Diplomavoorwaarden Permanente vorming

Organisatie door faculteiten

De faculteiten organiseren diverse permanente vormingen (lessenreeksen) voor professionelen en studenten met een academische graad, die hun kennis willen opfrissen of zich willen hertrainen in een ander domein.

Toelatingsvoorwaarden

Indien je wil inschrijven voor een permanente vorming, moet je voldoen aan de toelatingsvoorwaarden zoals goedgekeurd door de betrokken faculteitsraad.

Geen credits

Voor vakken gegeven binnen een permanente vorming kan je geen credits behalen.