Veranderen van opleiding of afstudeerrichting

Veranderen van opleiding

Voor 1 oktober

 1. Controleer of je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden.
 2. Vraag hier een studieverandering binnen de UGent aan zodat je oude opleiding stopgezet wordt.
 3. Je ontvangt per mail een bevestiging zodra dit verwerkt is.

Tussen 1 oktober en 1 maart (laattijdige inschrijving)

De curriculumcommissie kan toelating geven, maar kan verbieden om bepaalde opleidingsonderdelen op te nemen.

Je wil niet meer deelnemen aan lessen, examens en/of herexamens van de eerstesemestervakken van je oorspronkelijke opleiding

 1. Doe een inschrijvingsaanvraag voor de nieuwe opleiding via Oasis (Ga naar het tabblad 'Herinschrijven' en klik op 'Inschrijven nieuw diplomacontract').
  Je Facultaire studentenadministratie (FSA) ontvangt hiervan automatisch een bericht en zal je aanvraag onderzoeken.
 2. Je ontvangt een mail zodra je aanvraag is goedgekeurd.
 3. Schrijf je in voor de nieuwe opleiding via Oasis.
 4. Vraag hier een studieverandering binnen de UGent aan zodat je oude opleiding stopgezet wordt.
 5. Je ontvangt per mail een bevestiging zodra dit verwerkt is. 

Je wil wél deelnemen aan lessen, examens en/of herexamens van de eerstesemestervakken van je oorspronkelijke opleiding

 1. Doe een inschrijvingsaanvraag voor de nieuwe opleiding via Oasis (Ga naar het tabblad 'Herinschrijven' en klik op 'Inschrijven nieuw diplomacontract').
  Je Facultaire studentenadministratie (FSA) ontvangt hiervan automatisch een bericht en zal je aanvraag onderzoeken.
 2. Je ontvangt een mail zodra je aanvraag is goedgekeurd.
 3. Schrijf je in voor de nieuwe opleiding via Oasis en voeg aan dat contract de tweedesemestervakken toe.
 4. Contacteer je Facultaire studentenadministratie (FSA) en vraag om de tweedesemestervakken van je oorspronkelijke opleiding uit je curriculum te verwijderen.

Na 1 maart

Vanaf 1 maart is inschrijven en dus ook veranderen van opleiding onmogelijk.

Dit betekent dat alle bovenvermelde stappen vóór 1 maart moeten afgerond zijn; hou er rekening mee dat dit tijd kan kosten.

Veranderen van afstudeerrichting

Veranderen van afstudeerrichting binnen dezelfde opleiding is een wijziging aan je curriculum en dus geen verandering van opleiding.

Voor 1 oktober

 1. Controleer of je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden.
 2. Vraag hier een studieverandering binnen dezelfde opleiding aan.
 3. Je ontvangt per mail een bevestiging zodra dit verwerkt is..

Tussen 1 oktober en 1 maart (laattijdige inschrijving)

De curriculumcommissie kan toelating geven, maar kan verbieden om bepaalde opleidingsonderdelen op te nemen.

 1. Doe een inschrijvingsaanvraag voor de nieuwe opleiding via Oasis (Ga naar het tabblad 'Herinschrijven' en klik op 'Inschrijven nieuw diplomacontract' (bachelorstudent) of 'Inschrijven via vervolgopleiding' (masterstudent).
  Je Facultaire studentenadministratie (FSA) ontvangt hiervan automatisch een bericht en zal je aanvraag onderzoeken.
 2. Je ontvangt een mail zodra je aanvraag is goedgekeurd.
 3. Schrijf je in voor de nieuwe opleiding via Oasis.
 4. Vraag hier een studieverandering binnen dezelfde opleiding aan.
 5. Je ontvangt per mail een bevestiging zodra dit verwerkt is.

Na 1 maart

Vanaf 1 maart is inschrijven en dus ook veranderen van afstudeerrichting onmogelijk.

Dit betekent dat alle bovenvermelde stappen vóór 1 maart moeten afgerond zijn; hou er rekening mee dat dit tijd kan kosten.

 

Zie ook: Wijzigingen aan een vastgelegd curriculum

Gevolgen van veranderen van opleiding

Examenkans

Je kan via veranderen van opleiding of afstudeerrichting geen bijkomende examenkansen krijgen voor een opleidingsonderdeel.

Het is niet mogelijk om je voor eenzelfde opleidingsonderdeel meer dan 1x per academiejaar in te schrijven.

Studiegeld

De eventuele terugbetaling van studiegeld bij veranderen van opleiding gebeurt volgens dezelfde regeling als voor uitschrijven.

Leerkrediet

Zie Leerkrediet en heroriëntering

Veranderen van opleiding naar een andere instelling

In de loop van het academiejaar

Je wil je in datzelfde academiejaar inschrijven in een instelling van de AUGent: stopzetten

Indien je van plan bent in de loop van het academiejaar stop te zetten (uitschrijven) aan de UGent en je tijdens datzelfde academiejaar in te schrijven aan Hogeschool Gent, Arteveldehogeschool of Hogeschool West-Vlaanderen (instellingen van de Associatie Universiteit Gent (AUGent)), vraag dan bij stopzetten het document 'Bewijs van stopzetten studies met het oog op heroriëntering'.

Hiermee kan je, als je in de loop van hetzelfde academiejaar, inschrijft met een diplomacontract of creditcontract (geen examencontract) aan één van boven vernoemde hogescholen, een korting krijgen op het studiegeld (het zgn vast gedeelte).

Na het tweede semester/ na de tweedekansexamenperiode/op het einde van het academiejaar

Je wil je pas het volgende academiejaar inschrijven in een andere instelling: niet stopzetten

Op dit ogenblik heeft stopzetten (uitschrijven) enkel nadelen (kinderbijslag, studiebeurs, studiegeld, studievoortgangsmaatregelen, ...) zie Stopzetten

Contact