Je eigen domicilie hebben

Je wil je eigen officieel adres? Wat zijn hiervan de gevolgen? Waarmee moet je rekening houden?

Kan ik mezelf domiciliëren op een ander adres? 

Je mag jou enkel domiciliëren op kot wanneer je financieel onafhankelijk bent en niet meer behoort tot een ander gezin.

Wil je samenhuizen met anderen die niet tot je gezin behoren, dan moeten alle huurders in de huurovereenkomst worden opgenomen.
Daarnaast moet(en) die ook allemaal hun domicilie op het goed vestigen. 

Hoe moet ik dit in orde brengen?

Als je verandert van adres ben je verplicht om dat te melden, zelfs als je binnen dezelfde gemeente verhuist.
Na je v
erhuizing heb je 8 werkdagen de tijd om je nieuwe adres te melden bij de dienst bevolking van uw nieuwe woonplaats.

Het gemeentebestuur zal een wijkagent of een bevoegde ambtenaar laten langskomen voor controle.
Na een positieve vaststelling wordt je adres gewijzigd in het bevolkingsregister van de gemeente en het Rijksregister.

Tot slot moet je jou aanmelden bij de dienst bevolking.
Deze dienst zal jouw identiteitskaart aanpassen.

Vanaf het moment dat je identiteitskaart aangepast is, kunt je bepaalde instanties van je adresverandering op de hoogte brengen.
Een aantal daarvan worden automatisch ingelicht.

Wat met de verzekeringen?

In het alledaagse leven kunnen verschillende verzekeringen zeker nuttig zijn.
Denk hierbij maar aan de de brandverzekering, de hospitalisatieverzekering, de familiale verzekering, de autoverzekering, ...
Een aantal verzekeringen zijn verplicht, anderen dan weer niet.

Zodra je een eigen officieel adres hebt, zal je ook je eigen contracten en verzekeringen moeten afsluiten. 

  • Neem contact op met je verzekeraar of een verzekeraar naar keuze. 

Ziekteverzekering

Tot de leeftijd van 25 jaar kun je als student aangesloten blijven als ‘kind ten laste’ bij een van de ouders.
Zodra je begint te werken, een werkloosheidsuitkering ontvangt of 25 jaar wordt, moet je in eigen naam aansluiten.

  • Neem contact op met jouw mutualiteit of een mutualiteit naar keuze.

Groeipakket

Je kan het Groeipakket voor jezelf ontvangen als je niet meer bij jouw ouder(s) of opvoeder(s) woont.

  • Neem contact op met je uitbetaler van het Groeipakket.

Studietoelage van de Vlaamse overheid

Om in aanmerking te komen voor een studietoelage van de Vlaamse overheid moet je aan 3 voorwaarden voldoen.

Een eigen adres, of zelf instaan voor een studietoelage opent niet zomaar het recht op een studietoelage.
Je moet voldoende eigen inkomsten hebben of voldoen aan specifieke voorwaarden om de studietoelage op je eigen inkomen te kunnen laten bereken. 

Word je als kotstudent beschouwd, dan krijg je een hoger studietoelage.
Val je onder de leefeenheid 'ten laste' dan mag je niet gedomicilieerd zijn op het adres van je kot om hiervoor in aanmerking te komen. 

Belastingen 

Je ouder(s) ontvangen een belastingvoordeel indien ze je fiscaal ten laste nemen.
Maak je geen deel meer uit van het gezin zal je niet meer fiscaal ten laste kunnen zijn.