FAQ - Veelgestelde vragen

Vind het antwoord op de meestgestelde vragen over de Sociale Dienst.

Het studentenstatuut

Moet ik het statuut als student ergens aanvragen en/of registreren?

Nee, het studentenstatuut is een verzameling van rechten en plichten die je kan hebben als student.

Hieronder valt bijvoorbeeld het recht op Groeipakket, het kunnen werken als student, het fiscaal ten laste zijn, ....
Om van bepaalde rechten gebruik te kunnen maken zijn er specifieke voorwaarden waaraan je moet voldoen.

Heeft het wijzigen/stopzetten van mijn inschrijving tijdens het academiejaar invloed op het studentenstatuut?

Ja, omdat er soms voorwaarden zijn op vlak van je inschrijving kan dit een invloed hebben.

Je inschrijving wijzigen of stopzetten tijdens het academiejaar kan je best goed overwegen.
Naast gevolgen op academisch vlak, zijn er gevolgen voor je statuut.

Studietoelage van de Vlaamse overheid

Moet ik elk jaar opnieuw de studietoelage van de Vlaamse overheid aanvragen?

Wij raden aan om bij de start van elk academiejaar na te kijken, in het digitaal loket, of er reeds een dossier is opgestart.
Is dit niet het geval kan je dit zelf nog tijdig in orde brengen.

Elke student moet bij een eerste aanvraag een profiel aanmaken in het digitaal loket.
In dit profiel kan hij zijn opstartvoorkeur weergeven. Op basis van deze opstartvoorkeur start de afdeling studietoelagen elk jaar een dossier op.
! Let op: Kreeg je vorig jaar een afkeuring van je dossier? Dan zal er nooit een automatisch dossier worden opgestart in het nieuwe academiejaar.

Ik neem minder dan 27 studiepunten op onder diplomacontract. Kan ik een studietoelage van de Vlaamse overheid krijgen?

Ja, maar enkel indien je valt onder één van de uitzonderingen.

  1. In het jaar dat je je diploma behaalt, mag het aantal studiepunten lager zijn.
  2. Indien je ernstig ziek bent en hierdoor geen 27 studiepunten kan opnemen.

Ik heb reeds een diploma. Kan ik nog een studietoelage van de Vlaamse overheid krijgen?

Ja, je kan een studietoelage krijgen voor het behalen van meerdere diploma's en het voltooien van meerdere programma's.

Of je nog effectief in aanmerking kan komen zal afhangen van je de opleiding of het programma waarvoor je wil inschrijven.
Daarnaast zal er ook rekening gehouden worden met je volledige studiehistoriek, ongeacht of je er in het verleden een studietoelage voor hebt ontvangen.

Studiegeld

Ik denk in aanmerking te komen voor een studietoelage van de Vlaamse overheid. Moet ik het volledige studiegeld betalen?

Neen, je hoeft niet het volledige studiegeld te betalen.

Je kan bij je inschrijvingsaanvraag aanduiden dat je een studietoelage van de Vlaamse overheid zal aanvragen.
Bijgevolg zal je bij jouw definitieve inschrijving een voorlopige factuur ontvangen met het verminderde studiegeld als beurstariefstudent.
Vergeet zeker niet jouw studietoelage van de Vlaamse overheid aan te vragen. Dit kan door een profiel aan te maken via de afdeling Studietoelagen.

Ik was vorig academiejaar een niet-beursstudent. Kan ik voor het nieuwe academiejaar toch het beurstarief betalen? 

Ja, als je verwacht in het nieuwe academiejaar recht te hebben op een studietoelage van de Vlaamse overheid kan je voorlopig het beurstarief betalen.

Je gebruikt de gegevens van je oorspronkelijk factuur om de betaling over te maken, maar past het bedrag aan naar het beurstarief.
Vergeet zeker niet jouw studietoelage van de Vlaamse overheid aan te vragen. Dit kan door een profiel aan te maken via de afdeling Studietoelagen.

Andere vragen?

Studiefinanciering Sociale Dienst

Moet ik een volledig nieuwe aanvraag indienen als ik vorig academiejaar reeds studiefinanciering ontving?

Ja, je moet elk jaar opnieuw een aanvraag voor studiefinanciering indienen.

Elk academiejaar onderzoeken wij opnieuw jouw recht op studiefinanciering.
Sinds 2022-2023 werken wij volledig digitaal. Je aanvraag kan je indienen in het studentenportaal van de Sociale Diens via Oasis. 
Enkel volledige aanvragen zullen wij onderzoeken en behandelen.

Kan ik enkel studiefinanciering aanvragen bij de Sociale Dienst als ik beursstudent of bijna-beursstudent ben?

Nee, wij onderzoeken altijd jouw specifieke en individuele situatie.

De nationaliteitsvoorwaarden en studievoorwaarden zijn voor zowel de studietoelage als onze studiefinanciering dezelfde.
Onze studiefinanciering kan er zijn ter aanvulling of vervanging van je recht op een studietoelage van de Vlaamse overheid.
Sinds 2022-2023 werken wij volledig digitaal. Je aanvraag kan je indienen in het studentenportaal van de Sociale Diens via Oasis. 
Wij bekijken jouw specifieke situatie en gaan na wat mogelijk is.