Collegio dei Fiamminghi

Het Collegio dei Fiamminghi stelt jaarlijks 2 studiebeurzen ter beschikking voor studie of onderzoek in Bologna.

De beurs bedraagt 7000 euro en omvat gratis accommodatie (gedurende 8 maanden) in een historisch pand in het centrum van Bologna.

Voorwaarden

  • je behaalt in principe dit academiejaar je masterdiploma aan een Vlaamse universiteit of je hebt dit reeds behaald, met goede studieresultaten
  • je hebt een goed gemotiveerd, uitgewerkt voorstel voor een studie- of onderzoeksplan dat je in Bologna wil realiseren.
  • je hebt een goede kennis van het Italiaans

Aanvraagprocedure

Selectie gebeurt op basis van volgende stukken

  • grondig uitgewerkt studie- of onderzoeksplan (doorslaggevend element!)
  • transcript of records
  • motivering
  • curriculum vitae
  • bewijs van kennis van het Italiaans
  • andere relevante stukken als aanbevelings- of uitnodigingsbrieven en dergelijke meer

Het aanvraagdossier met alle bovenvermelde stukken wordt elektronisch doorgestuurd naar tegen ten laatste vrijdag 4 mei 2018 (17 uur).

Verloop van de selectie

Elke Vlaamse universiteit draagt twee kandidaten voor. Binnen de UGent worden de kandidaten geselecteerd door Prof. Dr. Kristiaan Versluys, Directeur Onderwijsaangelegenheden. Uit de Vlaamse kandidaten worden binnen de VLIR vervolgens twee beurswinnaars geselecteerd.

De laatste jaren behaalde een UGent-kandidaat telkens een beurs.

UGent ondersteuning voor de kandidaten

Kandidaten kunnen met hun dossier voor feedback terecht bij mevrouw Patricia Burssens, na afspraak.

Het Pand, Onderbergen 1
B-9000 Gent
afgestudeerd.buitenland@UGent.be
Tel. +32 (0)9 264 70 13

Meer info

http://www.collegiodeifiamminghi.it