Psychologische begeleiding

NOOD AAN BEGELEIDING

Als student is het niet alle dagen feest: soms heb je veel aan je hoofd of is het moeilijk je weg te zoeken.
Wist je dat je voor élke kwestie - hoe klein of ‘onschuldig’ ze ook lijkt – wel ergens terechtkan? Blijf er dus niet alleen mee zitten!

PSYCHOLOGISCHE BEGELEIDING

Ervaar je studiegebonden of persoonlijke moeilijkheden? Blijf niet met je zorgen zitten, ook al lijken ze klein.
Op de Afdeling Studieadvies staan studentenpsychologen ter beschikking om studenten te begeleiden die met hun studies in de knoei zijn geraakt.
Trainingen en individuele begeleiding zijn gratis.

Kunnen de studentenpsychologen jou niet of onvoldoende begeleiden?
Dan kunnen ze je gericht doorverwijzen naar een externe psycholoog.

TOELAGE VOOR PSYCHOLOGISCHE BEGELEIDING

Je kan de studentenpsychologen contacteren voor psychologische begeleiding.
Zij helpen je graag op weg met de meest gepaste ondersteuning (individuele begeleiding of groepstrainingen).
Indien ze jou niet verder kunnen helpen, verwijzen ze je gericht door naar een externe therapeut.


Je kan een financiële ondersteuning aanvragen voor het volgen van deze externe psychologische begeleiding.

 

Student aan de UGent met een diplomacontract van minstens 27 studiepunten (uitzondering: diplomajaar).
Ingeschreven voor een bacheloropleiding, masteropleiding, educatieve masteropleiding, voorbereidingsprogramma of schakelprogramma.
Tot het behalen van een 1e masterdiploma.

Voor een voortgezette opleiding (bv. ManaMa, postgraduaat, ...) en de voorbereidingsprogramma's hierop, kan je geen studiefinanciering krijgen.

 

 • Na je (her)inschrijving als student aan de UGent
 • Als je begeleiding zou volgen bij een externe psycholoog

 

 • Vul het aanvraagformulier in
 • Voeg de nodige documenten toe
 • Stuur ons het ondertekende aanvraagformulier en de nodige documenten door via mail
 • Je dossier zal op onze dienst worden verwerkt, waarna de betaling kan worden overgemaakt

 

 • Er is een beperkte tussenkomst mogelijk voor het volgen van individuele psychologische begeleiding bij een erkende therapeut
 • Dit voor het volgen van sessies tijdens het lopende academiejaar (tussen maandag 27/09/2021 en zondag 25/09/2022)
 • Maximum 8 sessies per academiejaar
 • 80% van de kostprijs van de sessie, met een maximum van € 50 per sessie
 • Een maximum toelage van € 400 per academiejaar

Elke vraag tot studiefinanciering wordt met de nodige discretie op onze dienst verwerkt.
Bij de Sociale Dienst zijn er ook andere mogelijkheden van studiefinanciering en je kan ook een voorschot krijgen op je studietoelage van de Vlaamse overheid.