Tariefgroep UGentgemeenschap

Wie behoort tot de tariefgroep UGentgemeenschap.

  1. Studenten UGent
  2. Personeelsleden UGent,
  3. Personeelsleden UZ Gent, in het bezit van een speciale toegangskaart*
  4. Studenten van de hogescholen die deel uitmaken van de Associatie UGent (Hogeschool Gent, Arteveldehogeschool, Hogeschool West-Vlaanderen), in het bezit van een geldige studentenkaart (met barcode) uitgegeven door de hogeschool zelf.
  5. Personeelsleden Hogeschool Gent en gepensioneerde personeelsleden UGent
  6. Leden van Alumni-UGent en Vlerick Management School Leden Open Universiteit, met speciale toegangskaart*
  7. Personen die een cursus volgen aan het Talencentrum UGent (voor de duur van de cursus), met speciale toegangskaart*