Aanvraagformulier

1. Ik kom in aanmerking voor een huurvermindering als beursstudent.

  • Ik ontving voor 2019-2020 een studietoelage van de Vlaamse overheid voor het secundair of hoger onderwijs.
  • Ik zal in 2020-2021 beursstudent zijn.

Aanvraagformulier huurvermindering huisvesting

 

2. Ik kom in aanmerking voor een huurvermindering als bijna-beursstudent.

  • Ik ontving voor 2019-2020 geen studietoelage van de Vlaamse overheid, maar kreeg bericht in aanmerking te komen voor het statuut van bijna-beursstudent.
  • Ik zal in 2020-2021 bijna-beursstudent zijn.

Aanvraagformulier huurvermindering huisvesting

 

3. Ik kom misschien in aanmerking voor een huurvermindering als beursstudent of bijna-beursstudent en wens dit te laten onderzoeken.

Aanvraagformulier huurvermindering Sociale Dienst

 

4. Ik wens om sociale of financiële redenen een aanvraag in te dienen voor financiële hulpverlening door de Sociale Dienst.

Meer informatie: Studiefinanciering via de Sociale Dienst

 

5. Ik kom niet in aanmerking voor een huurvermindering als beursstudent of bijna-beursstudent en wens geen aanvraag in te dienen voor financiële hulpverlening door de Sociale Dienst.