Onderverhuring en overdracht van huur

Onderverhuren

Een onderverhuring houdt in dat er een onderverhuringsovereenkomst wordt afgesloten tussen de hoofdhuurder en de onderhuurder waarbij de UGent geen partij is. De hoofdhuurder moet daarbij dezelfde verplichtingen als geldig onder de huurovereenkomst, incl. onderhavig reglement, opleggen aan de onderhuurder en mag geen hogere huurprijs vragen dan deze die de hoofdhuurder zelf betaalt (geen winstbejag).

Hou hierbij rekening dat er voor de periode van de onderverhuring, geen huurvermindering kan worden ontvangen en de standaardhuurprijs (als niet-beursstudent) door de hoofdhuurder aan de UGent verschuldigd is.

Waarmee rekening houden?

Enkel als je deelneemt aan een uitwisseling of een stage mag je je huurovereenkomst overdragen of je wooneenheid onderverhuren.
Hou er wel rekening mee dat de respectievelijke overnemer of onderhuurder moet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden om je wooneenheid te kunnen huren.
Indien je een potentiële kandidaat zou gevonden hebben en dit wil nagaan, kan je gerust ons de vraag stellen via dit e-mailsjabloon.

Bezorg een bewijs voor de reden van de overdracht of onderverhuring (getekende stageovereenkomst, toelatingsbewijs uitwisseling van ontvangende Universiteit, ...) en de adres- en contactgegevens van de overnemer resp. onderhuurder aan de afdeling Huisvesting, vóór de voorziene ingangsdatum van de overdracht of onderverhuring, opdat kan worden nagaan of de overdracht resp. onderverhuring kan worden toegelaten.

In geval de onderverhuring kan doorgaan, moet je eveneens een kopie van de getekende onderverhuurovereenkomst aan de afdeling Huisvesting bezorgen. Dit kan bij voorkeur per of per brief (gericht aan de afdeling Huisvesting).
Wij passen vervolgens je badge aan, zodat je die samen met je sleutel kan overdragen aan je onderhuurder.

Contract

Een onderverhuring houdt in dat een onderverhuurovereenkomst wordt afgesloten tussen de hoofdhuurder en de onderhuurder waarbij de UGent geen partij is. Er wordt aangeraden het daartoe beschikbare Nederlandstalige of Engelstalige model van de UGent te gebruiken. 

Denk aan een waarborg (maximum twee maand huur) en een volledige staat van bevinding bij in- en uitcheck.
Je kan onze inventarisformulieren als basis gebruiken.

Je bent zelf verantwoordelijk om de sleutel en jouw badge aan de onderhuurder te overhandigen en die aan het einde van jouw huurovereenkomst aan ons te (laten) bezorgen.

Op zoek naar een onderhuurder?

Je kan je vrije wooneenheid bekend maken via onze lijsten voor kortverblijven, zodat geïnteresseerden in de homes jou rechtstreeks kunnen contacteren. De UGent stelt geen voorwaarden, behalve dat jouw kamer in goed onderhouden staat wordt aangeboden. Onze afdeling heeft hier enkel een ‘informatieve’ rol. Download hier het invulformulier, bezorg deze ingevuld terug aan Nathalie Geeraerts.

Je kan je wooneenheid uiteraard ook plaatsen op Kotatgent, maar hou rekening met het feit dat jouw onderhuurder in aanmerking moet komen om te huren.