Bedragen 2009-2010

Diploma-, credit- en examencontract

Voorlopig studiegeld

Om praktische redenen wordt een voorlopig bedrag gevraagd bij inschrijving. Onderstaande tabellen geven deze bedragen weer.

 • Diplomacontract
  Beurs Bijna-beurs Niet-beurs

  Voltijds Bachelor, Master na Bachelor, Specifieke Lerarenopleiding, Schakelprogramma, Voorbereidingsprogramma, Proef (2de cyclus in afbouw)

  (geldt zowel voor MOT als GIT)

  80 euro 333,60 euro 567,80 euro

  Voltijds Master na Master (uitgezonderd die met bijzonder studiegeld)

  (geldt zowel voor MOT als GIT)

  567,80 euro 567,80 euro

  567,80 euro

  Deeltijds MOT en 2de inschrijving laatste jaar ManaBa / Proef (2de cyclus in afbouw) / SLO voor max 30 studiepunten 55 euro 209,30 euro 313,80 euro
  Deeltijds MOT en 2de inschrijving laatste jaar ManaMa voor max 30 studiepunten (uitgezonderd die met bijzonder studiegeld) 313,80
  euro
  313,80 euro 313,80 euro
  Herinschrijving AILO niet samen met ba, ManaBa, Proef 55 euro 61,80 euro 61,80 euro
  Herinschrijving AILO samen met Bachelor, ManaBa, proef Voorlopig niets bij te betalen voor de AILO
 • Creditcontract

  Onmiddellijk betalen volgens het aantal studiepunten, zie verrekeningstabel

 • Examencontract met het oog op het behalen van creditbewijzen

Onmiddellijk betalen volgens het aantal studiepunten, zie verrekeningstabel

 • Examencontract met het oog op het behalen van een diploma

Soort contract Bedrag
Voltijds 260,20 euro

Deeltijds en 2de inschrijving laatste jaar ManaBa / ManaMa / Proef (2de cyclus in afbouw) voor max 30 studiepunten

158,20 euro


Definitief studiegeld

Na 15 maart 2010 wordt het definitieve bedrag berekend, waarna de vordering eventueel wordt aangepast: je moet dan bijbetalen of krijgt geld terug. Zie verrekeningstabel

Doctoraat, doctoraatsopleiding, predoctorale opleiding, voorlopige inschrijving doctoraat

Soort inschrijving Bedrag
Eerste inschrijving 269,90 euro
Herinschrijving 0 euro
Inschrijving voor verdediging 269,90 euro

Postgraduaatsopleiding (PGOP) - Permanente vorming (PEV)

  Het voorlopig te betalen bedrag voor een PGOP is het vast bedrag 58,80 EUR + het forfaitair bedrag voor de opleiding

Contact

studiegeld@UGent.be