FAQ - Veelgestelde vragen

Vind het antwoord op de meestgestelde vragen over de Sociale Dienst.

Studietoelage van de Vlaamse overheid


Ja, voor het academiejaar 2020-2021 moet je nog zelf de studietoelage aanvragen door een profiel aan te maken in het digitaal loket.

Elke student moet éénmalig zijn profiel instellen.
In dit profiel kan hij zijn opstartvoorkeur weergeven. Op basis van deze opstartvoorkeur start de afdeling studietoelagen elk jaar een jaardossier op. 


Ja, maar enkel indien je valt onder één van de uitzonderingen.

  1. In het jaar dat je je diploma behaalt, mag het aantal studiepunten lager zijn.
  2. Indien je ernstig ziek bent en hierdoor geen 27 studiepunten kan opnemen.


Ja, je kan een studietoelage krijgen voor het behalen van meerdere diploma's en het voltooien van meerdere programma's.

Of je nog effectief in aanmerking kan komen zal afhangen van je de opleiding of het programma waarvoor je wil inschrijven.
Daarnaast zal er ook rekening gehouden worden met je volledige studiehistoriek, ongeacht of je er in het verleden een studietoelage voor hebt ontvangen.

Studiegeld


Neen, je hoeft niet het volledige studiegeld te betalen.

Je kan bij je inschrijvingsaanvraag aanduiden dat je een studietoelage van de Vlaamse overheid zal aanvragen.
Bijgevolg zal je bij jouw definitieve inschrijving een voorlopige factuur ontvangen met het verminderde studiegeld als beurstariefstudent.
Vergeet zeker niet jouw studietoelage van de Vlaamse overheid aan te vragen. Dit kan door een profiel aan te maken via de afdeling Studietoelagen.


Als je verwacht in het nieuwe academiejaar recht te hebben op een studietoelage van de Vlaamse overheid kan je voorlopig het beurstarief betalen.

Je gebruikt de gegevens van je oorspronkelijk factuur om de betaling over te maken, maar past het bedrag aan naar het beurstarief.
Vergeet zeker niet jouw studietoelage van de Vlaamse overheid aan te vragen. Dit kan door een profiel aan te maken via de afdeling Studietoelagen.

Studiefinanciering Sociale Dienst


Ja, je moet elk jaar opnieuw een aanvraag voor studiefinanciering indienen.

Elk academiejaar onderzoeken wij opnieuw jouw recht op studiefinanciering.
Je vult het nieuwe aanvraagformulier in en voegt hierbij ook alle nodige documenten.
Enkel volledige aanvragen zullen wij opnieuw onderzoeken en behandelen.