Studiegeld postgraduaatsopleiding (PGOP) 2017-2018

Het studiegeld voor deze opleidingen bestaat uit een vast bedrag van € 234,10 + een bedrag per opgenomen studiepunt + indien van toepassing een bijzonder studiegeld voor de opleiding en/of voor elk afzonderlijk opleidingsonderdeel.

Er is geen beurstarief mogelijk.

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Postgraduaatsopleiding Conferentietolken, alle afstudeerrichtingen (60 studiepunten)
€ 234,10 + € 25,50 per studiepunt + € 470 bijzonder studiegeld
voor 60 studiepunten: € 2234,10
Overgangsmaatregelen voor herinschrijvers (studiegeld 2016-2017 + vast bedrag geïndexeerd):
€ 234,10 + bedrag per opleidingsonderdeel:
De opleidingsonderdelen tolkvorming (Techniek en technologie - Theorie en deontologie van het tolken - EU Law, Institutions and Languages): € 50 voor elk opleidingsonderdeel, Nederlands voor conferentietolken: € 100, de opleidingsonderdelen ‘Consecutief tolken’: € 200 voor elk opleidingsonderdeel, de opleidingsonderdelen ‘Simultaan tolken’: € 400 voor elk opleidingsonderdeel.

Postgraduate Certificate Dutch and Translation (60 studiepunten)
€ 234,10 + € 25,50 per studiepunt
voor 60 studiepunten: € 1764,10
Overgangsmaatregelen voor herinschrijvers (studiegeld 2016-2017 + vast bedrag geïndexeerd):
het studiegeld bestaat uit de som van de volgende bedragen:
€ 234,10 + forfaitair bedrag € 350 + bedrag per opleidingsonderdeel:
de opleidingsonderdelen Dutch as a Foreign Language: € 150 voor elk opleidingsonderdeel, de andere algemene opleidingsonderdelen: € 50 voor elk opleidingsonderdeel, keuzeopleidingsonderdelen: € 0

Postgraduaatsopleiding Complementaire internationale studies Toegepaste Taalkunde (60 studiepunten)
€ 234,10 + € 25,50 per studiepunt
voor 60 studiepunten: € 1764,10
Overgangsmaatregelen voor herinschrijvers (studiegeld 2016-2017+indexering vast bedrag):
vast bedrag: € 234,10
forfaitair bedrag: € 540
bedrag per opleidingsonderdeel: € 0

Postgraduate Certificate Computer-Assisted Language Mediation (60 studiepunten)
€ 234,10 + € 25,50 per studiepunt
bijzonder studiegeld voor de opleiding: € 270
voor 60 studiepunten: € 2034,10

Postgraduaatsopleiding Curatorial Studies (ism HoGent – inschrijven aan HoGent) (48 studiepunten)
€ 2500

Postgraduate Studies in Logic, History, Philosophy of Science
€ 234,10
Enkel herinschrijfbaar

Faculteit Wetenschappen

Postgraduate Studies in Biosafety in Plant Biotechnology (60 studiepunten)
€ 234,10 + € 25,50 per studiepunt
voor 60 studiepunten: € 1764,10

Postgraduate Studies in Weather and Climate Modeling (33 studiepunten)
€ 234,10 + € 25,50 per studiepunt
voor 33 studiepunten: € 1075,60

Postgraduate Hydrography B (ism met de Hogere Zeevaartschool – inschrijven aan de Hogere Zeevaartschool) (60 studiepunten)
€ 6250

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Postgraduaatsopleiding Genetic Counseling (28 studiepunten - 2j)
€ 234,10 + € 86,50 per studiepunt

Postgraduaatsopleiding Manuele therapie (40 studiepunten)
€ 234,10 + € 86,50 per studiepunt + € 315 bijzonder studiegeld
voor 40 studiepunten: € 4009,10

Postgraduate Studies in Oral Implantology (23 studiepunten - 2j)
jaar 1 (17 studiepunten): € 234,10 + € 86,50 per studiepunt + € 3555 bijzonder studiegeld voor de opleiding
jaar 2 (6 studiepunten): € 234,10 + € 86,50 per studiepunt + € 4490 bijzonder studiegeld voor de opleiding
Indien een student geen credit verwierf voor één of meerdere opleidingsonderdelen van het modeltrajectjaar, dan betaalt de student bij herinschrijving:
€ 234,10 + € 86,50 per studiepunt.
Indien een student geen credit verwierf voor alle opleidingsonderdelen van het modeltrajectjaar, dan betaalt de student bij herinschrijving:
€ 234,10 + € 86,50 per studiepunt + het bijzonder studiegeld voor de opleiding.

Postgraduate Studies in Oral Health Sciences (32 studiepunten)
€ 234,10 + € 86,50 per studiepunt + € 7280 bijzonder studiegeld
voor 32 studiepunten: € 10282,10
Indien een student geen credit verwierf voor één of meerdere opleidingsonderdelen van het modeltrajectjaar, dan betaalt de student bij herinschrijving:
€ 234,10 + € 86,50 per studiepunt.
Indien een student geen credit verwierf voor alle opleidingsonderdelen van het modeltrajectjaar, dan betaalt de student bij herinschrijving:
€ 234,10 + € 86,50 per studiepunt + het bijzonder studiegeld voor de opleiding.

Postgraduaatsopleiding Deskundige in de medische stralingsfysica (58 studiepunten)
€ 234,10 + € 25,50 per studiepunt
voor 58 studiepunten: € 1713,10

Postgraduaatsopleiding Psychomotorische Therapie bij Kinderen (21 studiepunten)
€ 234,10 + € 86,50 per studiepunt + € 420 bijzonder studiegeld
voor 21 studiepunten: € 2470,60

Postgraduate Studies in Algology (2j. - interuniversitair met ULB -  KU Leuven - ULG - VUB - UCL – UA) (inschrijven aan elke universiteit behalve aan ULG en UCL - 40 studiepunten))
€ 234,10 + forfaitair bedrag € 2020 per jaar
voor 40 studiepunten: € 2254,10

Postgraduaatsopleiding Bijzondere beroepstitel van Algemeen Tandarts (interuniversitair met KU Leuven – inschrijven kan aan elk van de deelnemende instellingen) (60 studiepunten)
vast bedrag € 106,90 + forfaitair bedrag € 228
voor 60 studiepunten: € 334,90

Postgraduaatsopleiding Pediatrische revalidatie bij neurologische aandoeningen (interuniversitair met KU Leuven – inschrijven aan UGent) (30 studiepunten)
vast bedrag € 234,10 + € 86,50 per studiepunt + € 1710 bijzonder studiegeld
voor 30 studiepunten: € 4539,10

Postgraduaatsopleiding Radioprotectie (interuniversitair met UA, VUB en KU Leuven – inschrijven aan elk van de deelnemende instellingen) (30 studiepunten)
€ 234,10 + € 14,57 per studiepunt
voor 30 studiepunten: € 671,20

Postgraduaatsopleiding Stomatherapie en wondzorg (in samenwerking met HoGent, HoWest en Arteveldehogeschool – inschrijven aan Arteveldehogeschool) (30 studiepunten - 3j)
€ 2110

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur

Postgraduaatsopleiding in de bedrijfskundige ingenieurstechnieken (60 studiepunten - 2j)
€ 234,10 + € 86,50 per studiepunt + bijzonder studiegeld per opleidingsonderdeel € 80 per studiepunt.

De faculteit staat de volgende kortingen toe:

  • Het extra bedrag van € 86,50 per studiepunt wordt altijd verminderd naar € 25,50 per studiepunt voor het vakoverschrijdend project (korting van € 61).
  • Het extra bedrag van € 86,50 per studiepunt wordt verminderd naar € 25,50 per studiepunt voor studenten die er niet in slagen de opleiding af te werken binnen de voorziene termijn van 2 academiejaren (d.i. bij een 3de inschrijving) (korting van € 61).
  • Het extra bedrag van € 86,50 per studiepunt wordt verminderd naar € 25,50 per studiepunt voor studenten die een opleidingsonderdeel opnieuw, bv. een 2de maal, in het curriculum opnemen (korting van € 61).
  • Het bijzonder studiegeld per opleidingsonderdeel moet niet betaald worden indien dat opleidingsonderdeel opnieuw, bv. een 2de maal, in het curriculum wordt opgenomen.
  • Het bijzonder studiegeld per opleidingsonderdeel wordt niet vastgelegd voor het vakoverschrijdend project.

Postgraduate Studies in Fire Safety Engineering (60 studiepunten - 2j)
€ 234,10 + € 86,50 per studiepunt + bijzonder studiegeld per opleidingsonderdeel € 48,33 per studiepunt, d.i. € 145 voor opleidingsonderdelen van 3 studiepunten, € 290 voor opleidingsonderdelen van 6 studiepunten en € 725 voor de scriptie.

De faculteit staat de volgende kortingen toe:

  • Voor het extra bedrag per studiepunt wordt een korting voorzien van € 61 voor studenten die het opleidingsonderdeel opnieuw, bv. een 2de maal, in het curriculum opnemen. Het extra bedrag bedraagt dan € 25,50 per studiepunt.
  • Het bijzonder studiegeld per opleidingsonderdeel moet niet betaald worden indien dat opleidingsonderdeel opnieuw, bv. een 2de maal, in het curriculum wordt opgenomen.

Postgraduate Internet of Things (interuniversitair: UGent, UA en VUB) (inschrijven aan UA) (onderwijstaal: Engels)
EER-studenten: € 250 + € 65 per studiepunt = € 4345
niet-EER-studenten: € 250 + € 130 per studiepunt = € 8440

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur en Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen

Postgraduaat Innoverend Ondernemen voor Ingenieurs (interuniversitair met KU Leuven, VUB, UA, UHasselt – inschrijven aan elk van de deelnemende universiteiten) (60 studiepunten)
€ 234,10 + € 11,20 per studiepunt
voor 60 studiepunten: € 906,10

Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Postgraduaatsopleiding Cultuur- en Kunstmanagement (20 studiepunten)
€ 234,10 + € 86,50 per studiepunt + € 35 per studiepunt (uitgezonderd 'Sociale vaardigheden en besluitvorming' € 42,50 per studiepunt)

Postgraduaatsopleiding Social profit en publiek management (30 studiepunten)
€ 234,10 + € 86,50 per studiepunt + € 35 per studiepunt (uitgezonderd 'Sociale vaardigheden en besluitvorming' € 42,50 per studiepunt)

Contact

studiegeld@ugent.be