Studiegeld Bacheloropleiding (Ba), Master-na-Bacheloropleiding (ManaBa), Schakelprogramma, Voorbereidingsprogramma, Specifieke Lerarenopleiding (SLO) 2013-2014

Berekeningswijze bij diplomacontract en creditcontract

Het studiegeld bestaat uit een vast bedrag + een bedrag voor elk opgenomen studiepunt.

Bij niet-beursstudenten en bijna-beursstudenten worden de studiepunten van alle inschrijvingen samengeteld (en betaal je dus slechts éénmaal het vast bedrag).
De studiepunten van beursstudenten met meerdere inschrijvingen worden niet samengeteld maar apart verrekend.
Studenten uit een door de OESO/DAC erkend ontwikkelingsland betalen als beurstariefstudent.

Niet-beursstudent

minder dan 54 studiepunten: € 66,50 + (€ 9,10 x aantal studiepunten)
tussen 54 en 66 studiepunten: € 610,60
meer dan 66 studiepunten: € 610,60 + (€ 3,60 x aantal studiepunten boven 66)

Bijna-beursstudent

minder dan 54 studiepunten: € 44,40 + (€ 6,00 x aantal studiepunten)
tussen 54 en 66 studiepunten: € 358,70
meer dan 66 studiepunten: € 358,70 + (€ 2,10 x aantal studiepunten boven 66)

Beursstudent

minder dan 54 studiepunten: € 55,00
54 of meer studiepunten: € 80,00

Heb je meer dan één inschrijving als beursstudent waarbij het aantal opgenomen studiepunten van één inschrijving ten minste 54 bedraagt, dan betaal je € 80,00 en voor elke bijkomende inschrijving € 55,00.

Student laatste jaar secundair onderwijs

maximaal 10 studiepunten via creditcontract: € 27,50

Berekeningswijze bij examencontract

Het studiegeld bestaat uit een vast bedrag + een bedrag voor elk opgenomen studiepunt.
Studiepunten met een ander contracttype worden apart verrekend.
€ 60,50 + (€3,60 x aantal studiepunten)

Initiële aanrekening

Bij inschrijving krijg je een factuur op basis van een inschatting van het aantal studiepunten en je beursstatus.