Wie kan er terecht in de kinderopvang UGent?

Iedereen kan een opvangplaats aanvragen binnen onze kinderopvanginitiatieven.

De toekenning van de plaatsen gebeurt op basis van de selectiecriteria die door het bestuur van UGent werden goedgekeurd. 

Er wordt ook een bepaalde voorrang gegeven aan broertjes en zusjes van kindjes die al in het opvanginitiatief verblijven.

Uitgebreide info over de selectiecriteria vind je terug in de voorrangsregels.

Voorrangsregels

Kinderdagverblijven UGent (KDV C. Heymans, KDV De Sterre)

  1. Studenten AUGent (UGent, Hogeschool Gent, Artevelde Hogeschool, Hogeschool West-Vlaanderen)
  2. Personeelsleden UGent en gelijkgestelden functieklasse D – B
  3. Personeelsleden UGent en gelijkgestelden niveau AP en ATP vanaf functieklasse A
  4. Ouders verbonden aan instellingen AUGent en die niet tot categorie 1,2 of 3 behoren.
  5. Personeel UZ Gent
  6. Ouders niet verbonden aan AUGent of UZ Gent

Kinderdagverblijven UGent in uitbating door PPS-partner (KDV De Stads-, KDV De Bos-, KDV De Parkkabouter en KDV Het Koetshuis)

 1. Personeelsleden UGent en gelijkgestelden niveau AP en ATP vanaf functieklasse A
 2. Personeelsleden UGent en gelijkgestelden functieklasse D – B
 3. Ouders verbonden aan instellingen AUGent en die niet tot categorie 1,2 of 3 behoren.
 4. Studenten AUGent (UGent, Hogeschool Gent, Artevelde Hogeschool, Hogeschool West-Vlaanderen)

Contact

Centraal Meldpunt Kinderopvang UGent
Kinderopvang@UGent.be

09 331 24 74