Hoe vraag ik een opvangplaats aan?

Aanvraag - Inschrijven

Voor alle opvanginitiatieven van de UGent geldt dezelfde inschrijvingsprocedure (kinderdagverblijven en plaatsen bij onthaalouders).

  1. Download het aanvraagformulier
  2. Bezorg het via mail aan kinderopvang@UGent.be
  3. In sommige gevallen zal je naast het aanvraagformulier bijkomende attesten of documenten moeten toevoegen aan je aanvraag. Bezorg deze zo snel mogelijk (uiterlijk binnen de 14 dagen) aan kinderopvang@UGent.be
Opgelet! Je dossier is pas ontvankelijk om in te schrijven op de wachtlijsten van zodra alle opgevraagde documenten zijn ingediend. Vermits de inschrijvingsdatum op de wachtlijsten een rol kan spelen bij het toekennen van de plaatsen, doe je er best aan je dossier zo vlug mogelijk volledig in orde te brengen.

Wanneer weet ik of ik plaats heb?

Maandelijks komt de selectiecommissie samen om na te gaan of er voor je kindje plaats is.

Ten laatste twee weken later krijg je per mail antwoord op je aanvraag.

Bij het afsluiten van de opvangovereenkomst vragen we je om zowel de startdatum als de einddatum vast te leggen van de periode waarvoor je opvang vraagt in onze opvang.

Ja, ik heb plaats

Je zal per mail een voorstel ontvangen. Hierin staat vermeld welke stappen je moet ondernemen om deze plaats te reserveren.

De verantwoordelijke van het kinderdagverblijf, waar je kindje kan opgevangen worden, zal jou in de maand volgend op de selectiecommissie uitnodigen voor:

 1. Een rondleiding in het kinderdagverblijf
 2. De werking uit te leggen
 3. Een huishoudelijk reglement te overhandigen
 4. De opvangovereenkomst te ondertekenen

Reservatiegeld: de reservatie van de opvangplaats in het kinderdagverblijf wordt definitief op voorwaarde dat het opvangcontract ondertekend is én dat het reservatiegeld, forfaitair vastgesteld op  € 150, betaald is binnen de maand volgend op de ontvangst van de factuur. Bij start wordt het reservatiegeld omgezet in waarborgbedrag (wordt teruggestort bij het verlaten van de kinderopvang én na betaling van alle facturen).

Opgelet! De gereserveerde plaats wordt pas definitief toegekend als je op het moment dat je kindje naar de opvang komt nog voor minstens 3 maanden voldoet aan de voorwaarden waaronder de plaats bij voorrang voor jou werd gereserveerd. Bijvoorbeeld als je bij de aanvraag voorrang kreeg als student, dan moet je op het moment dat je kindje naar de opvang komt wel nog gedurende minstens 3 maanden student zijn.

Nee, ik heb geen plaats.

Je zal per mail een negatief antwoord toegestuurd krijgen.

Je hebt wel nog de mogelijkheid om:

  1. Je in te schrijven op de reservelijst. Wij zullen je contacteren mochten er onverwachts plaatsen in één van onze opvanginitiatieven vrijkomen. Je inschrijving op de reservelijst kan je behouden tot 6 maanden na de oorspronkelijk gevraagde opvangperiode. Hou er rekening mee dat de reservelijst enkel aangesproken wordt als er plaatsen niet opgevuld geraken
  2. De ganse procedure opnieuw doorlopen en het aanvraagformulier opnieuw invullen
  3. Je te registreren op Kinderopvangpunt Stad Gent: kinderopvangpunt@stad.gent

 

 

Contact

Centraal Meldpunt Kinderopvang UGent
Kinderopvang@UGent.be

09 331 24 74