Stagebeurzen via het Erasmus+ programma: Erasmus Traineeship

Voor stages in de EU van max. 12 maanden (met aftrek van aantal maanden Erasmus studie-uitwisseling tijdens je huidige studiecyclus) tot 1 jaar na de studies vanaf de afstudeerdatum.

De beursbedragen liggen vast volgens het gekozen land (335 €, 385 € of 435 € per maand).

Voor wie?

De E+ beurzen voor stage na studie staan open voor alle afstuderenden ((prof).BA, MA, ManaMa, PhD) ongeacht nationaliteit of eerdere buitenlandervaring (indien <12 maanden Erasmusuitwisseling) of afstudeerrichting.
Deze beurs kan enkel aangevraagd worden tijdens je afstudeerjaar vóór je je eindresultaat ontvangt. Bij de aanvraag (registratie) is nog geen concreet stageplan vereist. Na het afstuderen kan men deze beurs voor stage na de studie immers niet meer aanvragen.
De beurzen worden toegekend in volgorde van aanvraag, tot het budget is uitgeput.

Hoe aanvragen?

Aanmelden voor deze beurzen doe je online via Reconfirm, het Vlaams stageplatform voor internationale stagemobiliteit na de studies, ingebed in Flanders Knowledge Area

Let wel: wie tijdens het afstudeerjaar nog op Erasmusuitwisseling vertrekt, kan zich best pas na terugkeer online aanmelden voor registratie. Op die manier kan de exacte duur van je Erasmusverblijf worden bepaald en dus ook de maximale duur van je eventuele E+ stage na studie.

De registratie gebeurt via volgende stappen:

  1. Ga naar Reconfirm  en klik studenten>online registreren.
    Je vult enkele velden in waarna je toegang krijgt tot het applicatiesysteem.
    Je print het registratieformulier af, invullen en ondertekenen en terug opladen.
    Voor deze registratiestap is het niet nodig al een concrete stageplaats te hebben.
  2. Als je een stageplaats gevonden hebt -dit kan evt. na je afstudeerdatum- vervolledig je je applicatie in je persoonlijk online aanvraagdossier.


Meer informatie: aanmeldingen en applicaties online via Reconfirm

Een buitenlandse stageplaats vinden

Gebruik je eigen netwerk of solliciteer spontaan. Vermeld wat je eventueel graag wil leren en zet je know-how die nuttig kan zijn voor je stageplaats in de verf (win-win). Vele bedrijven afficheren hun stageaanbod op hun website of via stagedatabanken. Meer tips en interessante links op www.reconfirm.eu/nl