Onderverhuring en overdracht van huur

Uitwisseling of stage

Enkel als je deelneemt aan een uitwisseling of een stage mag je je huurovereenkomst overdragen of je wooneenheid onderverhuren.
Hou er wel rekening mee dat de respectievelijke overnemer of onderhuurder moet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden om je wooneenheid te kunnen huren.
Indien je een potentiële kandidaat zou gevonden hebben en dit wil nagaan, kan je gerust ons de vraag stellen via dit e-mailsjabloon.

Bezorg de reden van de overdracht of onderverhuring (uitwisseling of stage) en de adres- en contactgegevens van de overnemer resp. onderhuurder aan de afdeling Huisvesting, vóór de voorziene ingangsdatum van de overdracht of onderverhuring, opdat kan worden nagaan of de overdracht resp. onderverhuring kan worden toegelaten.
In geval van onderverhuring moet je eveneens een kopie van de onderverhuurovereenkomst aan de afdeling Huisvesting bezorgen.
Dit kan bij voorkeur per of per brief (gericht aan de afdeling Huisvesting).
Wij bezorgen jou vervolgens een toegangsbadge om aan de onderhuurder te bezorgen.

Onderverhuur

Een onderverhuring houdt in dat een onderverhuurovereenkomst wordt afgesloten tussen de hoofdhuurder en de onderhuurder waarbij de UGent geen partij is. Er wordt aangeraden het daartoe beschikbare Nederlandstalige of Engelstalige model van de UGent te gebruiken. 
Je kan je vrije wooneenheid bekend maken op Kotatgent.

Kom ik in aanmerking?

Onderverhuring en overdracht van huur zijn enkel mogelijk indien je een huurovereenkomst hebt afgesloten na 1 januari 2019 en je deelneemt aan een stage of uitwisseling.