Studiegeld permanente vorming 2018-2019

Het studiegeld voor permanente vormingen met centrale inschrijving bestaat uit het vast bedrag € 238,30  + een eventueel bijkomend bedrag voor de opleiding.

Het studiegeld voor permanente vormingen met facultaire inschrijving wordt bepaald door de faculteit.

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Actuele filosofie
€ 238,30

Buddhism
€ 238,30

Christendom
€ 238,30 + € 61,70 = € 300

Beëdigd tolken
€ 830 - inschrijven aan faculteit

Beëdigd vertalen
€ 830 - inschrijven aan faculteit

Hedendaagse Literatuur
Geen studiegeld - inschrijven aan faculteit

Historische Europese Letterkunde
Geen studiegeld - inschrijven aan faculteit

Low Countries Studies
€ 238,30
Gratis voor UGent - en exchange studenten

Faculteit Recht en Criminologie

Bemiddeling (interuniversitair: UGent – UA) (interfacultair met de faculteit Psychologie en pedagogische wetenschappen)
Basismodule: € 238,30 + € 1111,70 = € 1350
Basismodule + 1 uitstroommodule: € 238,30 + € 1961,70 = € 2200
Basismodule + 2 uitstroommodules: € 238,30 + € 2811,70 = € 3050
1 uitstroommodule: € 238,30 + € 761,70 = € 1000
2 uitstroommodules: € 238,30 + € 1611,70 = € 1850

Inleiding tot het recht voor gerechtsdeskundigen
Basispakket: € 238,30 + € 1261,70 = € 1500
Inschrijven voor aparte modules is mogelijk

Havenbeheer
€ 980
Afzonderlijke modules: € 250
inschrijven aan faculteit

Faculteit Wetenschappen

zie Instituut voor permanente vorming in de wetenschappen

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Arbeidsgeneeskunde (interuniversitair: UA – UGent – KUL – VUB)
2 academiejaren
€ 238,30 + € 250 = € 488,30 per jaar

Basic Musculoskeletal Ultrasound Course for the Rheumatologist (ism ULG)
€ 238,30 + € 605 = € 843,30
Studenten in de Manama-opleiding 'Master of Medicine in de specialistische geneeskunde: reumatologie' betalen enkel het vast bedrag: € 238,30

Beginselen der elektrocardiografie (ECG)
€ 238,30 + € 40 = € 278,30
Studenten ingeschreven voor master geneeskunde én bij wie de lessen niet zijn opgenomen in hun curriculum betalen enkel het vast bedrag: € 238,30

Bijzondere bekwaamheid in de pelvische reëducatie en  perinatale kinesitherapie (interuniversitair: UGent - UA - KULeuven - VUB)
€ 4500 voor de 2 jaar samen
inschrijven aan de UA

Endodontologie
3 academiejaren
EER-nationaliteit: € 238,30 + € 1867 = € 2105,30 per jaar
Niet EER-nationaliteit: € 238,30 + € 15000 = € 15238,30 per jaar

Niet-EER-studenten ingeschreven vóór 2016-2017 betalen het toen geldende studiegeld: € 238,30 + € 10000 = € 10238,30

Forensische psychiatrie en psychologie (interuniversitair met KU Leuven, UGent, UA en VUB - inschrijven aan UA)
2 academiejaren
€800 (incl. vast bedrag) per jaar

Good Clinical Practice
€ 50
Gratis voor personeelsleden UZ en UGent
inschrijven aan faculteit

Inleiding tot de medische ethiek betreffende onderzoek op mensen, inclusief Good Clinical Practice
€ 150
€ 100 voor personeelsleden UZ en UGent
inschrijven aan faculteit

Interuniversitaire opleiding prenatale echografie en foetale geneeskunde (interuniversitair: UGent - KU Leuven - UA - VUB)
€ 1600 (voor 2 jaar)
inschrijven aan KU Leuven

Inleidingscursus tot de opleiding tot master in de huisartsgeneeskunde
€ 238,30 + € 116,70 = € 355

Introduction to Laser Physics and the safe use of Lasers in Dentistry
€ 238,30 + € 1650 = € 1888,30

Laser and Esthetics in Dentistry
€ 238,30 + € 2500 = € 2738,30

Laser assisted Paediatric Dentistry
€ 238,30 + € 2500 = € 2738,30

Kindertandheelkunde
3 academiejaren
EER-nationaliteit: € 238,30 + € 1867 = € 2105,30 per jaar
Niet EER-nationaliteit: € 238,30 + € 15000 = € 15238,30 per jaar

Niet-EER-studenten ingeschreven vóór 2016-2017 betalen het toen geldende studiegeld: € 238,30 + € 10000 = € 10238,30

Orthodontie
4 academiejaren
EER-nationaliteit: € 238,30 + € 1400 = € 1638,30 per jaar
Niet EER-nationaliteit: € 238,30 + € 25000 = € 25238,30 per jaar

Niet-EER-studenten ingeschreven vóór 2016-2017 betalen het toen geldende studiegeld: € 238,30 + € 20000 = € 20238,30

Parodontologie
3 academiejaren
EER-nationaliteit: € 238,30 + € 1867 = € 2105,30 per jaar
Niet EER-nationaliteit: € 238,30 + € 25000 = € 25238,30 per jaar

Partnerrelatie, gezins- en systeempsychotherapie (interfacultair met de faculteit Psychologie en pedagogische wetenschappen)
4 academiejaren
€ 238,30 + € 1661,70= € 1900 per jaar

Permanente vorming tot audicien
€ 238,30 + € 75 = € 313,30

Radioprotectie, diagnostisch gebruik van X stralen
Diploma Arts of diploma Master of Medicine in de Geneeskunde: € 238,30 + € 200 = € 438,30
Studenten ingeschreven in de 'Master of Medicine in de Geneeskunde' (afstudeerjaar): € 238,30 + € 150 = € 388,30

Reconstructieve tandheelkunde
3 academiejaren
EER-nationaliteit: € 238,30 + € 1867 = € 2105,30 per jaar
Niet EER-nationaliteit: € 238,30 + € 18000 = € 18238,30 per jaar

Seksuologie (interfacultair met de faculteit Psychologie en pedagogische wetenschappen)
2 academiejaren
€ 238,30 + € 1761,70 = € 2000 per jaar

Sportgeneeskunde
€ 238,30 + € 695 = € 933,30
Mits toestemming kan de student de PEV volgen in 2 jaar in plaats van in 1 jaar:
in jaar 1 betaalt de student € 933,30
in jaar 2 betaalt de student enkel het vast bedrag

Tabacologie en rookstopbegeleiding (interuniversitair met KU Leuven, VRGT, UA en VUB)
€ 1000
inschrijven aan KU Leuven

Faculteit Ingenieurswetenschappen en bio-ingenieurswetenschappen

zie UGain - UGent Academie voor Ingenieurs

Faculteit Diergeneeskunde

Internship
€ 238,30

Residency
3 of 4 academiejaren
€ 238,30 per jaar

Wetenschappelijk onderzoek
2 academiejaren
€ 238,30 per jaar

Vakdierenarts Kleine Huisdieren
2 academiejaren
€ 238,30 + info volgt (per jaar)

Vakdierenarts Rund
2 academiejaren
€ 238,30 + € 3661,70 = € 3900 per jaar
Inschrijven voor aparte opleidingsonderdelen is mogelijk.

Vakdierenarts Varken
2 academiejaren
€ 238,30 + € 3361,70 = € 3600 per jaar

Vakdierenarts Paard
info volgt

Inleiding tot de dierfysiotherapie
€ 238,30 + € 1191,70 = € 1430

Dierfysiotherapie Paard
€ 238,30 + € 250 = € 488,30
Enkel herinschrijven

Dierfysiotherapie Hond
€ 238,30 + € 2371,7 = € 2610

Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen

Armoede en participatie
€ 238,30 + € 350 = € 588,30

Bemiddeling (interuniversitair: UGent – UA) (interfacultair met faculteit Rechtsgeleerdheid)
Basismodule: € 238,30 + € 1111,70 = € 1350
Basismodule + 1 uitstroommodule: € 238,30 + € 1961,70 = € 2200
Basismodule + 2 uitstroommodules: € 238,30 + € 2811,70 = € 3050
1 uitstroommodule: € 238,30 + € 761,70 = € 1000
2 uitstroommodules: € 238,30 + € 1611,70 = € 1850

Eerstelijns psychologische zorg (interuniversitair: UGent - KULeuven - VUB)
€ 2500 per jaar
Herinschrijven voor bepaalde onderdelen: € 238,30 + € 1011,70 = € 1250
Inschrijven aan VUB

Gedragstherapie kinderen en jongeren (interuniversitair UGent – KU Leuven)
4 academiejaren
€ 238,30 + € 2261,70 = € 2500 per jaar
Herinschrijven voor bepaalde onderdelen: € 238,30 + € 1011,70 = € 1250

Gedragstherapie volwassenen
4 academiejaren
€ 238,30 + € 2261,70 = € 2500 per jaar
Herinschrijven voor bepaalde onderdelen: € 238,30 + € 1011,70 = € 1250

Klinische neuropsychologie (interuniversitair: UGent - KU Leuven - VUB)
2 academiejaren
€ 1250 per jaar
inschrijven aan VUB

Klinische psychodiagnostiek voor kinderen (interuniversitair: UGent – VUB – KU Leuven)
Tweejaarlijkse cycli
€ 238,30 + € 1011,70 = € 1250 per jaar
Herinschrijven met het oog op het afwerken van het eindwerk na jaar 2: € 238,30 + € 361,70 = € 600

Klinische psychodiagnostiek voor volwassenen (interuniversitair: UGent – VUB – KU Leuven)
Tweejaarlijkse cycli
€ 238,30 + € 1761,70 = € 2000 per jaar
Herinschrijven met het oog op het afwerken van het eindwerk na jaar 2: € 238,30 + € 761,70 = € 1000
Inschrijven aan VUB

Partnerrelatie, gezins- en systeempsychotherapie (interfacultair met de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen)
4 academiejaren
€ 238,30 + € 1661,70 = € 1900 per jaar

Psycho-oncologie (interuniversitair: UGent - KU Leuven - VUB - UA)
2 academiejaren
€ 238,30 + € 1161,70 = € 1400 per jaar
Herinschrijven met het oog op het afwerken van het eindwerk na jaar 2: € 238,30 + € 111,70 = € 350
inschrijven aan VUB

Psychoanalytische therapie met kinderen en jongeren vanuit Freudiaans-Lacaniaans perspectief
4 academiejaren
€ 238,30 + € 1900 = € 2138,30 per jaar
Studenten die ingeschreven waren vóór 2017-2018 betalen het bedrag zoals overeengekomen met de programmacoördinator

Psychoanalytische therapie met volwassenen vanuit Freudiaans-Lacaniaans perspectief
4 academiejaren
€ 238,30 + € 1900 = € 2138,30 per jaar
Studenten die ingeschreven waren vóór 2017-2018 betalen het bedrag zoals overeengekomen met de programmacoördinator

Seksuologie (interfacultair met de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen)
2 academiejaren
€ 238,30 + € 1761,70 = € 2000 per jaar

Faculteit Farmaceutische wetenschappen

Stage Ziekenhuisfarmacie
€ 238,30

Stage Industrieapotheker
€ 238,30

 

Meer info

zie Facultaire instituten permanente vorming

Contact

studiegeld@ugent.be