Login-gegevens niet doorgeven

Iemand vraagt je login-gegevens op Minerva

Het gebeurt dat externe ondernemingen of personen je login-gegevens op Minerva vragen en deze ook effectief gebruiken.

Ga hier niet op in!

Grote risico's

Het doorgeven van deze gegevens houdt bijzonder grote risico’s in.

Je verleent daarmee niet enkel toegang tot cursusgegevens, maar ook tot jouw UGent-mailbox en Oasis-account en bijgevolg alle gegevens rond curriculum en quoteringen.

Je laat m.a.w. op die wijze toe dat derden in verregaande mate identiteitsdiefstal kunnen plegen.

Doorgeven login-gegevens verboden

Je dient ook te beseffen dat het doorgeven van deze gegevens aan derden ten strengste verboden is.

Elke student is gebonden door het Reglement voor correct gebruik van de ICT-infrastructuur van  de Universiteit Gent.

Deze gebruiksregels stellen ondubbelzinnig: 'Het is enkel toegelaten toegang te verschaffen tot het UGentNet aan personen of systemen die daar overeenkomstig beslissingen van het universiteitsbestuur toe gerechtigd zijn'.

Overtreding van dit verbod stelt je bloot aan eventuele tuchtsancties.

Je kan verantwoordelijk gesteld worden voor het misbruik dat je op deze wijze faciliteert.

Het is dus in uw aller belang dat je bovenstaande principes strikt in acht neemt.