Wie kan er terecht in de kinderopvang UGent?

Iedereen kan een opvangplaats aanvragen binnen de kinderopvanginitiatieven UGent. Er wordt voorrang gegeven op basis van de selectiecriteria:

Erkende en gesubsidieerde Kinderdagverblijven UGent (C. Heymans, De Sterre)

  1. Studenten AUGent (UGent, Hogeschool Gent, Artevelde Hogeschool, Hogeschool West-Vlaanderen)
  2. Personeelsleden UGent en gelijkgestelden functieklasse D – B
  3. Personeelsleden UGent en gelijkgestelden niveau AP en ATP vanaf functieklasse A
  4. Ouders verbonden aan instellingen AUGent en die niet tot categorie 1,2 of 3 behoren.
  5. Personeel UZ Gent
  6. Ouders niet verbonden aan AUGent of UZ Gent

Zelfstandige Kinderdagverblijven UGent - Partena (De Stads-, Bos-, Parkkabouter en Het Koetshuis)

  1. Personeelsleden UGent en gelijkgestelden niveau AP en ATP vanaf functieklasse A
  2. Personeelsleden UGent en gelijkgestelden functieklasse D – B
  3. Ouders verbonden aan instellingen AUGent en die niet tot categorie 1,2 of 3 behoren.
  4. Studenten AUGent (UGent, Hogeschool Gent, Artevelde Hogeschool, Hogeschool West-Vlaanderen)

Uitgebreide informatie over de selectiecriteria vind je terug in de voorrangsregels.

Er wordt ook een bepaalde voorrang gegeven aan broertjes en zusjes van kindjes die al in het opvanginitiatief verblijven.

De toekenning van de plaatsen gebeurt op basis van de selectiecriteria die op 26/06/2008 goedgekeurd werden door het bestuur van UGent.

Contact

Centraal Meldpunt Kinderopvang UGent
Kinderopvang@UGent.be

09 331 24 74