Wat kost kinderopvang?

De opvanginitiatieven van de UGent werken allemaal volgens inkomensgerelateerde ouderbijdragen, vastgelegd door Kind en Gezin.

Hoeveel je betaalt is dus afhankelijk van je inkomen, het aantal kinderen ten laste en de verblijfsduur (volle dagen, halve dagen).

Meer informatie over de financiële bijdrage van de ouder vind je op de website van Kind en Gezin. Je kunt er ook je de financiële bijdrage zelf berekenen.

Bijkomende kosten

  • Gebruik van luiers, verzorgingsproducten en afvalverwerking

  • Administratie-  en facturatiekosten
  • Te laat ophalen kind
  • Niet tijdig verwittigde afwezigheden
  • Inningskosten wanbetaling
  • Verlies of beschadiging materialen kinderdagverblijf

De financiële bijdrage van het gezin, supplementen en eventueel sanctionerende vergoedingen worden maandelijks gefactureerd.

Fiscale aftrek

De betaalde bijdragen zijn fiscaal aftrekbaar voor wie belastingplichtig is in België. Jaarlijks bezorgt het opvanginitiatief je hiervoor een fiscale fiche.

Contact

Centraal Meldpunt Kinderopvang UGent
Kinderopvang@UGent.be

09 331 24 74