Studiegeld Master-na-Masteropleidingen (ManaMa) 2013-2014

Berekeningswijze 'gewoon' studiegeld

Het studiegeld bestaat uit een vast bedrag + een bedrag voor elk opgenomen studiepunt.

minder dan 54 studiepunten: € 66,50 vast bedrag + (€ 9,10 x aantal studiepunten)
tussen 54 en 66 studiepunten: € 610,60
meer dan 66 studiepunten: € 610,60 + (€ 3,60 x aantal studiepunten boven 66)

Enkel studenten uit een door de OESO/DAC erkend ontwikkelingsland betalen als beurstariefstudent:
minder dan 54 studiepunten: € 55,00
54 of meer studiepunten: € 80,00

Initiële aanrekening

Bij inschrijving krijg je een factuur op basis van een inschatting van het aantal studiepunten.

Berekeningswijze 'verlaagd' studiegeld

Onderstaande opleidingen hebben een verlaagd bedrag per studiepunt:
€ 66,50 + (€ 4,50 x aantal studiepunten)

Enkel studenten uit een door de OESO/DAC erkend ontwikkelingsland betalen als beurstariefstudent:
minder dan 54 studiepunten: € 55,00
54 of meer studiepunten: € 80,00

Master-na-Master in de huisartsgeneeskunde
Master-na-Master in de specialistische geneeskunde

Initiële aanrekening

Bij inschrijving krijg je een factuur op basis van een inschatting van het aantal studiepunten.

Berekeningswijze 'verhoogd' studiegeld

Het studiegeld van deze opleidingen bestaat uit het ‘gewoon’ studiegeld + het surplusbedrag voor de opleiding + het surplusbedrag voor elk van de opgenomen opleidingsonderdelen.

Bij inschrijving voor aparte opleidingsonderdelen uit onderstaande opleidingen moet ook het surplusbedrag voor de opleiding betaald worden.

Eventuele reducties op surplusbedragen voor bepaalde (categorieën) studenten worden door de faculteit geregeld.

Bij stopzetting kan je enkel een terugbetaling krijgen voor het gewone studiegeld. Surplusbedragen worden niet terugbetaald.

Bij onderstaande opsomming krijg je een indicatie van het te betalen studiegeld. Dit kan variëren naargelang het curriculum van de student.

Bondige lijst

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Master of Arts in de meertalige bedrijfscommunicatie
Indicatief bedrag:  € 1070,60

Master of Arts in American Studies
Indicatief bedrag: € 7500,00

Faculteit Rechtsgeleerdheid

Master of Laws in Advanced Studies in European Law
Indicatief bedrag:  € 4010,60

Master of Laws in de fiscaliteit
Indicatief bedrag:  € 2871,35

Faculteit Wetenschappen

Master of Science in de maritieme wetenschappen
Indicatief bedrag:  € 1060,60

Master of Science Plant Biotechnology
Indicatief bedrag:  € 1660,60

Master of Science in Space Studies
(inschrijven KU Leuven)

Master of Science in Statistical Data Analysis
Indicatief bedrag:  € 1210,60

Master of Science in de actuariële wetenschappen
(inschrijven VUB)

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen en Faculteit Ingenieurswetenschappen

Master of Science in Technology for Integrated Water Management
Indicatief bedrag:  € 1503,40

Initiële aanrekening

Bij inschrijving krijg je een factuur op basis van een inschatting van het aantal op te nemen studiepunten van je ’gewoon studiegeld’ + het surplusbedrag van de opleiding.

Uitgebreide lijst

Gedetailleerde lijst bijzondere (hogere) studiegelden