Een aanvraag indienen

 • Gelieve de informatie hieronder door te nemen alvorens je begint met de online aanvraag
 • Zorg dat je een pdf-versie van de vereiste documenten hebt
 • Als je de online aanvraag opstart, wil dit zeggen dat je akkoord gaat met de toelatingsvoorwaarden
 • Na het voltooien van de online aanvraag, moet je het aanvraagdossier in papieren versie indienen (met originele documenten) voor de deadline. Start tijdig met het verzamelen van de vereiste documenten en wacht niet tot de deadline nadert of tot je bent afgestudeerd.
 • Lees onderstaande informatie voor je de online aanvraag opstart

 • Hou rekening met de deadline. Het volledige aanvraagpakket moet vóór de deadline ingediend zijn.
 • Er zijn twee delen aan de online aanvraag
  • Na het eerste deel controleren wij de ingevulde informatie en ingediende documenten. Wanneer alles volledig is, krijg je een e-mail met de uitnodiging om het tweede gedeelte in te vullen.
  • Na het tweede deel controleren wij opnieuw de ingevulde informatie en de ingediende documenten. Wanneer alles volledig is, krijg je een e-mail met instructies over hoe het papieren aanvraagdossier in te dienen (zie verder)
 • Stuur geen documenten op voor je de e-mail "overzicht van uw aanvraag, ..." hebt ontvangen!
 • Je dient een aanvraag in voor een academiejaar, niet voor een semester
 • Je bent verplicht om een scan van je diploma en bijhorende puntenlijst (in pdf-formaat) toe te voegen
 • Een aanvraag wordt ingediend op individuele basis, aan iedere aanvrager wordt een prospectnummer toegekend
 • Je mag maar voor 1 opleiding een aanvraag indienen. Het is belangrijk om een weloverwogen studiekeuze te maken vooraleer je de inschrijvingsaanvraag opstart
 • Het duurt gemiddeld 3 à 4 maanden na ontvangst van je (volledige) dossier voor een resultaat over je inschrijvingsaanvraag kan worden meegedeeld
 • Start de online inschrijvingsaanvraag

Ga naar prospect.ugent.be
 • Dien je aanvraagpakket in

Een inschrijvingsaanvraag indienen aan de UGent is gratis.

Stuur geen documenten op vooraleer je de online aanvraag hebt afgewerkt en je de e-mail "overzicht van uw aanvraag, prospectnummer ..." hebt ontvangen.

Stuur de documenten op die vermeld staan op de e-mail "overzicht van uw aanvraag, prospectnummer....":

 • Gelegaliseerde kopie van uw basisdiploma en bijhorende puntenlijst
 • Vertaling in het Nederlands, Frans, Duits of Engels (indien het document is opgesteld in een andere taal)
 • Als je nog geen universitaire studies deed, dan moet het ingevulde "Equivalence-Document" bijgesloten worden. Dit document bevestigt dat je basisdiploma in je thuisland ook toegang verleent voor universitaire studies
 • Kopie van uw identiteitskaart of paspoort 

 • Document dat het puntensysteem verklaart dat gebruikt wordt in uw land (bv. diplomasupplement): beoordelingssysteem ECTS, GPA, ...

 • Taalbewijs Nederlands/Engels (indien reeds voorhanden) 

 • Formulier Consent for disclosure

 • Aanbevelingsbrieven 

 • Curriculum vitae (CV)
 • Elk document dat kan bijdragen aan uw toelatingsaanvraag zoals C.V., certificaten van bijkomende opleidingen,... (niet verplicht) 

 • Indien u erkend vluchteling bent: een originele brief die uw vluchtelingenstatus bevestigd. Dit document kan opgevraagd worden bij uw Gemeentebestuur.
 • Nadat je het volledige aanvraagpakket (papieren dossier) hebt ingediend, kan het ongeveer drie maanden duren alvorens het resultaat bekend is. Voor die reden zijn er bepaalde deadlines
 • Aanvragen kunnen niet worden verwerkt indien een gelegaliseerde kopie van het basisdiploma en/of andere vereiste documenten ontbreekt
 • Stuur uw aanvraagpakket naar de International Admissions - Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's  per post. We vereisen originele documenten, daarom kan je het aanvraagpakket niet per e-mail sturen.
 • Je bent nog niet afgestudeerd?

Je kan de aanvraagprocedure reeds opstarten en je papieren dossier indienen vóór de deadline is verstreken. Je moet niet wachten tot je afgestudeerd bent. In de plaats van het gelegaliseerde diploma en puntenlijst of diplomasupplement, dien je, onder andere, de volgende documenten voor de deadline in:

 • Verklaring van je universiteit/hogeschool die bevestigt dat je zal afstuderen. De officiële naam van het diploma en de verwachte afstudeerdatum moeten vermeld zijn op de verklaring.
 • Recente puntenlijst met de vakken waarvoor je al een examen hebt afgelegd.

Als het dossieronderzoek positief is, dan ben je aanvaard door de UGent en zal je een toelatingsbrief ontvangen. Op de toelatingsbrief zal vermeld staan dat je bij inschrijving een gelegaliseerde kopie van je basisdiploma moet indienen. Je kan niet inschrijven als je het gelegaliseerde diploma niet kan voorleggen uiterlijk bij inschrijving.

 • Dossieronderzoek

 • De Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's onderzoekt of je voldoet aan de algemene toelatingsvoorwaarden en of je de vereiste documenten hebt ingediend
 • Jouw aanvraagdossier wordt doorgestuurd naar de betrokken faculteit. Op de faculteit wordt het dossier meer in detail onderzocht en daar zal worden beoordeeld of jouw diploma voldoet en jij dus beschikt over relevante voorkennis binnen het vakgebied. Op de faculteit zal er dus worden nagegaan of jij mag worden toegelaten tot de studie of niet. Andere documenten, zoals je CV en puntenlijst, en je verklaringen in de aanvraag worden ook in beschouwing genomen.
 • De faculteit formuleert een advies en brengt International Admissions - Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's hiervan op de hoogte.
 • International Admissions - Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's maakt jou deze beslissing over. Wanneer je bent toegelaten, dan zal je een toelatingsbrief ontvangen, ondertekend door het afdelingshoofd Studentenadministratie en Studieprogramma's
 • De toelatingsbrief

Als je met succes de volledige aanvraagprocedure hebt doorlopen, dan ontvang je een toelatingsbrief. Met deze brief kan je:

Opgelet: een aanvraag indienen voor academische toelating en een aanvraag voor een studiebeurs/studiefinanciering zijn niet hetzelfde. Als je een aanvraag voor een studiebeurs indient, wil dit niet zeggen dat de UGent ook een aanvraag voor academische toelating ontvangen heeft. Als je een beurs bent toegewezen wil dit ook niet noodzakelijk zeggen dat je kan worden toegelaten aan de UGent als student.

 • Contact