Voorbereidingsfase

Zomer 2018

 • ondertekening van het contract met D2L, het Canadese bedrijf achter het LMS Brightspace
 • communicatie over het geselecteerde platform en Ufora als roepnaam voor de nieuwe Minerva
 • oproep naar alle facultaire onderwijsdirecteurs om:
  • 2 opleidingsonderdelen voor te dragen voor deelname aan een pilootgroep
  • 1 facultair ATP-medewerker met kennis van de onderwijsinnovatieprojecten voor te dragen om deel te nemen aan gebruikersvergaderingen en bijeenkomsten van de Ufora community
 • selectie van 21 opleidingsonderdelen voor de eerste pilootfase (maximaal 2 per faculteit)
 • start van een Ufora website als officieel communicatiekanaal naar de UGent medewerkers en studenten
 • start van de Ufora trainingen

Mei 2018

 • keuze van platform + start beroepstermijn voor verliezend(e) platform(en)
 • oproep voor een naam voor de nieuwe elektronische leeromgeving

April 2018

 • indienen van het Best and Final Offer (BFO) door elke leverancier
 • beoordeling van alle BFO

​Q3 2017 tot Q2 2018

 • 08-03-2018 tot 23-03-2018: Onderhandelingsbijeenkomsten met de verschillende leveranciers
 • 26-02-2018 tot 07-03-2018: Beoordeling van de verschillende proefopstellingen door studenten, lesgevers en medewerkers
 • 12-01-2018: Communicatie over de aanbestedingsprocedure naar de UGent community door de Directie Communicatie en Marketing
 • 17-11-2017: Publicatie van de selectieleidraad op TED
  • Beschrijving: Naar een toekomstgericht, intuïtief, gebruikersvriendelijk en rijk uitgerust LMS
  • Referentie: Universiteit Gent-17OMB003-F02
  • Procedure: Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen
  • Deadline: 19-12-2017
 • 22-09-2017: Validatie van de selectieleidraad door het bestuurscollege
 • 15-09-2017: Validatie van de selectieleidraad door de ICT-commissie
 • 14-09-2017: Validatie van de selectieleidraad door de onderwijsraad

​Q1 2017 tot Q2 2017

 • Verandering van strategie: scenario gebaseerd op het zoeken naar bestaand LMS-platform dat grootste deel van de wensen en eisen op zich neemt, in plaats van een refactoring scenario
 • Voorbereiding van een aanbesteding
  • Opstellen van een projectteam
  • Vertalen van de UGent-onderwijsvisie naar ELO
  • Analyse van het gebruik van de huidige functionaliteiten
  • Opstellen van een programma van eisen en behoeften
  • Marktverkenning (consulteren van andere onderwijsinstellingen, demosessies, ...)

Q2 tot Q4 2016

 • Opstart van een vernieuwingsproject volgens een refactoring scenario (= interne ontwikkeling van een nieuwe ELO gebaseerd op de bestaande Minerva/Curios)

Maart 2016

 • Het bestuurscollege keurt een plan van aanpak goed met betrekking tot de vernieuwing van de ELO aan de UGent
 • Oprichting van de stuurgroep "vernieuwing ELO" met daarin vertegenwoordigers vanuit de lesgevers, de studenten, de directie onderwijsaangelegenheden en de directie ICT