Ufora release februari 2020

(10-02-2020)

(English version below)

 

Beste student

Op basis van de ontvangen feedback van zowel jou als de lesgevers heeft het Ufora-team geleidelijk aan een aantal verbeteringen aan Ufora doorgevoerd. Een kort overzicht:

 • De navigatie op de Ufora-startpagina en de cursus-startpagina's werd aangepast. Een widget in de rechterkolom van deze pagina's verzamelt daar nu enkele relevante links.

Menu widget studenten

 • Je kon jezelf al inschrijven voor cursussen op Ufora die niet tot je officiiële curriculum behoren. Dit gaat over de cursussen die door de lesgever hiervoor open zijn gesteld. Tijdens het eerste semester was het nog niet mogelijk om jezelf uit te schrijven voor deze cursussen. Dit kan nu wel.
 • Waarschijnlijk heb je al gezien dat op Ufora je officiële studentenfoto werd toegevoegd aan je account. Voor de lesgevers geeft dit meerwaarde, zo kunnen ze op alle namen ook een gezicht plakken. Als je deze Ufora-foto wenst te veranderen in een recentere versie of deze wenst te verwijderen, kan dit via je accountinstellingen.
 • Communicatie van de lesgever met de studenten is één van de issues waar grote verschillen zijn vergeleken met het vroegere Minerva. Als student kan je nu meer zelf bepalen hoe deze communicatie jou bereikt en welke combinatie van tools je wenst te gebruiken. Het is natuurlijk belangrijk dat jullie steeds voldoende op de hoogte zijn van de beschikbaarheid van nieuw cursusmateriaal, deadlines, aankondigingen, beschikbare feedback,  ... . Daarom hier een overzicht van de mogelijkheden:
  • je kan er voor kiezen om de standaardinstellingen te behouden. Dit betekent dat je in Ufora inlogt om op de hoogte te zijn van updates in je cursussen. Op de Ufora-startpagina vind je een agenda-widget die de Ufora-datums van je verschillende cursussen overzichtelijk weergeeft. Binnenkort zal het ook mogelijk zijn om aan deze agenda je Oasis-datums toe te voegen. Binnen elke cursus blijft het zicht op de cursus-agenda en aankondigingen behouden.
  • je kan er voor kiezen om voor bepaalde Ufora-updates ook e-mails te ontvangen. Dit kan je instellen via het meldingenscherm.
  • je kan gebruik maken van de Ufora 'Pulse'-app (zie de app storegoogle play). Deze app helpt je op zeker twee manieren. Ten eerste integreert de app Ufora-agenda's van jouw cursussen. Dit betekent dus dat je op de smartphone heel eenvoudig belangrijke Ufora-datums kan raadplegen. Ten tweede zorgt deze app er voor dat je meldingen van nieuwe aankondigingen en nieuwe inhoud krijgt op je smartphone.

--

Dear student

Based on the feedback received from you and the teachers, we have made a number of improvements to Ufora. A brief overview:

 • The navigation on the Ufora home page and the course home pages has been adjusted. A widget in the right-hand column collects some relevant functions.
 • You can subscribe for courses on Ufora that are not part of your official curriculum. This is possible for the courses where this is allowed by the teacher. During the first semester it was not possible to unsubscribe, now you can.
 • You probably noticed that your official student photo also has been added to your account on Ufora. This provides added value for the teachers as they can stick a face on a name. If you wish to change this Ufora photo to a more recent one or delete it, you can do this via your account settings.
 • Communication between teacher and students is one of the issues that is quite different in Ufora compared to Minerva. As a student, you can now decide for yourself how the communication is reaching you and which combination of tools you wish to use. Of course it is still important that you are sufficiently aware of the availability of new course material, deadlines, announcements, feedback, .... Therefore an overview of the options here:
  • you can choose to keep the default settings. This means that you have log in to be aware of updates in a course. On the Ufora homepage you will find a calendar widget that clearly displays the Ufora agenda items of your various courses. Soon it will also be possible to add your Oasis calendar feed to this widget. In addition, each course keeps its own agenda and announcements page as before.
  • you can choose to receive e-mail about activity in your Ufora courses. This can be set in your ‘notifications’ screen.
  • you can use the Ufora ‘Pulse’ app (app store, google play). This app is helpful in at least two ways. First, the app integrates the calendars for your courses. This means that you can easily consult important Ufora dates on your smartphone. Secondly, this app ensures that you get notified of new announcements or new course content.