Overmacht COVID-19: Mogelijkheid tot teruggave van leerkrediet

De Vlaamse Regering heeft beslist dat studenten leerkrediet kunnen terugkrijgen voor de opleidingsonderdelen die tijdens het eerste semester van het academiejaar 2020-2021 gedoceerd werden en waarvoor de student verklaart dat hij of zij zich in een overmachtssituatie bevond die toe te schrijven is aan COVID-19.

Volgende voorwaarden moeten vervuld zijn opdat leerkrediet kan worden teruggegeven:

  • Het moet gaan om een opleidingsonderdeel van het eerste semester waarvoor de eerste examenkans voor 22 februari 2021 viel en het resultaat voor die datum werd bekendgemaakt.
  • De student is na deelname aan zijn laatste examenkans niet geslaagd (dit betekent dat de student moet deelgenomen hebben aan de tweede examenkans van het opleidingsonderdeel, tenzij het om een opleidingsonderdeel gaat waarvoor slechts één examenkans wordt aangeboden).
  • De student verklaart dat hij/zij zich in een overmachtssituatie bevond door COVID-19.
  • De student moet deze aanvraag indienen bij de bevoegde dienst van de Vlaamse Regering, binnen een termijn van dertig kalenderdagen nadat de examenresultaten van de augustus/septemberzittijd zijn bekendgemaakt. 

Let op: je kan op dit moment nog geen aanvraag indienen voor teruggave van het leerkrediet omwille van overmacht door corona. Dat kan pas na vaststelling en registratie van alle resultaten van dit academiejaar. Je kan dus pas een aanvraag indienen als de tweede zittijd voor dit academiejaar gepasseerd is. Op deze webpagina zal tijdig de link naar het aanvraagformulier opgenomen worden. 

Voor opleidingsonderdelen waarvan de eerste examenkans viel na 22 februari 2021 is er nog geen beslissing genomen. 

Meer informatie hierover vind je op de webpagina van de Vlaamse overheid