs bent toegewezen wil dit ook niet noodzakelijk zeggen dat je kan worden toegelaten aan de UGent als student.

De toelatingsbrief zal de volgende informatie bevatten:

 • persoonsgegevens en dossiernummer (referentie)
 • het studieprogramma waarvoor je bent toegelaten en de organiserende faculteit
 • het academiejaar waarin je bent toegelaten (niet voor doctoraat)
 • waar je je kan inschrijven en welke documenten je moet voorleggen

Contact