Studiegeld Bacheloropleiding (Ba), Master-na-Bacheloropleiding (ManaBa), Schakelprogramma, Voorbereidingsprogramma, Specifieke Lerarenopleiding (SLO) 2014-2015

Berekeningswijze bij diplomacontract en creditcontract

Het studiegeld bestaat uit een vast bedrag + een bedrag voor elk opgenomen studiepunt.

De studiepunten van alle bovenvermelde inschrijvingen (=met diploma- en/of creditcontract), worden samengeteld (je betaalt dus slechts éénmaal het vast bedrag) (examencontract wordt apart verrekend).

Studenten uit een door de OESO/DAC erkend ontwikkelingsland betalen als beurstariefstudent.

Studenten die het laatste jaar secundair onderwijs volgen en die met een creditcontract voor maximaal 10 studiepunten ingeschreven zijn, betalen 50%. van het beurstarief.

Niet-beursstudent

€ 61,90 + (aantal opgenomen studiepunten x € 9,30)
voor 60 studiepunten: € 619,90

Bijna-beursstudent

€ 61,90 + (aantal opgenomen studiepunten x € 5,80)
voor 60 studiepunten: € 409,90

Beursstudent

€ 61,90 + (aantal opgenomen studiepunten x € 0,70)
voor 60 studiepunten: € 103,90

Berekeningswijze bij examencontract

€ 53,30 + (aantal opgenomen studiepunten x € 3,20)

Initiële aanrekening

Bij inschrijving krijg je een factuur met een standaardbedrag dat rekening houdt met je beursstatus. Wanneer het curriculum goedgekeurd wordt, volgt er een aangepaste factuur naargelang het aantal opgenomen studiepunten.

Contact

studiegeld@UGent.be