Heb je recht op kinderbijslag als jobstudent?

Hoeveel je verdient speelt geen rol, enkel het aantal uren dat je werkt kan voor de kinderbijslag een weerslag hebben.

Zolang je werkt met een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten (= niet langer dan 1 jaar ononderbroken) behoud je het recht op kinderbijslag.

Er wordt niet langer gekeken met welk type contract je werkt maar wel naar het aantal te presteren werkuren. Het maximum is 240 uur per kwartaal.

Werk je meer dan 240 uur per kwartaal dan ben je je kinderbijslag kwijt voor dat kwartaal! Werk je meer uren, dan verliest het gezin voor dat kwartaal het bedrag van de kinderbijslag dat uitbetaald wordt voor het jongste kind.

Tijdens het 3e kwartaal (zomervakantie) mag je meer werken met behoud van kinderbijslag.

Wanneer je afstudeert, stopt je kinderbijslag op het einde van de maand waarin je je Masterproef indient. Het nog al dan niet afleggen van examens speelt hier niet mee. Neem je komend academiejaar een nieuwe studie op, dan kan je opnieuw aanspraak maken op kinderbijslag.