Studiegeld postgraduaatsopleiding (PGOP) 2013-2014

Berekeningswijze studiegeld

Het studiegeld bestaat uit het vast bedrag (€66.50) + het forfaitair bedrag voor de opleiding + een bedrag per opleidingsonderdeel.
Bij inschrijving voor aparte opleidingsonderdelen uit onderstaande opleidingen moet ook het forfaitair bedrag voor de opleiding betaald worden.
Eventuele reducties voor bepaalde (categorieën) studenten worden door de betrokken faculteit geregeld.
Bij stopzetting wordt het studiegeld niet terugbetaald.

Bondige opsomming

Bij onderstaande opsomming krijgt je een indicatie van het te betalen studiegeld. Dit kan variëren naargelang het curriculum van de student.

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

 • Postgraduate Studies of Logic, History and Philosophy of Science
  Indicatief bedrag: € 66,50
 • Postgraduaatsopleiding in de taal- en letterkunde, alle afstudeerrichtingen
  Indicatief bedrag: € 610,60
 • Tentoonstelling en beheer van actuele kunst
  Inschrijven HoGent
 • Postgraduaatsopleiding Conferentietolken
  Indicatief bedrag: € 2116,50
 • Postgraduaatsopleiding Dutch and Translation
  Indicatief bedrag: € 1126,50
 • Postgraduate Program in American Studies
  (enkel herinschrijven in AJ 2013-2014)
 • EER-landen en studenten uit door OESO erkende ontwikkelingslanden
  indicatief bedrag: € 1266,50
 • Niet-EER-landen
  indicatief bedrag: € 2466,50
 • Postgraduaatsopleiding Complementaire internationale studies Toegepaste Taalkunde
  Indicatief bedrag: € 606,50

Faculteit Rechtsgeleerdheid

 • Postgraduaatsopleiding Het drugsfenomeen: theorie en praktijk
  Geen inschrijvingen in AJ 2013-2014

Faculteit Wetenschappen

 • Postgraduate Studies in Biosafety in Plant Biotechnology
  Indicatief bedrag: € 107,70 + aantal opleidingsonderdelen x € 80,00 of € 60,00 of € 325,00
 • Postgraduate Studies in Weather and Climate Modeling
  Indicatief bedrag: € 66,50 + € 581,30
 • Postgraduate Hydrography B
  (gezamenlijk aangeboden door UGent – Hogere Zeevaartschool)
  Inschrijven aan de Hogere Zeevaartschool
 • Postgraduate Hydrography A
  (gezamenlijk aangeboden door UGent – Hogere Zeevaartschool)
  Niet toegankelijk voor nieuwe instroom in AJ 2013-2014

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

 • Postgraduaatsopleiding Musculoskeletale kinesitherapie
  Indicatief bedrag: € 2866,50
 • Postgraduaatsopleiding Radioprotectie
  (gezamenlijk aangeboden door UGent – UA – VUB – KU Leuven)
  Indicatief bedrag: € 503,30
 • Postgraduaatsopleiding Orale implantologie
  Enkel herinschrijven in AJ 2013-2014
  Indicatief bedrag jaar 1: € 5066,50
  Indicatief bedrag jaar 2: € 5016,50
 • Postgraduate Studies in Oral Implantology
  Indicatief bedrag jaar 1: € 5066,50
  Indicatief bedrag jaar 2: € 5016,50
 • Postgraduaatsopleiding Bijzondere beroepstitel van Algemeen Tandarts
  (gezamenlijk aangeboden door UGent – KU Leuven)
  Indicatief bedrag: €294,50
 • Postgraduaatsopleiding Stomatherapie en wondzorg
  Indicatief bedrag: € 1986,50
 • Postgraduaatsopleiding Deskundige in de medische stralingsfysica
  Indicatief bedrag: € 546,50
 • Postgraduaatsopleiding Pediatrische revalidatie bij neurologische aandoeningen
  (gezamenlijk aangeboden door UGent – KU Leuven)
  Indicatief bedrag: € 3756,50
 • Postgraduate Studies Oral Health Sciences
  Indicatief bedrag: € 10066,50

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur

 • Postgraduate studies in Fire Safety Engineering
  Indicatief bedrag voor de volledige 2-jarige opleiding: € 8000 + (verschillend per AJ: 2 x forfaitair bedrag en 2x vast recht)
 • Postgraduaatsopleiding Industrieel beheer
  Indicatief bedrag: € 66,50 +  € 3325,00

Faculteit Economie en Bedrijfskunde

 • Postgraduaatsopleiding Social profit en publiek management
  Indicatief bedrag: € 3216,50
 • Postgraduaatsopleiding Cultuur- en kunstmanagement
  Indicatief bedrag: € 2166,50
 • Postgraduaatsopleiding Complementaire internationale studies in management
  Indicatief bedrag: € 339,50

Gedetailleerde opsomming

zie lijst toelatingsvoorwaarden diploma

Initiële aanrekening

Bij inschrijving krijg je een factuur met het vast bedrag + het forfaitair bedrag voor de opleiding.