Studiegeld Master-na-Bacheloropleiding en Specifieke Lerarenopleiding 2018-2019

EER-studenten en uitzonderingscategorieën voor Niet-EER-studenten

  1. Onderdaan van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte. De EER bevat alle EU-landen + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein (landen van de EER)
  2. Interuniversitaire ManaBa-opleidingen
  3. Elektronische verblijfskaart (vermeld onder Art. II.215 in de Codex Hoger Onderwijs)
  4. BTC bursaal
  5. VLIR-UOS bursaal - UGent document nodig bij inschrijving
  6. Student afkomstig uit een land vermeld in de eerste 2 kolommen van de lijst van een door de OESO/DAC erkend ontwikkelingsland (2 laagste categorieën)
  7. Top-Up Grant student

Diplomacontract en creditcontract

Het studiegeld bestaat uit een vast bedrag + een bedrag voor elk opgenomen studiepunt (uitgezonderd beurstariefstudent).

Niet-beursstudent

€ 238,30 + € 11,40 per studiepunt
Voor 60 studiepunten: € 922,30

Bijna-beursstudent

€ 238,30 + € 4,10 per studiepunt
Voor 60 studiepunten: € 484,30

Beurstariefstudent

€ 108,80

Examencontract

€ 108,80 + € 4,10 per studiepunt
+ € 200 voor UGent-account en toegang tot Minerva

 

Niet-EER-studenten

Alle contracten

Het studiegeld bestaat uit het vast bedrag + het bedrag per studiepunt voor niet-beursstudenten uit een EER-land + verhoogd studiegeld bepaald door de faculteit.

  • Was je reeds ingeschreven vóór AJ 2017-2018 dan betaal je het studiegeld zoals EER-studenten voor een herinschrijving in dezelfde opleiding. Deze verrekening van het studiegeld is geldig voor de maximale duur van je opleiding + 1 jaar.
  • Ter info: een Bacheloropleiding en een Master-na-bachelor-opleiding worden als 2 verschillende opleidingen beschouwd.

Overzicht per faculteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Voor 60 studiepunten: €1792,30
Gewoon studiegeld (€238,30 vast bedrag + €11,40 per studiepunt) + verhoogd studiegeld (14,50 per studiepunt)

Faculteit Recht en Criminologie

Voor 60 studiepunten: €5524,30
Gewoon studiegeld (€238,30 vast bedrag + €11,40 per studiepunt) + verhoogd studiegeld (76,70 per studiepunt)

Faculteit Wetenschappen

Voor 60 studiepunten: €1792,30
Gewoon studiegeld (€238,30 vast bedrag + €11,40 per studiepunt) + verhoogd studiegeld (14,50 per studiepunt)

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Voor 60 studiepunten: €5524,30
Gewoon studiegeld (€238,30 vast bedrag + €11,40 per studiepunt) + verhoogd studiegeld (76,70 per studiepunt)

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur

Voor 60 studiepunten: €5524,30
Gewoon studiegeld (€238,30 vast bedrag + €11,40 per studiepunt) + verhoogd studiegeld (76,70 per studiepunt)

Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Voor 60 studiepunten: €5524,30
Gewoon studiegeld (€238,30 vast bedrag + €11,40 per studiepunt) + verhoogd studiegeld (76,70 per studiepunt)

Faculteit Diergeneeskunde

Voor 60 studiepunten: €5524,30
Gewoon studiegeld (€238,30 vast bedrag + €11,40 per studiepunt) + verhoogd studiegeld (76,70 per studiepunt)

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Voor 60 studiepunten: €1792,30
Gewoon studiegeld (€238,30 vast bedrag + €11,40 per studiepunt) + verhoogd studiegeld (14,50 per studiepunt)

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Voor 60 studiepunten: €5524,30
Gewoon studiegeld (€238,30 vast bedrag + €11,40 per studiepunt) + verhoogd studiegeld (76,70 per studiepunt)

Faculteit Farmaceutische Wetenschappen

Voor 60 studiepunten: €3034,30 
Gewoon studiegeld (€238,30 vast bedrag + €11,40 per studiepunt) + verhoogd studiegeld (35,20 per studiepunt)

Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen

Voor 60 studiepunten: €1792,30
Gewoon studiegeld (€238,30 vast bedrag + €11,40 per studiepunt) + verhoogd studiegeld (14,50 per studiepunt)

 

Overzicht van de interfacultaire opleidingen

  • Faculteit Wetenschappen ism Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen en Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur

'Master of Science in Bioinformatics':
Voor 60 studiepunten: €1792,30
Gewoon studiegeld (€238,30 vast bedrag + €11,40 per studiepunt) + verhoogd studiegeld (14,50 per studiepunt)

 

Erasmus Mundus Joint Master Degrees

Voor meer info: Erasmus Mundus Joint Master Degrees

Contact

studiegeld@ugent.be