Bijzonder studiegeld voor ManaMa's 2009-2010

Master in de meertalige bedrijfscommunicatie (LW)

Voorlopig te betalen bedrag bij inschrijving: € 627,80

Gewoon studiegeld: € 567,80

Forfaitair surplusbedrag opleiding: € 60

Surplusbedrag per opleidingsonderdeel:

 • Bedrijfscommunicatie in de praktijk: € 200
 • Mondelinge communicatietechnieken en toegepaste groepsdynamica: € 170
 • Bedrijfscommunicatie in het Frans: € 30
 • Bedrijfscommunicatie in het Engels: € 30

Opmerking: studenten die voor het geheel van hun curriculum, al dan niet gespreid over meerdere academiejaren, ingeschreven zijn voor zowel Bedrijfscommunicatie in het Frans als Bedrijfscommunicatie in het Engels, betalen slechts het variabel surplusbedrag voor één van beide opleidingsonderdelen.

De faculteit regelt zelf de eventuele terugbetaling aan de student op eigen initiatief en individueel.

 • Overige opleidingsonderdelen zijn vrij van surplusbedragen

Geen reducties.

Terugbetaling bij beëindiging contract:

Het forfaitaire gedeelte van € 60 wordt niet terugbetaald.

Het variabel gedeelte van de vakgebonden bedragen wordt als volgt terugbetaald:

 

t.e.m. 31/10/2009

t.e.m. 30/11/2009

Bedrijfscommunicatie in de praktijk: € 200

€ 140 terug

€ 100 terug

Mondelinge communicatietechnieken en toegepaste groepsdynamica: € 170

€ 170 terug

€ 100 terug

Bedrijfscommunicatie in het Frans: € 30

€ 30 terug

€ 30 terug

Bedrijfscommunicatie in het Engels: € 30

€ 30 terug

€ 30 terug

 

Dit geeft voor een modeltraject (MOT):

 • Surplusbedrag opleiding: € 460 ( € 60 per opleiding + maximaal € 400 variabel bedrag gebonden aan de opleidingsonderdelen waarvoor men ingeschreven is).
 • Totaal studiegeld (bijzonder studiegeld): € 460 + € 567,80 = € 1027,80.

Master in Advanced Studies in European Law (RE)

Voorlopig te betalen bedrag bij inschrijving: € 817,80

Gewoon studiegeld: € 567,80

Forfaitair surplusbedrag opleiding: € 250.

Surplusbedrag per opleidingsonderdeel:

 • Skills for Lawyers: 172,74 €
 • European Law: the Basics: 172,74 €
 • Seminar: Foreign Chair: 172,74 €
 • EU Enlargement and Proximity Relations: 287,9 €
 • EU Trade Policy: 287,9 €
 • European Union Competition Law: 345,48 €
 • European Union Internal Market Law: 345,48 €
 • European Union Judicial Protection Law: 345,48 €
 • European Union Institutional Law: 345,48 €
 • European Union External Relations: 345,48 €
 • EU External relations: Selected Topics: 287,9 €
 • European Constitutional Law: Case Studies : 287,9 €
 • EU Social Law and International Employment: 287,9 €
 • European Labour and Employment Law: 287,9 €
 • European Banking and Capital Markets Law: 287,9 €
 • International Commercial Transactions: 287,9 €
 • EU Justice and Home Affairs: 287,9 €
 • The Law of European Mergers and Acquisitions: 287,9 €
 • European Company Law and Corporate Governance: 287,9 €
 • Human Rights in Europe: 287,9 €
 • European Contract Law: 287,9 €
 • European and International Environmental law: 287,9 €
 • Contemporary Issues in European and Comparative Law: 172,74 €
 • International Commercial Arbitration: 172,74 €
 • European Media Law : 172,74 €
 • Transport Law: 172,74 €
 • European and Comparative Discrimination Law: 172,74 €
 • Maritime Transport Law: 28,00 €
 • Transport Insurance Law: 172,74 €
 • Law of the Sea: 28,00 €
 • European and International Biodiversity Law: 172,74 €
 • Contemporary issues of public international law: 172,74 €
 • European Criminal Justice Systems: 172,74 €
 • European Criminal Policy: 172,74 €
 • Penal Systems in Europe: 172,74 €
 • Organised Crime in Europe: 172,74 €
 • Comparative Methodology in European Criminology: 172,74 €
 • Dissertation: 863,70 €

Geen terugbetaling bij beëindiging contract.

Info over overgangsmaatregelen voor deeltijds / GIT en over reducties: bij de faculteit.

Dit geeft voor een modeltraject (MOT):

Surplusbedrag opleiding: € 3705 (€ 250 forfaitair + maximaal € 3455 variabel bedrag gebonden aan de opleidingsonderdelen waarvoor men ingeschreven is).

Totaal studiegeld (bijzonder studiegeld): € 3705 + € 567,80 ‘gewoon’ studiegeld = € 4272,80
€ 4272,80 - € 22,80 (korting terugbetaald door de faculteit, om geen verhoging ten opzichte van vorig jaar te hebben) = € 4250

 

Master in de fiscaliteit (RE)

Te betalen bedrag bij inschrijving: € 2067,80

Gewoon studiegeld: € 567,80

Forfaitair surplusbedrag opleiding: € 1500

Surplusbedrag per opleidingsonderdeel:

 

 • Juridische en beroepsnormen inzake accountancy en belastingconsultancy: € 0
 • Voortgezette accountancy: € 0
 • Wetgeving inzake de jaarrekening: € 0
 • Grondige studie van personenbelasting: € 0
 • Grondige studie van personenbelasting: € 0
 • Grondige studie van vennootschapsbelasting I : € 0
 • Grondige studie van vennootschapsbelasting II: € 0
 • Grondige studie van belasting over de toegevoegde waarde: € 0
 • Grondige studie van registratierechten en successierechten: € 0
 • Sociaal recht: capita selecta: € 0
 • Fiscale procedure en fiscaal strafrecht : € 0
 • Internationaal en Europees fiscaal recht: € 0
 • Lokale en regionale belastingen m.i.v. beginselen van fiscaal recht : € 0
 • Vennootschapsboekhouden: € 0
 • Voortgezet vennootschapsrecht en wetgeving m.b.t. ondernemingen in moeilijkheden: € 0
 • Masterproef: € 0

Geen terugbetaling bij beëindiging contract.

Geen reducties.

Dit geeft voor een MOT:

 • Surplusbedrag opleiding: € 1500 (€ 1500 Forfaitair surplusbedrag opleiding + € 0 bedrag gebonden aan de opleidingsonderdelen waarvoor men ingeschreven is).
 • Totaal studiegeld (bijzonder studiegeld): € 1500 + € 567,80 ‘gewoon’ studiegeld = € 2067,80

 

Interuniversitaire Master in de maritieme wetenschappen (RE)

Voorlopig te betalen bedrag bij inschrijving: € 597,80

Gewoon studiegeld: € 567,80

Forfaitair surplusbedrag opleiding: € 30.

Surplusbedrag per opleidingsonderdeel:

 • Haventechnologie: € 35
 • Scheepstechnologie: € 35
 • Havenplanning: € 35
 • Transporteconomie: € 35
 • Maritieme en haveneconomie: € 63
 • Maritieme economische geografie: € 28
 • Economische techniek van het maritiem transport: € 28
 • Transportbedrijfseconomie: € 21
 • Logistiek en transport: € 21
 • Belgisch Zeerecht: € 28
 • Zee- en binnenscheepvaartrecht: € 35
 • Zee- en transportrecht: € 28
 • Law of the Sea: € 28
 • Inleiding tot het internationaal zeerecht: € 28
 • Maritime transport law: € 28
 • Vervoerrecht: € 28
 • Alle seminaries: € 42
 • Alle keuzevakken: € 21
 • Masterproef: € 105

Overgangsmaatregelen en reducties:

De modaliteiten hiervan worden bepaald door de vakgroep internationaal publiekrecht.

Geen terugbetaling bij beëindiging contract.

Dit geeft voor een MOT:

 • Surplusbedrag opleiding: € 450 (€ 30 opleiding + maximum € 420 variabel bedrag gebonden aan de opleidingsonderdelen waarvoor men ingeschreven is).
 • Totaal studiegeld (bijzonder studiegeld): € 450 + € 567,80 ‘gewoon’ studiegeld = € 1017

Interuniversitaire Master of Space Studies (WE) (Coördinator en inschrijven: KULeuven)

Inschrijven (en dus betalen) in KU Leuven

Voor een voltijds diplomacontract: 5600 (‘gewoon’ studiegeld inbegrepen)

Voor een deeltijds diplomacontract: 2800 (‘gewoon’ studiegeld inbegrepen)

Bedrag per opleidingsonderdeel voor creditcontracten (€ 125 per studiepunt):

 • Questions in Space Sciences: 375
 • Space Law and Space Policy: 375
 • Space Project Management: 375
 • Space Sciences and Exploration: 375
 • Life Sciences and Biology in Space: 375
 • Orbital Mechanics and Mission Design: € 375
 • Spacecraft Design and Instrumentation: 375
 • Space Business and Management: 750
 • The Law of International Organisations: 750
 • Advanced topics in Space Law and Space Policy: 750
 • Introduction to Management: 750
 • Product Development and Innovation: 750
 • Atmospheric Sciences from Space: 750
 • Space Weather: 500
 • Advanced Topics in Life Sciences from Space: 750
 • Space Geodesy, Geophysics and Earth Observations: 750
 • Astrophysics from space: 500
 • Synchrotron Radiation Research in Earth and Planetary Sciences: 750
 • Plant in Space: Life Support System Applications: 750
 • Spacionics Systems Design: 375
 • Reference Database Management: 750
 • Global Change Monitoring: 375
 • Space Technology and Environment: 750
 • Satellite and Space Communications: 750
 • Reliability of Space Systems: 500
 • Robotics: 500
 • Masterproef: 1875

Geen terugbetaling bij beëindiging contract.

Master in het beheer van gezondheidsgegevens (GE)

Voorlopig te betalen bedrag bij inschrijving: € 624,80

Gewoon studiegeld: € 567,80

Forfaitair surplusbedrag opleiding: € 57

Surplusbedrag per opleidingsonderdeel:

 • Informatica, telematica, beheer gegevensbanken: € 93,6
 • Statistiek en epidemiologie, kwaliteitscontrole: € 70,2
 • Gegevensregistratie: € 39
 • Gezondheidsindicatoren: € 31,2
 • Gezondheidseconomie: € 31,2
 • Organisatie van de gezondheidszorg: € 31,2
 • Wetgeving: € 54,6
 • Masterproef: € 117

Geen overgangsmaatregelen voor deeltijdse studenten / GIT (ze betalen eenzelfde bedrag).

Geen reducties.

Geen terugbetaling bij beëindiging contract.

Dit geeft voor een modeltraject (MOT):

 • Surplusbedrag opleiding: € 525 (€ 57 opleiding + maximaal € 468 variabel bedrag gebonden aan de opleidingsonderdelen waarvoor men ingeschreven is)
 • Totaal studiegeld (bijzonder studiegeld): € 525 + € 567,80 = € 1092,80

Contact

studiegeld@UGent.be