Bijzonder (hoger) studiegeld 2011-2012

Opgelet

De surplusbedragen zijn bedragen die bovenop het ‘gewoon’ studiegeld dienen te worden betaald.

Bij stopzetting wordt het ‘gewone’ studiegeld terugbetaald, overeenkomstig de regels van artikel 33 van het onderwijs- en examenreglement.

De surplusbedragen worden in principe niet terugbetaald, tenzij de betrokken faculteit beslist om dit te doen.

Studenten die zijn ingeschreven in een bacheloropleiding of een master-na-bacheloropleiding en die met goedkeuring van de faculteit keuzevakken mogen kiezen uit de opleidingsprogramma’s van andere opleidingen, zijn vrijgesteld van het surplusbedrag indien zij een opleidingsonderdeel kiezen dat deel uitmaakt van een opleidingsprogramma waarvoor bijzonder studiegeld wordt gevraagd.

Eventuele reducties op de surplusbedragen voor bepaalde (categorieën) studenten worden door de faculteit geregeld.

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Master in de meertalige bedrijfscommunicatie

Surplusbedrag opleiding: € 60
Surplusbedrag per opleidingsonderdeel:

 • Bedrijfscommunicatie in de praktijk: € 200
 • Mondelinge communicatietechnieken en toegepaste groepsdynamica: € 170
 • Bedrijfscommunicatie in het Frans: € 30
 • Bedrijfscommunicatie in het Engels: € 30
 • Overige opleidingsonderdelen: € 0

Opmerking: studenten die voor het geheel van hun curriculum, al dan niet gespreid over meerdere academiejaren, ingeschreven zijn voor zowel Bedrijfscommunicatie in het Frans als Bedrijfscommunicatie in het Engels, betalen slechts het variabel surplusbedrag voor één van beide opleidingsonderdelen.
De faculteit regelt zelf de eventuele terugbetaling aan de student op eigen initiatief en individueel.
Geen reducties.

Terugbetaling bij beëindiging contract:
Het forfaitaire gedeelte van € 60 wordt niet terugbetaald.
Het variabel gedeelte van de vakgebonden bedragen wordt als volgt terugbetaald:

Bedrijfscommunicatie in de praktijk: € 200  
t.e.m. 31/10/2011 € 140 terug   
t.e.m. 31/12/2011 € 100 terug

Mondelinge communicatietechnieken en toegepaste groepsdynamica: € 170   
t.e.m. 31/10/2011 € 170 terug   
t.e.m. 31/12/2011 € 100 terug

Bedrijfscommunicatie in het Frans: € 30   
t.e.m. 31/10/2011 € 30 terug   
t.e.m. 31/12/2011 € 30 terug

Bedrijfscommunicatie in het Engels: € 30   
t.e.m. 31/10/2011 € 30 terug   
t.e.m. 31/12/2011 € 30 terug

Faculteit Rechtsgeleerdheid

Master of Advanced Studies in European Law

Surplusbedrag opleiding: € 3420
Surplusbedrag per opleidingsonderdeel: € 0
Geen terugbetaling bij beëindiging contract.

Master in de fiscaliteit

Surplusbedrag opleiding: € 1500
Surplusbedrag per opleidingsonderdeel:

 • Juridische en beroepsnormen inzake accountancy en belastingconsultancy: € 14,18
 • Voortgezette accountancy: € 16,68
 • Wetgeving inzake de jaarrekening: € 15,43
 • Grondige studie van personenbelasting I: € 57,93
 • Grondige studie van personenbelasting II: € 17,93
 • Grondige studie van vennootschapsbelasting I : € 52,93
 • Grondige studie van vennootschapsbelasting II: € 15,43
 • Grondige studie van belasting over de toegevoegde waarde: € 52,93
 • Grondige studie van registratierechten en successierechten: € 18,43
 • Sociaal recht: capita selecta: € 17,93
 • Fiscale procedure en fiscaal strafrecht : € 91,05
 • Internationaal en Europees fiscaal recht: € 80,43
 • Lokale en regionale belastingen m.i.v. beginselen van fiscaal recht : € 12,93
 • Vennootschapsboekhouden: € 12,93
 • Voortgezet vennootschapsrecht en wetgeving m.b.t. ondernemingen in moeilijkheden: € 23,68
 • Masterproef: € 272,86

Het forfaitair surplus bedrag van € 1500 dient slecht éénmaal te worden betaald. Dus bissers, deeltijdsen tweede deel, … dienen enkel de kosten van de betreffende opleidingsonderdelen te betalen.
Geen terugbetaling bij beëindiging contract.

Master in de maritieme wetenschappen

Surplusbedrag opleiding: € 30
Surplusbedrag per opleidingsonderdeel (€ 7 per studiepunt):
(voorlopige bedragen; worden herbekeken na programmawijziging in juni 2011):

 • Haventechnologie: € 35
 • Scheepstechnologie: € 35
 • Havenplanning: € 35
 • Transporteconomie: € 35
 • Maritieme en haveneconomie: € 63
 • Transport, logistiek en ruimte : € 28
 • Economische techniek van het maritiem transport: € 28
 • Transportbedrijfseconomie: € 21
 • Logistiek en transport: € 21
 • Belgisch Zeerecht: € 28
 • Privaatrechtelijke vraagstukken inzake transport en maritiem recht: € 35
 • Maritiem Recht: € 28
 • Law of the Sea: € 28
 • Inleiding tot het internationaal zeerecht: € 28
 • Maritime transport law: € 28
 • Transportrecht: € 28
 • Alle seminaries: € 42
 • Alle keuzevakken: € 21
 • Masterproef: € 105

Overgangsmaatregelen en reducties:
De modaliteiten hiervan worden bepaald door de vakgroep internationaal publiekrecht.
Geen terugbetaling bij beëindiging contract.

Faculteit Wetenschappen

Master of Space Studies (interuniversitair KU Leuven)

Voltijds diplomacontract opleiding: € 5600 (‘gewoon’ studiegeld inbegrepen)
Deeltijds diplomacontract opleiding: € 2800 (‘gewoon’ studiegeld inbegrepen)
Bedrag per opleidingsonderdeel voor creditcontracten (€ 125 per studiepunt):

 • Questions in Space Sciences: € 375
 • Space Law and Space Policy: € 375
 • Space Project Management: € 375
 • Space Sciences and Exploration: € 375
 • Life Sciences and Biology in Space: € 375
 • Orbital Mechanics and Mission Design: € 375
 • Spacecraft Design and Instrumentation: € 375
 • Space Business and Management: € 750
 • The Law of International Organisations: € 750
 • Advanced topics in Space Law and Space Policy: € 750
 • Introduction to Management: € 750
 • Product Development and Innovation: € 750
 • Atmospheric Sciences from Space: € 750
 • Space Weather: € 500
 • Advanced Topics in Life Sciences from Space: € 750
 • Space Geodesy, Geophysics and Earth Observations: € 750
 • Astrophysics from space: € 500
 • Synchrotron Radiation Research in Earth and Planetary Sciences: € 750
 • Plant in Space: Life Support System Applications: € 750
 • Spacionics Systems Design: € 375
 • Reference Database Management: € 750
 • Global Change Monitoring: €     375
 • Space Technology and Environment: € 750
 • Satellite and Space Communications: € 750
 • Reliability of Space Systems: € 500
 • Robotics: € 500
 • Masterproef: € 1875

Geen terugbetaling bij beëindiging contract.

Master of Statistical Data Analysis

Surplusbedrag opleiding: € 300
Surplusbedrag per opleidingsonderdeel: € 30
Geen terugbetaling bij beëindiging contract.
Geen reducties.

Master in de actuariële wetenschappen (interuniversitair VUB)

Surplusbedrag opleiding: € 123
Surplusbedrag per opleidingsonderdeel (16,8 per studiepunt):

 • Statistiek voor actuariële wiskunde € 50,40
 • Elementen van boekhouden € 100,80
 • Financieel management en investeringsanalyse € 100,80
 • Vermogensbeheer € 100,80
 • Ondernemingsrecht € 100,80
 • Fiscaliteit € 100,80
 • Economie en bedrijfsleven € 100,80
 • Economie € 100,80
 • Stochastische processen € 100,80
 • Operationeel onderzoek € 100,80
 • Verzekeringsovereenkomsten € 100,80
 • Grondige studie van groepsverzekeringen en pensioenfondsen I € 100,80
 • Grondige studie van groepsverzekeringen en pensioenfondsen II € 100,80
 • Risicotheorie, schadeverzekeringen en herverzekeringen I € 100,80
 • Risicotheorie, schadeverzekeringen en herverzekeringen II € 100,80
 • Verzekeringen € 50,40
 • Financiële wiskunde I € 50,40
 • Onderwerpen in actuariële en financiële wiskunde € 50,40
 • Risk management € 50,40
 • Stochastische processen € 100,80
 • Operationeel onderzoek € 100,80
 • Verzekeringsovereenkomsten € 100,80
 • Grondige studie van groepsverzekeringen en pensioenfondsen I € 100,80
 • Grondige studie van groepsverzekeringen en pensioenfondsen II € 100,80
 • Risicotheorie, schadeverzekeringen en herverzekeringen I € 100,80
 • Risicotheorie, schadeverzekeringen en herverzekeringen II € 100,80
 • Masterproef € 252

Geen terugbetaling bij beëindiging contract.

Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen en faculteit Ingenieurswetenschappen

Master of Technology for Integrated Water Management (interuniversitair UA)

Surplusbedrag opleiding: € 0
Surplusbedrag per opleidingsonderdeel: € 15,405 per studiepunt

Contact

studiegeld@UGent.be