Studiegeld permanente vorming 2020-2021

Het studiegeld voor permanente vormingen met centrale inschrijving bestaat uit het vast bedrag € 245,20  + een eventueel bijkomend bedrag voor de opleiding.

Het studiegeld voor permanente vormingen met facultaire inschrijving wordt bepaald door de faculteit.

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Beëdigd tolken
€ 830 - inschrijven aan faculteit

Beëdigd vertalen
€ 830 - inschrijven aan faculteit

Low Countries Studies
€ 245,20 (vast bedrag)
Gratis voor UGent en exchange studenten

De Kunst van het Essay
Inschrijven aan faculteit
Voor UGent studenten: €50
Voor niet-UGent studenten: €250

Faculteit Recht en Criminologie

Bemiddeling (interuniversitair: UGent – UA) + (interfacultair met faculteit Psychologie en  Pedagogische Wetenschappen)
Basismodule: € 1950
Uitstroommodule familiezaken: € 1350*
Uitstroommodule burgerlijke zaken: € 850*
Uitstroommodule ondernemingszaken: € 850*
*Korting van € 100 in combinatie met basismodule (dus € 1250 voor familiezaken en € 750 voor burgerlijke zaken en ondernemingszaken).
Een bijkomende korting (€ 150 voor basismodule, € 100 per uitstroommodule) kan worden toegekend aan studenten, 100% uitkeringsgerechtigde werklozen, leefloontrekkenden en mindervaliden mits het voorleggen van de desbetreffende attesten aan.

Inleiding tot het recht voor Gerechtsdeskundigen
Basispakket: € 1500 incl. vast bedrag
Voor module 7: € 500 incl. vast bedrag
Bij spreiding van de opleiding (modules 1 t.e.m 6) over 2 edities bedraagt het inschrijvingsbedrag € 1000 incl. vast bedrag per editie

Havenbeheer
€ 980
Per afzonderlijke module: € 250
inschrijven aan faculteit

Faculteit Wetenschappen

zie Instituut voor permanente vorming in de wetenschappen

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Arbeidsgeneeskunde (interuniversitair: UA – UGent – KUL – VUB)
2 academiejaren - inschrijven aan KU Leuven
€ 245,20 (vast bedrag) + € 250 = € 495,20 per jaar

Basic Musculoskeletal Ultrasound Course for the Rheumatologist (ism ULG)
Inschrijven aan UGent
€ 245,20 (vast bedrag) + € 605 = € 850,20
Studenten in de Manama-opleiding 'Master of Medicine in de specialistische geneeskunde: reumatologie' betalen: € 245,20 (vast bedrag)

Beginselen der elektrocardiografie (ECG)
€ 245,20 (vast bedrag) + € 40 = € 285,20
Studenten ingeschreven voor master geneeskunde én bij wie de lessen niet zijn opgenomen in hun curriculum betalen enkel het vast bedrag: € 242,80

Bijzondere bekwaamheid in de pelvische reëducatie en  perinatale kinesitherapie (interuniversitair: UGent - UA - KULeuven - VUB)
Inschrijven aan UA - start jaar 2 in januari 2021
€ 4500 voor de 2 jaar samen

Endodontologie
3 academiejaren
EER-studenten: € 245,20 (vast bedrag) + € 4277 = € 4522,20 per jaar
EER-studenten ingeschreven vóór 2019-2020: € 245,20 (vast bedrag) + € 1867 = € 2112,20 per jaar
Niet EER-studenten: € 245,20 (vast bedrag) + € 15000 = € 15245,20 per jaar
Niet-EER-studenten ingeschreven vóór 2016-2017: € 245,20 + € 10000 = € 10245,20 per jaar

Forensische psychiatrie en psychologie (interuniversitair met KU Leuven, UGent, UA en VUB)
2 academiejaren (start jaar 1) - inschrijven aan UA
€ 800 incl. vast bedrag per jaar

Good Clinical Practice
Inschrijven aan faculteit
€ 50
Voor personeelsleden UZ en UGent: gratis

H-Impact: Health Innovation and Entrepreneurship Program i.s.m. UGAIN (UGent Academie voor Ingenieurs)
Inschrijven en studiegeld: UGAIN

Inleiding tot de medische ethiek betreffende onderzoek op mensen, inclusief Good Clinical Practice
Inschrijven aan faculteit
€ 150
Voor personeelsleden UZ Gent en UGent: € 100

Inleidingscursus tot de opleiding tot master in de huisartsgeneeskunde
€ 355 incl. vast bedrag (€ 245,20)

Interuniversitaire opleiding prenatale echografie en foetale geneeskunde (interuniversitair: UGent - KU Leuven - UA - VUB)
2 academiejaren (start jaar 1) - inschrijven aan KU Leuven
€ 1800 incl. vast bedrag (voor 2 jaar)

Kindertandheelkunde
3 academiejaren
EER-studenten: € 245,20 (vast bedrag)+ € 4277 = € 4522,20 per jaar
EER-studenten ingeschreven vóór 2019-2020: € 245,20 (vast bedrag) + € 1867 = € 2112,20 per jaar
Niet EER-studenten: € 245,20 (vast bedrag) + € 15000 = € 15245,20 per jaar
Niet-EER-studenten ingeschreven vóór 2016-2017: € 245,20 (vast bedrag) + € 10000 = € 10245,20 per jaar

Management in sportorganisaties - Belgian Olympic Academy (UGent en UCL ism BOIC)
Inschrijven aan faculteit
€ 3950

Oedeemtherapie (UGent - KU Leuven - UA)
Inschrijven aan KU Leuven
€ 2800 excl. vast bedrag

Orthodontie
4 academiejaren
EER-studenten: € 245,20 (vast bedrag) + € 3810 = € 4055,20 per jaar
EER-studenten ingeschreven vóór 2019-2020: € 245,20 (vast bedrag) + € 1400 = € 1645,20 per jaar
Niet EER-studenten: € 245,20 (vast bedrag) + € 25000 = € 25245,20 per jaar
Niet-EER-studenten ingeschreven vóór 2016-2017: € 245,20 (vast bedrag) + € 20000 = € 20245,20 per jaar

Parodontologie
3 academiejaren
EER-studenten: € 245,20 (vast bedrag) + € 4277 = € 4522,20 per jaar
EER-studenten ingeschreven vóór 2019-2020 : € 245,20 (vast bedrag) + € 1867 = € 2112,20 per jaar
Niet EER-studenten: € 245,20 (vast bedrag) + € 25000 = € 25245,20 per jaar

Partnerrelatie, gezins- en systeempsychotherapie (interfacultair met faculteit Psychologie en pedagogische wetenschappen)
4 academiejaren
€ 245,20 (vast bedrag) + € 2254,80 = € 2500 per jaar (start jaar 1)
€ 245,20 (vast bedrag) + € 1654,80 = € 1900 per jaar (voor studenten in jaar 2, 3 of 4 die de opleiding reeds gestart waren)

Permanente vorming tot audicien
€ 245,20 (vast bedrag) + € 75 = € 320,20

Radioprotectie, diagnostisch gebruik van X stralen
Diploma Arts of diploma Master of Medicine in de Geneeskunde: € 245,20 (vast bedrag) + € 200 = € 445,20
Studenten ingeschreven in de 'Master of Medicine in de Geneeskunde' (afstudeerjaar): € 245,20 (vast bedrag) + € 150 = € 395,20

Reconstructieve tandheelkunde
3 academiejaren - enkel herinschrijven
Herinschrijving EER-studenten: € 245,20 + € 1867 = € 2112,20 per jaar
Herinschrijving niet EER-studenten: € 245,20 + €18000 = € 18245,20 per jaar

Seksuologie (interfacultair met de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen)
2 academiejaren
€ 245,20 (vast bedrag) + € 1754,80 = € 2000 per jaar
Herinschrijven met het oog op het afwerken van het eindwerk: € 250 + € 245,20 (vast bedrag)

Sportgeneeskunde
€ 245,20 (vast bedrag) + € 750 = € 995,20
Mits toestemming kan de student de PEV volgen in 2 jaar i.pl.v. in 1 jaar:
jaar 1: € 995,20 + jaar 2: vast bedrag

The Belgian Hand Surgery Certificate (ULB, VUB, UGent, KU Leuven, Ulg, UCL en UA)
2 academiejaren (start jaar 1) - inschrijven aan KU Leuven en UCL
€ 850 per jaar

Tabacologie en rookstopbegeleiding (interuniversitair met KU Leuven, VRGT, UA en VUB)
inschrijven aan KU Leuven
€ 1000

Faculteit Ingenieurswetenschappen en bio-ingenieurswetenschappen

zie UGain - UGent Academie voor Ingenieurs

Faculteit Diergeneeskunde

Internship
€ 245,20 (vast bedrag)

Residency
3 of 4 academiejaren
€ 245,20 (vast bedrag) per jaar

Wetenschappelijk onderzoek
2 academiejaren
€ 245,20 (vast bedrag) per jaar

Vakdierenarts Kleine Huisdieren
2 academiejaren (start jaar 1)
€ 4100 per jaar incl. vast bedrag

Inleiding tot de dierfysiotherapie
€ 1430 incl. vast bedrag

Dierfysiotherapie Paard
Enkel herinschrijven
€ 250 + € 245,20 (vast bedrag) = € 495,20

Dierfysiotherapie Hond
€ 2610 incl. vast bedrag

Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen

Armoede en participatie (interuniversitair UGent - KU Leuven)
Inschrijven aan KU Leuven
€ 600 incl. vast bedrag

Bemiddeling (interuniversitair: UGent – UA) + (interfacultair met faculteit Psychologie en  Pedagogische Wetenschappen)
Info volgt

Eerstelijns psychologische zorg (interuniversitair: UGent - KU Leuven - VUB)
2 academiejaren (start jaar 1) - inschrijven aan UGent
€ 2500 per jaar incl. vast bedrag
Herinschrijven voor bepaalde onderdelen: € 1250 per jaar

Gedragstherapie kinderen en jongeren (interuniversitair UGent – KU Leuven)
4 academiejaren - start jaar 1 aan UGent
€ 2500 per jaar incl. vast bedrag
Herinschrijven voor bepaalde onderdelen: € 1250 incl. vast bedrag

Gedragstherapie volwassenen
4 academiejaren
€ 2500 per jaar incl. vast bedrag
Herinschrijven voor bepaalde onderdelen: € 1250 incl. vast bedrag

Gericht ondersteunen in het omgaan met diversiteit
€ 245,20 (vast bedrag) + € 350  = € 595,20

Herstelgerichte geestelijke gezondheidszorg
€ 1200 incl. vast bedrag
Voor ervaringsdeskundigen: € 400 incl. vast bedrag

Klinische neuropsychologie (interuniversitair: UGent - KU Leuven - VUB)
2 academiejaren (start jaar 2) - Inschrijven aan UGent
€ 1650 per jaar incl. vast bedrag

Klinische psychodiagnostiek voor kinderen (interuniversitair: UGent – VUB – KU Leuven)
2 academiejaren (start jaar 2) - inschrijven aan KU Leuven
€ 1700 per jaar incl. vast bedrag
Herinschrijven met het oog op het afwerken van het eindwerk: € 800 incl. vast bedrag

Klinische psychodiagnostiek voor volwassenen (interuniversitair: UGent – VUB  – KU Leuven en ism VVKP en BFP)
2 academiejaren (start jaar 2) - inschrijven aan VUB
€ 2000 per jaar incl. vast bedrag
Herinschrijven met het oog op het afwerken van het eindwerk: € 1000 incl. vast bedrag

Partnerrelatie, gezins- en systeempsychotherapie (interfacultair met de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen)
4 academiejaren
€ 2500 per jaar incl. vast bedrag (start jaar 1)
€ 1900 per jaar incl. vast bedrag (voor studenten in jaar 2, 3 of 4 die de opleiding reeds gestart waren)

Psycho-oncologie (interuniversitair: UGent - KU Leuven - VUB en in samenwerking met UHasselt, Cédric Hèle Instituut en VVKP)
2 academiejaren (start jaar 1) - inschrijven aan UGent
€ 1400 per jaar incl. vast bedrag
Herinschrijven met het oog op het afwerken van het eindwerk of stage: € 350 incl. vast bedrag

Psychoanalytische therapie en psychoanalyse met kinderen, jongeren en gezinnen vanuit Freudiaans-Lacaniaans perspectief
4 academiejaren
€ 245,20 (vast bedrag) + € 1900 = € 2145,20 per jaar
Studenten die - zonder onderbreking - ingeschreven waren vóór AJ 2017-2018 betalen het bedrag zoals overeengekomen met de programmacoördinator

Psychoanalytische therapie en psychoanalyse met volwassenen vanuit Freudiaans-Lacaniaans perspectief
4 academiejaren
€ 245,20 (vast bedrag) + € 1900 = € 2145,20 per jaar
Studenten die - zonder onderbreking - ingeschreven waren vóór AJ 2017-2018 betalen het bedrag zoals overeengekomen met de programmacoördinator

Seksuologie (interfacultair met de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen)
2 academiejaren (start jaar 1)
€ 2000 per jaar incl. vast bedrag
Herinschrijven met het oog op het afwerken van het eindwerk: € 250 + € 245,20 (vast bedrag)

Faculteit Farmaceutische wetenschappen

Stage Ziekenhuisfarmacie
€ 245,20 (vast bedrag)

Stage Industrieapotheker
€ 245,20 (vast bedrag)

Contact

studiegeld@ugent.be