Toelatingsvoorwaarden internationale studenten

We raden je aan om vroegtijdig met de planning te beginnen en je er van te vergewissen dat de procedure en voorwaarden duidelijk zijn.

Om een aanvraag in te dienen aan de Universiteit Gent, moet je voldoen aan de volgende toelatingsvoorwaarden:

Taal

De onderwijstaal aan de UGent is het Nederlands.

Sommige masteropleidingen worden in het Engels gegeven.

De onderwijstaal en de voertaal voor onderwijs- en andere activiteiten in het kader van de doctoraatsopleiding is het Engels.

Toelatingsvoorwaarden m.b.t. taal

Diploma

Welk opleidingsniveau?

Ga na welke diplomavoorwaarde voor jou van toepassing is:

Bachelor
Master
Specifieke lerarenopleiding
Doctoraat (Ph.D.)
Permanente vorming
Postgraduaat

Meer informatie over de structuur van het hoger onderwijs in Vlaanderen kan je vinden via deze link

Gerelateerde inhoud