Master na Masters met bijzonder studiegeld 2013-2014

Surplusbedragen

Surplusbedragen moeten bovenop het ‘gewoon’ studiegeld worden betaald. Ook studenten uit een door de OESO/DAC erkend ontwikkelingsland, die het 'gewoon' studiegeld betalen als beursstudent, dienen de volledige surplusbedragen te betalen.

Surplusbedragen gelden zowel voor diplomacontract, creditcontract als examencontract. Ook bij inschrijving voor aparte opleidingsonderdelen uit deze opleidingen moet het surplusbedrag voor de opleiding worden betaald.

Keuzevakken

Indien je bent ingeschreven in een Bachelor- of Master-na-Bacheloropleiding en je met goedkeuring van de faculteit keuzevakken kiest uit opleidingen met bijzonder (hoger) studiegeld, moet je geen surplusbedragen betalen.

Reducties

Eventuele reducties op surplusbedragen voor bepaalde (categorieën) studenten worden door de faculteit geregeld.

Stopzetting en eventuele terugbetaling

Bij stopzetting wordt het ‘gewone’ studiegeld terugbetaald. Surplusbedragen worden niet terugbetaald, tenzij de betrokken faculteit dit wil doen.

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Master of Arts in de meertalige bedrijfscommunicatie

Surplusbedrag opleiding: € 60
Surplusbedrag per opleidingsonderdeel:

 • Bedrijfscommunicatie in de praktijk: € 200
 • Mondelinge communicatietechnieken en toegepaste groepsdynamica: € 170
 • Bedrijfscommunicatie in het Frans: € 30
 • Bedrijfscommunicatie in het Engels: € 30
 • Overige opleidingsonderdelen: € 0

Master of Arts in American Studies

Surplusbedrag opleiding: € 6304,40
Surplusbedrag per opleidingsonderdeel:€ 9,75 per studiepunt

Faculteit Rechtsgeleerdheid

Master of Laws in Advanced Studies in European Law

Surplusbedrag opleiding: € 3400
Surplusbedrag per opleidingsonderdeel: € 0

Master of Laws in de fiscaliteit

Surplusbedrag opleiding: € 1500
Surplusbedrag per opleidingsonderdeel:

 • Juridische en beroepsnormen inzake accountancy en belastingconsultancy: € 14,18
 • Voortgezette accountancy: € 16,68
 • Wetgeving inzake de jaarrekening: € 15,43
 • Grondige studie van personenbelasting I: € 57,93
 • Grondige studie van personenbelasting II: € 17,93
 • Grondige studie van vennootschapsbelasting I : € 52,93
 • Grondige studie van vennootschapsbelasting II: € 15,43
 • Grondige studie van belasting over de toegevoegde waarde: € 52,93
 • Grondige studie van registratierechten en successierechten: € 18,43
 • Sociaal recht: capita selecta: € 17,93
 • Fiscale procedure en fiscaal strafrecht : € 95,43
 • Internationaal en Europees fiscaal recht: € 80,43
 • Lokale en regionale belastingen m.i.v. beginselen van fiscaal recht : € 12,93
 • Vennootschapsboekhouden: € 32,93
 • Voortgezet vennootschapsrecht en wetgeving m.b.t. ondernemingen in moeilijkheden: € 23,68
 • Masterproef: € 248,48

Master of Science in de maritieme wetenschappen

Surplusbedrag opleiding: € 30
Surplusbedrag per opleidingsonderdeel:

 • Haventechnologie: € 42
 • Scheepstechnologie: € 42
 • Havenplanning: € 42
 • Transporteconomie: € 35
 • Maritieme en haveneconomie: € 63
 • Transport, logistiek en ruimte : € 28
 • Economische techniek van het maritiem transport: € 28
 • Logistiek en expeditie: € 21
 • Logistiek en transport: € 21
 • Belgisch Zeerecht: € 21
 • Privaatrechtelijke vraagstukken inzake transport en maritiem recht: € 21
 • Maritiem Recht: € 21
 • Law of the Sea: € 21
 • Inleiding zeerecht: € 21
 • Maritime transport law: € 21
 • Transportrecht: € 21
 • Alle seminaries: € 21
 • Alle keuzevakken: € 21
 • Masterproef: € 105

Faculteit Wetenschappen

Master of Science Plant Biotechnology

Surplusbedrag opleiding: € 100
Surplusbedrag per opleidingsonderdeel:

 • Masterproef: € 950
 • Andere opleidingsonderdelen: € 0

Master of Science in Space Studies (interuniversitair KU Leuven)

Voltijds diplomacontract opleiding: € 5600 (‘gewoon’ studiegeld inbegrepen)
Deeltijds diplomacontract opleiding: € 2800 (‘gewoon’ studiegeld inbegrepen)
Bedrag per opleidingsonderdeel voor creditcontracten (€ 125 per studiepunt):

 • Questions in Space Sciences: € 375
 • Space Law and Space Policy: € 375
 • Space Project Management: € 375
 • Space Sciences and Exploration: € 375
 • Life Sciences and Biology in Space: € 375
 • Orbital Mechanics and Mission Design: € 375
 • Spacecraft Design and Instrumentation: € 375
 • Space Business and Management: € 750
 • The Law of International Organisations: € 750
 • Advanced topics in Space Law and Space Policy: € 750
 • Introduction to Management: € 750
 • Product Development and Innovation: € 750
 • Atmospheric Sciences from Space: € 750
 • Space Weather: € 500
 • Advanced Topics in Life Sciences from Space: € 750
 • Space Geodesy, Geophysics and Earth Observations: € 750
 • Astrophysics from space: € 500
 • Synchrotron Radiation Research in Earth and Planetary Sciences: € 750
 • Plant in Space: Life Support System Applications: € 750
 • Spacionics Systems Design: € 375
 • Reference Database Management: € 750
 • Global Change Monitoring: €     375
 • Space Technology and Environment: € 750
 • Satellite and Space Communications: € 750
 • Reliability of Space Systems: € 500
 • Robotics: € 500
 • Masterproef: € 1875

Master of Science in Statistical Data Analysis

Surplusbedrag opleiding: € 100
Surplusbedrag per opleidingsonderdeel: € 50

Master of Science in de actuariële wetenschappen (interuniversitair VUB)

Surplusbedrag opleiding: € 123
Surplusbedrag per opleidingsonderdeel (16,8 per studiepunt):

 • Statistiek voor actuariële wiskunde € 50,40
 • Elementen van boekhouden € 100,80
 • Financieel management en investeringsanalyse € 100,80
 • Vermogensbeheer € 100,80
 • Ondernemingsrecht € 100,80
 • Fiscaliteit € 100,80
 • Economie en bedrijfsleven € 100,80
 • Economie € 100,80
 • Stochastische processen € 100,80
 • Operationeel onderzoek € 100,80
 • Verzekeringsovereenkomsten € 100,80
 • Grondige studie van groepsverzekeringen en pensioenfondsen I € 100,80
 • Grondige studie van groepsverzekeringen en pensioenfondsen II € 100,80
 • Risicotheorie, schadeverzekeringen en herverzekeringen I € 100,80
 • Risicotheorie, schadeverzekeringen en herverzekeringen II € 100,80
 • Verzekeringen € 50,40
 • Financiële wiskunde I € 50,40
 • Onderwerpen in actuariële en financiële wiskunde € 50,40
 • Risk management € 50,40
 • Stochastische processen € 100,80
 • Operationeel onderzoek € 100,80
 • Verzekeringsovereenkomsten € 100,80
 • Grondige studie van groepsverzekeringen en pensioenfondsen I € 100,80
 • Grondige studie van groepsverzekeringen en pensioenfondsen II € 100,80
 • Risicotheorie, schadeverzekeringen en herverzekeringen I € 100,80
 • Risicotheorie, schadeverzekeringen en herverzekeringen II € 100,80
 • Masterproef € 252

Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen en faculteit Ingenieurswetenschappen

Master of Science in Technology for Integrated Water Management (interuniversitair UA)

Surplusbedrag opleiding: € 0
Surplusbedrag per opleidingsonderdeel: € 14,88 per studiepunt

Vragen?

studiegeld@UGent.be