Huurfactuur en waarborg

Huurfactuur

De huurfactuur wordt elke maand via e-mail verzonden naar jouw UGent e-mailadres. Je kan in Oasis eigenhandig  een extra e-mailadres toevoegen.

Je betaalt d.m.v. overschrijving of domiciliëring.

Wens je je betalingen te checken? Dit kan heel eenvoudig. In Oasis, onder de rubriek 'financieel', vind je, in de linkerkolom, een 'stand van zaken' van al je facturen.

Waarborg

De waarborg wordt gefactureerd bij de 1e maand huur. Het bedrag kan aangewend worden voor het dekken van alle verplichtingen van de huurder. De terugbetaling, bij definitief vertrek, gebeurt 4 tot 6 weken na einddatum van het huurcontract, op het rekeningnummer vermeld in Oasis. Corrigeer tijdig, indien nodig.

Vragen?

Mail naar Facturatie.Huisvesting@UGent.be met vermelding van jouw studentennummer.