Milieu en duurzaamheid

De Universiteit Gent wil een toonaangevende kennisinstelling zijn voor een toekomst die ecologisch, sociaal en economisch duurzaam is, binnen een lokale en mondiale context. Lees meer over het duurzaamheidsbeleid en de duurzaamheidsvisie.

Ga zelf aan de slag voor meer duurzaamheid aan de UGent

De bedenkers: duurzaamheidskantoor

In het duurzaamheidskantoor werken studenten en stafleden samen aan een duurzamere universiteit. Ze houden zich bezig met het enthousiasmeren, coördineren en informeren van iedereen bij de UGent. 

D'urgent

D'urgent is een studentengroepering die zich inzet voor een duurzame toekomst. Ze werkt aan sensibilisering van de studenten en zet zich in voor een wezenlijke vermindering van de impact van de universiteit op het milieu.

Gerelateerde inhoud