Studiegeld permanente vorming (PEV) 2013-2014

Berekeningswijze studiegeld Bondige lijst Gedetailleerde info Initiële aanrekening

Berekeningswijze studiegeld

Het studiegeld bestaat uit het vast bedrag (€66,50) + (in de meeste gevallen) een bijkomend bedrag voor de opleiding.

Bondige lijst

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Actuele filosofie en christendom
€ 66,50

Boeddhisme
€ 66,50 + € 25,00 = € 91,50

Low Countries
€ 66,50
voor UGent en exchange studenten: gratis

Historische Europese letterkunde
€ 66,50

Hedendaagse literatuur
€ 66,50

Faculteit Rechtsgeleerdheid

 

Bemiddeling (interuniversitair: UGent – UA) en (interfacultair met de faculteit Psychologie en pedagogische wetenschappen)
Basismodule: € 66,50 + € 1183,50 = € 1250,00
Uitstroommodule: € 66,50 + € 933,50 = € 1000,00
(Bij inschrijving voor 2 of 3 modules wordt een korting van € 150,00 op het inschrijvingsgeld van de 2e en 3e module toegekend)

Inleiding tot het recht voor gerechtelijk experts
€ 66,50 + € 1183,50 = € 1250,00
Deelnemers die maximaal  5 jaar afgestudeerd zijn en ambtenaren/leraren:
€ 66,50 + 933,50 = € 1000,00

Havenbeheer
€ 775,00
Per module:  € 250,00 (enkel te volgen mits toelating van coördinator).
Inschrijven in faculteit.

Forensische gedragswetenschappen (interfacultair met de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen en faculteit Psychologie en pedagogische wetenschappen)
€ 66,50 + € 690,00 = € 756,50

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Arbeidsgeneeskunde (interuniversitair: UA – UGent – KU Leuven – VUB)
€ 66,50 + € 250,00 = 316,50

Beginselen der elektrocardiografie (ECG)
€ 66,50 +€ 40,00 = € 106,50
(studenten ingeschreven voor de masteropleiding Geneeskunde UGent:  € 66,50)

Bijzondere bekwaamheid in de pelvische reëducatie (interuniversitair: UGent –UA - KU Leuven – VUB) Inschrijven via UA

Endodontologie
3 academiejaren
Jaar 1 en 2:
EER-landen: € 66,50 + € 1867,00 = € 1933,50 per jaar.
Niet EER-landen: € 66,50 + € 10000 = € 10066,50 per jaar.
Jaar 3: € 66,50

Forensische gedragswetenschappen (interfacultair met de faculteit Psychologie en pedagogische wetenschappen en faculteit Rechtsgeleerdheid)
€ 66,50 + € 690,00 = € 756,50

Forensische psychiatrie en psychologie
2 academiejaren
AJ 2013-2014 = jaar 2:  Inschrijven via UA

Humane genetica (interuniversitair: KU Leuven – ULB – UGent – VUB – UCL – UA – ULG – IPG)
€ 66,50 + € 140,00 = € 206,50

Inleiding tot de medische ethiek betreffende onderzoek op mensen
Inschrijven in faculteit: € 50,00

Introduction to Laser Physics and the safe use of Lasers in Dentistry
€ 66,50 + € 1650,00 = € 1716,50

Kindertandheelkunde
3 academiejaren
Jaar 1 en 2:
EER-landen: € 66,50 + € 1867,00= € 1933,50 per jaar
Niet EER-landen: € 66,50 + € 10000,00 = € 10066,50 per jaar
Jaar 3: € 66,50

Laser and Esthetics in Dentistry
€ 66,50 + € 2500,00 = € 2566,50

Laser assisted Paediatric Dentistry
€ 66,50 + € 2500,00 = € 2566,50

Management in sportorganisaties – Belgian Olympic Academy
Inschrijven aan UCL

Nucleaire geneeskunde
2 academiejaren
Jaar 1: € 66,50 + € 290,00= € 356,50
Jaar 2: € 66,50

Orthodontie
4 academiejaren
Jaar 1 en 2:
EER-landen: € 66,50 + € 1400,00 = € 1466,50 per jaar
Niet EER-landen: € 66,50 + € 20000,00 per jaar
Jaar 3 en 4: € 66,50 per jaar

Parodontologie
3 academiejaren
Jaar 1 en 2:
EER-landen: € 66,50 + € 1867,00 = € 1933,50 per jaar
Niet EER-landen: € 66,50 + € 25000 = € 25066,50 per jaar
Jaar 3: € 66,50

Partnerrelatie, gezins- en systeempsychotherapie (interfacultair met de faculteit Psychologie en pedagogische wetenschappen)
4 academiejaren
€ 66,50 + € 1633,50 = € 1700,00 per jaar
Geen nieuwe inschrijvingen. Enkel herinschrijvingen mogelijk.

PEV tot audicien
€ 66,50 + € 150,00 = € 216,50

Radioprotectie, diagnostisch gebruik van X stralen
Diploma Arts of diploma master in de Geneeskunde: € 66,50 + € 183,50 = € 250,00
Studenten master in de Geneeskunde (met toelatingsbrief): € 66,50

Reconstructieve tandheelkunde
3 academiejaren
Jaar 1:
EER-landen: € 66,50 + € 1867,00 = € 1933,50
Niet EER- landen: € 66,50 + € 18000 = € 18066,50
Jaar 2 en 3 worden pas ingericht vanaf respectievelijk  AJ  2014-15 en  AJ 2015-16

Seksuologie (interfacultair met de faculteit Psychologie en pedagogische wetenschappen)
2 academiejaren.
€ 66,50 + € 1633,50 =  € 1700 -  in AJ 2013-14: enkel herinschrijvingen

Sportgeneeskunde
€ 66,50 + € 440,00 = € 506,50

Tabacologie en rookstopbegeleiding (interuniversitair met KULeuven)
Inschrijven via KU Leuven

Ziekenhuismanagement
€ 66,50 + € 437,00 = € 503,50

Faculteit Diergeneeskunde

Internship
€ 66,50

Residency
2, 3 of 4 academiejaren
€ 66,50

Vakdierenarts kleine huisdieren
3 academiejaren
jaar 1: € 66,50 + € 3633,50 = € 3700,00
jaar 2: € 66,50 + € 3133,50 = € 3200,00
jaar 3: € 66,50 + € 2633,50 = € 2700,00

Vakdierenarts rund
2 academiejaren
jaar 1: € 66,50 + € 3333,50 = € 3400,00
jaar 2: € 66,50 + € 2773,50 = € 2840,00

Wetenschappelijk onderzoek
2 academiejaren
€ 66,50 voor AJ 2013-2014

Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen

 

Armoede en participatie
€ 66,50 + € 300,00 = € 366,50

Bemiddeling (interuniversitair: UGent – UA) en (interfacultair met de faculteit Rechtsgeleerdheid)
Basismodule: € 66,50 + € 1183,50 = € 1250,00
Uitstroommodule: € 66,50 + € 933,50 = € 1000,00
(Bij inschrijving voor 2 of 3 modules wordt een korting van € 150,00 op het inschrijvingsgeld van de 2e en 3e module toegekend)

Gedragstherapie kinderen en jongeren ( interuniversitair UGent – KU Leuven)
3 academiejaren
€ 66,50 + € 1733,50 = € 1800,00 per jaar
Inschrijven jaar 1 (AJ 2013-204) = KU Leuven

Gedragstherapie volwassenen
3 academiejaren
€ 66,50 + € 1733,50 = € 1800,00 per jaar

Klinische neuropsychologie (interuniversitair: KU Leuven - UGent – VUB)
2 academiejaren
€ 66,50 + € 923,40 = € 989,90 per jaar
Inschrijven jaar 1 (AJ 2013-2014) = UGent

Klinische psychodiagnostiek voor kinderen (interuniversitair: UGent – VUB – KU Leuven)
Tweejaarlijkse cycli
€ 66,50 + 933,50 = € 1000,00 per jaar
Inschrijven jaar 1 (AJ 2013-2014) = KULeuven

Klinische psychodiagnostiek voor volwassenen (interuniversitair: UGent - VUB - KU Leuven)
Tweejaarlijkse cycli
€ 66,50 + 933,50 = € 1000,00 per jaar
Inschrijven jaar 1 (AJ 2013-2014) = VUB

Partnerrelatie, gezins- en systeempsychotherapie (interfacultair met de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen)
4 academiejaren
€ 66,50 + € 1633,50 = € 1700,00 per jaar
Geen nieuwe inschrijvingen. Enkel herinschrijvingen mogelijk.

Psychoanalytische therapie met kinderen en jongeren vanuit Freudiaans-Lacaniaans perspectief
3 academiejaren - AJ 2013-2014 = 1ste jaar nieuwe cyclus
€ 66,50 + 1433,50 = 1500,00 per jaar

Psychoanalytische therapie met volwassenen vanuit Freudiaans-Lacaniaans perspectief
4 academiejaren
€ 66,50 + € 1633,50 = € 1700,00 per jaar

Psycho-oncologie (interuniversitair: UGent – KU Leuven – VUB -  UHasselt – UA – Cedric Hèle Instituut – Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen)
Tweejaarlijkse cycli
Inschrijven (jaar 2 – AJ 2013-2014) =  VUB

Seksuologie (interfacultair met de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen)
2 academiejaren
€ 66,50 + € 1633 = € 1700,00 per jaar
Enkel inschrijven  voor jaar 2 – AJ 2013-2014 mogelijk

Forensische gedragswetenschappen (interfacultair met de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen en faculteit Rechtsgeleerdheid)
€ 66,50 + € 690,00 =  € 756,50

Faculteit Farmaceutische wetenschappen

Stage Ziekenhuisfarmacie
€ 66,50

Stage Industrieapotheker
€ 66,50

Gedetailleerde info

zie Facultaire instituten permanente vorming

Initiële aanrekening

Bij inschrijving krijg je direct een definitieve factuur, behalve voor een permanente vorming met meerdere tarieven. Voor die opleidingen betaal je initieel het vast bedrag en krijg je later de definitieve factuur.