Toelage voor psychologische begeleiding

NOOD AAN BEGELEIDING

Als student is het niet alle dagen feest: soms heb je veel aan je hoofd of is het moeilijk je weg te zoeken.
Wist je dat je voor élke kwestie - hoe klein of ‘onschuldig’ ze ook lijkt – wel ergens terechtkan? Blijf er dus niet alleen mee zitten!

Ervaar je studiegebonden of persoonlijke moeilijkheden? Blijf niet met je zorgen zitten, ook al lijken ze klein.
Op de Afdeling Studieadvies staan 5 psychologen ter beschikking om studenten te begeleiden die met hun studies in de knoei zijn geraakt.
Trainingen en individuele begeleiding zijn gratis.

STUDIEFINANCIERING VOOR PSYCHOLOGISCHE BEGELEIDING

Volg je psychologische begeleiding bij een externe pscyholoog?
Onder bepaalde voorwaarden kan je recht hebben op studiefinanciering voor het volgen van psychologische begeleiding.

 

 

  • Nationaliteitsvoorwaarden

Belg of gelijkgesteld (je voldoet aan bijkomende voorwaarden)

  • Studievoorwaarden

Voor de eerste keer student aan de UGent in academiejaar 2020-2021?

Student aan de UGent met een diplomacontract van minstens 27 studiepunten (uitzondering: diplomajaar).
Ingeschreven voor een bacheloropleiding, masteropleiding, educatieve masteropleiding, voorbereidinsgprogramma of schakelprogramma.
Voor een voortgezette opleiding (bv. ManaMa, postgraduaat, ...) en de voorbereidingsprogramma's hierop, kan je geen studiefinanciering krijgen.

Reeds student aan de UGent in academiejaar 2019-2020?

Student met een hoofdinschrijving aan de UGent onder een diplomacontract van minstens 27 studiepunten (uitzondering: diplomajaar).
Doctorandi komen nooit in aanmerking voor onze studiefinanciering.

  • Financi¨ële voorwaarden

Sta je zelf in voor de kosten voor psychologische begeleiding?
Zijn je ouder(s) niet op de hoogte dat je therapie volgt?
Is het gezinsbudget ontoereikend om deze kosten te dragen?
Dan kan je een aanvraag studiefinanciering indienen bij onze dienst.

 

 

  • Na je inschrijving als student aan de UGent voor academiejaar 2020-2021
  • Zo spoedig mogelijk, wij houden enkel rekening met nog toekomstige sessies

 


Naast een aanvraag voor psychologische begeleiding ook een tussenkomst aanvragen voor jouw andere studiekosten?
Doe een gecombineerde aanvraag.

 

 

  • Een grondige voorbereiding van je dossier is noodzakelijk. Enkel volledige dossiers zullen verder behandeld worden
  • Indien je dossierbehandelaar bijkomende informatie wenst kan je uitgenodigd worden voor een afspraak
  • Volledige dossiers worden voorgelegd op de eerstvolgende teamvergadering
  • Op de teamvergadering wordt een beslissing genomen betreffende de toekenning, de aard en het bedrag van de financiering
  • Je wordt op de hoogte gebracht van de beslissing en verdere afhandeling van jouw dossier

Elke vraag tot studiefinanciering wordt individueel en met de nodige discretie op onze dienst verwerkt.

 

Bij de Sociale Dienst zijn er ook andere mogelijkheden van studiefinanciering en je kan ook een voorschot krijgen op je studietoelage van de Vlaamse overheid.