Overmacht COVID-19: Mogelijkheid tot teruggave van leerkrediet

De Vlaamse Regering heeft beslist dat studenten leerkrediet kunnen terugkrijgen voor de opleidingsonderdelen die tijdens het tweede semester gedoceerd werden en waarvoor de student verklaart dat hij of zij zich in een overmachtssituatie bevond die toe te schrijven is aan COVID-19.

Volgende voorwaarden moeten vervuld zijn opdat leerkrediet kan worden teruggegeven:

  • Het moet gaan om een opleidingsonderdeel (van het tweede semester of een jaaropleidingsonderdeel) waarvan minstens een deel van de onderwijsactiviteit na 9 maart 2020 viel.
  • De student is na deelname aan zijn laatste examenkans niet geslaagd (dit betekent dat de student moet hebben deelgenomen aan de tweede examenkans van het opleidingsonderdeel, tenzij het om een opleidingsonderdeel gaat waarvoor slecht één examenkans wordt aangeboden).
  • De student verklaart dat hij/zij zich in een overmachtssituatie bevond door COVID-19.

De student moet deze aanvraag indienen bij de bevoegde dienst van de Vlaamse Regering, binnen een termijn van dertig kalenderdagen nadat de examenresultaten van de augustus/septemberzittijd zijn bekendgemaakt. Aanvragen kan digitaal of op papier. Het aanvraagformulier vind je  op de webpagina van de Vlaamse overheid