Inschrijven als Nederlandse student

Inschrijvingsaanvraag

Start met een online inschrijvingsaanvraag

Er is geen toelatingsprocedure voor wie rechtstreekse toegang heeft, zie Toelating tot de basisopleidingen

Definitieve inschrijving

Na je inschrijvingsaanvraag ontvang je een e-mail met instructies om je inschrijving definitief te maken.

Indien je je inschrijving niet online kan finaliseren, kom je persoonlijk langs bij de Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's.

Meebrengen

  • Paspoort
  • Origineel studiebewijs/diploma op basis waarvan je kan worden toegelaten (kopie wordt niet aanvaard)
  • Voor geneeskunde: bewijs van slagen en gunstige rangschikking voor toelatingsexamen arts
  • Voor tandheelkunde: bewijs van slagen en gunstige rangschikking voor toelatingsexamen tandarts
  • Voor Burgerlijk ingenieur: ingenieurswetenschappen en ingenieurswetenschappen: architectuur: bewijs van deelname aan een ijkingstoets. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk.
  • Voor Industrieel ingenieur: industriële wetenschappen, biowetenschappen en bio-industriële wetenschappen:  bewijs van deelname aan een ijkingstoets. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk.
  • Voor diergeneeskunde: bewijs van deelname aan een ijkingstoets. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk.
  • Bewijs van taalkennis Engels indien je een Engelstalige opleiding wil volgen. Als je onderwijs in het Nederlands hebt gevolgd en je schrijft in voor een Nederlandstalige opleiding, dan moet je geen taalbewijs indienen
  • Bankrekeningnummer.

Studiegeld

Nederlandse studenten betalen hetzelfde studiegeld als Belgische studenten.

Het studiegeld wordt ter plaatse elektronisch betaald: er is een betaalterminal voorzien om met bankkaart of kredietkaart te betalen.

Het studiegeld (voor een bacheloropleiding (Ba), master-na-bacheloropleiding (ManaBa), schakelprogramma, voorbereidingsprogramma en specifieke lerarenopleiding) bestaat uit een vast bedrag en een bedrag afhankelijk van het aantal opgenomen studiepunten.

De studiepunten van alle bovenvermelde inschrijvingen worden samengeteld.
Je betaalt dus slechts 1x het vast bedrag.

Bij inschrijving betaal je een standaardbedrag.
Wanneer het curriculum goedgekeurd wordt, volgt er een aangepaste factuur naargelang het aantal opgenomen studiepunten.

Studentenkaart

Na inschrijving krijg je een studentenkaart.

Attest voor dienst vreemdelingenzaken

Een attest dat je nodig hebt om aan te melden bij de dienst Vreemdelingenzaken kan je de dag na je inschrijving afprinten vanop Oasis.

Op verzoek kan dit onmiddellijk bij je inschrijving afgeleverd worden.

Contact