Uitzonderingscategorieën studiegeld Master-na-Bacheloropleiding en Specifieke Lerarenopleiding

Een attest van Immatriculatie - Model A (‘oranje kaart’) behoort niet tot de uitzonderingscategorieën

Vreemdeling met verblijf van onbepaalde duur

Verblijfsdocument:

  • Elektronische identiteitskaart B
  • Elektronische identiteitskaart C
  • Elektronische identiteitskaart D
  • Elektronische identiteitskaart F/F+

Erkende vluchteling

Verblijfsdocument:

  • Elektronische identiteitskaart B
  • Elektronische identiteitskaart A (met vermelding ‘vluchteling’ of bijkomend attest ‘erkend vluchteling’ afgeleverd door het Commissariaat Generaal voor Vluchtelingen en Staatslozen)

Subsidiair beschermde

Verblijfsdocument:

  • Elektronische identiteitskaart A + attest ‘subsidiaire bescherming’ afgeleverd door het Commissariaat Generaal voor Vluchtelingen en Staatslozen

Slachtoffer mensenhandel

Verblijfsdocument:

  • Elektronische identiteitskaart A + Attest ‘Slachtoffer Mensenhandel’ van een door de overheid erkend centrum (vzw Payoke, vzw Pag-Asa of vzw Sürya)

Vreemdeling met min. 12 maanden wettig verblijf (met uitzondering van asielzoeker, visumstudent en arbeidsmigrant)

Verblijfsdocument:

  • Elektronische identiteitskaart A (niet voor 'werknemer' of 'student')

Vreemdeling met min. 12 maanden wettig verblijf met een partner die werkt of studeert in België

Verblijfsdocument:

  • Elektronische identiteitskaart A (niet voor 'werknemer' of 'student')