Studiegeld Permanente vormingen 2019-2020

Het studiegeld voor permanente vormingen met centrale inschrijving bestaat uit het vast bedrag € 242,80  + een eventueel bijkomend bedrag voor de opleiding.

Het studiegeld voor permanente vormingen met facultaire inschrijving wordt bepaald door de faculteit.

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Actuele filosofie
€40 voor de volledige reeks - inschrijven aan faculteit
Ter plaatse te betalen per individuele lezing: € 5
Gratis voor studenten en personeel associatie UGent

Christendom
€40 voor de volledige reeks - inschrijven aan faculteit
Ter plaatse te betalen per individuele lezing: € 5
Gratis voor studenten en personeel associatie UGent

Beëdigd tolken
€ 830 - inschrijven aan faculteit

Beëdigd vertalen
€ 830 - inschrijven aan faculteit

Literaire Duetten
Geen studiegeld - inschrijven aan faculteit

Low Countries Studies
€ 242,80 (vast bedrag)
Gratis voor UGent en exchange studenten

Nederlands als Tweede Taal
€ 250 - inschrijven aan faculteit

Religious Traditions of India
Geen studiegeld - inschrijven aan faculteit

Faculteit Recht en Criminologie

Bemiddeling (interuniversitair: UGent – UA) + (interfacultair met faculteit Psychologie en  Pedagogische Wetenschappen)
Basismodule: € 242,80 (vast bedrag) + € 1107,20 = € 1350
Basismodule + 1 uitstroommodule: € 242,80 (vast bedrag) + € 1957,20 = € 2200
Basismodule + 2 uitstroommodules: € 242,80 (vast bedrag) + € 2807,20 = € 3050
1 uitstroommodule: € 242,80 (vast bedrag) + € 757,20 = € 1000
2 uitstroommodules: € 242,80 (vast bedrag) + € 1607,20 = € 1850

Havenbeheer
€ 980
Afzonderlijke modules: € 250 per module
inschrijven aan faculteit

Faculteit Wetenschappen

zie Instituut voor permanente vorming in de wetenschappen

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Arbeidsgeneeskunde (interuniversitair: UA – UGent – KUL – VUB)
2 academiejaren
€ 242,80 (vast bedrag) + € 250 = € 492,80 per jaar

Basic Musculoskeletal Ultrasound Course for the Rheumatologist (ism ULG)
Inschrijven aan ULG
€ 835
Studenten in de Manama-opleiding 'Master of Medicine in de specialistische geneeskunde: reumatologie' betalen: € 230

Beginselen der elektrocardiografie (ECG)
€ 242,80 (vast bedrag) + € 40 = € 282,80
Studenten ingeschreven voor master geneeskunde én bij wie de lessen niet zijn opgenomen in hun curriculum betalen enkel het vast bedrag: € 242,80

Bijzondere bekwaamheid in de pelvische reëducatie en  perinatale kinesitherapie (interuniversitair: UGent - UA - KULeuven - VUB - inschrijven aan UA)
€ 4500 voor de 2 jaar samen

Endodontologie
3 academiejaren
EER-nationaliteit: € 242,80 + € 4277 = € 4519,80 per jaar
Herinschrijving EER-studenten: € 242,80 + € 1867 = € 2109,80 per jaar
Niet EER-nationaliteit: € 242,80 + € 15000 = € 15242,80 per jaar
Niet-EER-studenten ingeschreven vóór 2016-2017 betalen het toen geldende studiegeld: € 242,80 + € 10000 = € 10242,80 per jaar

Forensische psychiatrie en psychologie (interuniversitair met KU Leuven, UGent, UA en VUB - inschrijven aan UA)
2 academiejaren
€ 800 per jaar

Good Clinical Practice
€ 50 - inschrijven aan faculteit
Gratis voor personeelsleden UZ en UGent

Human Genetics (interuniversitair: KUL, ULB, UGent, VUB, UCL, UA, ULG, IPG - geen inschrijvingen aan UGent)
€ 200

Inleiding tot de medische ethiek betreffende onderzoek op mensen, inclusief Good Clinical Practice - inschrijven aan faculteit
€ 150
€ 100 voor personeelsleden UZ en UGent

Inleidingscursus tot de opleiding tot master in de huisartsgeneeskunde
€ 242,80 (vast bedrag) + € 112,20 = € 355

Interuniversitaire opleiding prenatale echografie en foetale geneeskunde (interuniversitair: UGent - KU Leuven - UA - VUB - inschrijven aan KU Leuven)
2 academiejaren
€ 1800 (voor 2 jaar)

Kindertandheelkunde
3 academiejaren
EER-nationaliteit: € 242,80 + € 4277 = € 4519,80 per jaar
Herinschrijving EER-studenten: € 242,80 + € 1867 = € 2109,80 per jaar
Niet EER-nationaliteit: € 242,80 + € 15000 = € 15242,80 per jaar
Niet-EER-studenten ingeschreven vóór 2016-2017 betalen het toen geldende studiegeld: € 242,80 + € 10000 = € 10242,80 per jaar

Management in sportorganisaties - Belgian Olympic Academy (Ugent en UCL ism BOIC - inschrijven aan faculteit)
€ 3950

Orthodontie
4 academiejaren
EER-nationaliteit: € 242,80 + € 3810 = € 4052,80 per jaar
Herinschrijving EER-studenten: € 242,80 + € 1400 = € 1642,80 per jaar
Niet EER-nationaliteit: € 242,80 + € 25000 = € 25242,80 per jaar
Niet-EER-studenten ingeschreven vóór 2016-2017 betalen het toen geldende studiegeld: € 242,80 + € 20000 = € 20242,80 per jaar

Parodontologie
3 academiejaren
EER-nationaliteit: € 242,80 + € 4277 = € 4519,80 per jaar
Herinschrijving EER-studenten: € 242,80 + € 1867 = € 2109,80 per jaar
Niet EER-nationaliteit: € 242,80 + € 25000 = € 25242,80 per jaar

Partnerrelatie, gezins- en systeempsychotherapie (interfacultair met faculteit Psychologie en pedagogische wetenschappen)
4 academiejaren
€ 242,80 (vast bedrag) + € 1657,20= € 1900 per jaar

Permanente vorming tot audicien
€ 242,80 (vast bedrag) + € 75 = € 317,80

Radioprotectie, diagnostisch gebruik van X stralen
Diploma Arts of diploma Master of Medicine in de Geneeskunde: € 242,80 (vast bedrag) + € 200 = € 442,80
Studenten ingeschreven in de 'Master of Medicine in de Geneeskunde' (afstudeerjaar): € 242,80 (vast bedrag) + € 150 = € 392,80

Reconstructieve tandheelkunde
3 academiejaren - enkel herinschrijven
Herinschrijving EER-studenten: € 242,80 + € 1867 = € 2109,80 per jaar
Herinschrijving niet EER-studenten: € 242,80 + €18000 = € 18242,80 per jaar

Seksuologie (interfacultair met de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen)
2 academiejaren
€ 242,80 (vast bedrag) + € 1757,20 = € 2000 per jaar

Sportgeneeskunde
€ 242,80 (vast bedrag) + € 750 = € 992,80
Mits toestemming kan de student de PEV volgen in 2 jaar in plaats van in 1 jaar:
in jaar 1 betaalt de student € 992,80
in jaar 2 betaalt de student enkel het vast bedrag

The Belgian Hand Surgery Certificate (ULB, VUB, UGent, KU Leuven, Ulg, UCL en UA - inschrijven aan KU Leuven en UCL)
€ 850

Tabacologie en rookstopbegeleiding (interuniversitair met KU Leuven, VRGT, UA en VUB - inschrijven aan VUB)
€ 1000

Faculteit Ingenieurswetenschappen en bio-ingenieurswetenschappen

zie UGain - UGent Academie voor Ingenieurs

Faculteit Diergeneeskunde

Internship
€ 242,80 (vast bedrag)

Residency
3 of 4 academiejaren
€ 242,80 (vast bedrag) - per jaar

Wetenschappelijk onderzoek
2 academiejaren
€ 242,80 (vast bedrag) - per jaar

Vakdierenarts Kleine Huisdieren
2 academiejaren
€ 242,80 (vast bedrag) per jaar + € 3857,20 = € 4100 per jaar

Vakdierenarts Rund
2 academiejaren
€ 242,80 (vast bedrag)
Enkel inschrijven voor afwerken scriptie = jaar 3

Vakdierenarts Paard
2 academiejaren
€ 242,80 (vast bedrag) + € 3657,20 = € 3900 per jaar

Inleiding tot de dierfysiotherapie
€ 242,80 (vast bedrag) + € 1187,20 = € 1430

Dierfysiotherapie Paard
€ 242,80 (vast bedrag) + € 2217,20 = € 2460

Dierfysiotherapie Hond
€ 242,80 (vast bedrag) + € 250 = € 492,80
Enkel herinschrijven

Faculteit Psychologische en Pedagogische Wetenschappen

Armoede en participatie
€ 242,80 (vast bedrag) + € 350 = € 592,80

Bemiddeling (interuniversitair: UGent – UA) (interfacultair met faculteit Rechtsgeleerdheid)
Basismodule: € 242,80 (vast bedrag) + € 1107,20 = € 1350
Basismodule + 1 uitstroommodule: € 242,80 (vast bedrag) + € 1957,20 = € 2200
Basismodule + 2 uitstroommodules: € 242,80 (vast bedrag) + € 2807,20 = € 3050
1 uitstroommodule: € 242,80 (vast bedrag) + € 757,20 = € 1000
2 uitstroommodules: € 242,80 (vast bedrag) + € 1607,20 = € 1850

Eerstelijns psychologische zorg (interuniversitair: UGent - KULeuven - VUB - Inschrijven aan VUB)
€ 2500 per jaar
Herinschrijven voor bepaalde onderdelen: € 242,80 (vast bedrag) + € 1011,70 = € 1250

Gedragstherapie kinderen en jongeren (interuniversitair UGent – KU Leuven)
4 academiejaren
€ 242,80 (vast bedrag) + € 2257,20 = € 2500 (per jaar)
Herinschrijven voor hetzelfde jaar is mogelijk voor bepaalde onderdelen: € 242,80 (vast bedrag) + € 1011,70 = € 1250

Gedragstherapie volwassenen
4 academiejaren
€ 242,80 (vast bedrag) + € 2257,20 = € 2500 (per jaar)
Herinschrijven voor hetzelfde jaar is mogelijk voor bepaalde onderdelen: € 242,80 (vast bedrag) + € 1011,70 = € 1250

Gericht ondersteunen in het omgaan met diversiteit
€ 242,80 (vast bedrag) + € 350  = € 592,80

Herstelgerichte psychiatrie
€ 242,80 (vast bedrag) + € 1507,20 = € 1750
Uitzonderingen mogelijk voor ervaringsdeskundigen: € 400 incl. vast bedrag

Klinische neuropsychologie (interuniversitair: UGent - KU Leuven - VUB - inschrijven aan UGent)
2 academiejaren
€ 242,80 (vast bedrag) + € 1407,20 = € 1650 per jaar

Klinische psychodiagnostiek voor kinderen (interuniversitair: UGent – VUB – KU Leuven - inschrijven aan KU Leuven)
2 academiejaren
€ 1700 per jaar

Klinische psychodiagnostiek voor volwassenen (interuniversitair: UGent – VUB  – KU Leuven en ism VVKP en BFP - inschrijven aan VUB)
2 academiejaren
€ 2000 per jaar

Partnerrelatie, gezins- en systeempsychotherapie (interfacultair met de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen)
4 academiejaren
€ 242,80 (vast bedrag) + € 1657,20= € 1900 per jaar

Psycho-oncologie (interuniversitair: UGent - KU Leuven - VUB i.s.m. UHasselt, Cédric Hèle Instituut en VVKP)
2 academiejaren (start jaar 2) - inschrijven aan VUB
€ 1400 per jaar incl. vast bedrag
Herinschrijven met het oog op het afwerken van eindwerk/stage: € 350 incl. vast bedrag

Psychoanalytische therapie en psychoanalyse met kinderen, jongeren en gezinnen vanuit Freudiaans-Lacaniaans perspectief
4 academiejaren
€ 242,80 (vast bedrag) + € 1900 = € 2142,80 per jaar
Studenten die ingeschreven waren vóór AJ 2017-2018 betalen het bedrag zoals overeengekomen met de programmacoördinator

Psychoanalytische therapie en psychoanalyse met volwassenen vanuit Freudiaans-Lacaniaans perspectief
4 academiejaren
€ 242,80 (vast bedrag) + € 1900 = € 2142,80 per jaar
Studenten die ingeschreven waren vóór AJ 2017-2018 betalen het bedrag zoals overeengekomen met de programmacoördinator

Seksuologie (interfacultair met de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen)
2 academiejaren
€ 242,80 (vast bedrag) + € 1757,20 = € 2000 per jaar

Faculteit Farmaceutische Wetenschappen

Stage Ziekenhuisfarmacie
€ 242,80 (vast bedrag)

Stage Industrieapotheker
€ 242,80 (vast bedrag)

 

Contact

studiegeld@ugent.be