Uitzonderingen op ijkingstoets ingenieur of ingenieur-architect

IJkingstoets

Indien je wil inschrijven voor Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen of  Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen: architectuur, moet je verplicht deelnemen aan een ijkingstoets. Bij inschrijving toon je het ondertekende deelnameattest.

Uitzonderingen

Hierop zijn enkele uitzonderingen. Bij inschrijving toon je hiervan het bewijs:

  • Deelname ijkingstoets voor een andere opleiding (in 2019 voor inschrijving 2019-2020)
  • Deelname toelatingsexamen arts/tandarts (in 2019 voor inschrijving 2019-2020)
  • Deelname toelatingsproef van de Koninklijke Militaire School (in 2019 voor inschrijving 2019-2020)
  • Deelname toelatingsexamen van de Franstalige gemeenschap voor de opleiding burgerlijk ingenieur (in 2019 voor inschrijving 2019-2020)
  • 60 studiepunten behaald hebben in een academische bachelor in België

Meer lezen: facultaire aanvullingen op het onderwijs- en examenreglement (OER)

Toelating curriculumcommissie

Heb je niet deelgenomen aan de ijkingstoets en val je niet onder één van bovenstaande uitzonderingen? Neem dan contact op met de trajectbegeleider via  om een uitzondering te vragen aan de Curriculumcommissie.

Contact

Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's