Examens

Ik zal niet aanwezig zijn op het examen, wat moet ik doen?

Elke afwezigheid moet je zo snel mogelijk en ten laatste op de dag van het examen melden aan het examensecretariaat, meestal is dit je facultaire studentenadministratie (FSA).

Indien je meent een gegronde reden voor je afwezigheid te hebben, moet je daarvan zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 3 werkdagen na het betrokken examen de originele bewijsstukken bezorgen aan het examensecretariaat.

Meer info over ziekte(briefje)

Ben ik geslaagd?

Je bent geslaagd voor een opleiding indien je voor alle opleidingsonderdelen minstens 10/20 of 'geslaagd' hebt behaald of een vrijstelling hebt verkregen.

In sommige gevallen gelden specifieke tolerantieregels ('deliberatieregels').

Meer info over deliberatie

Puntenlijst en proclamatie

Het bekend maken van je examencijfers en/of deliberatiebeslissingen heet officieel 'proclamatie'. Dit gebeurt via een (elektronische) puntenlijst.
Als je afstudeert als Master volgt er een 'plechtige proclamatie'.

Meer info over examenresultaten/puntenbriefje

Meer info over de 'plechtige proclamatie' voor masterstudenten

Feedback en inzage in de examenkopij

Je hebt na elke examenperiode, binnen de feedbackperiode, recht op feedback en inzage van je examenkopij bij de lesgever (of een andere aangewezen persoon).

Indien je omwille van wettige redenen afwezig was op het geplande feedbackmoment, is het mogelijk om, na akkoord met de lesgever, feedback of minimaal inzage van je examenkopij op een ander tijdstip binnen of buiten betrokken feedbackperiode te krijgen.

Je kan aansluitend terecht bij het monitoraat voor een gesprek over studievoortgang en/of studieaanpak.

Je hebt ook recht op zo snel mogelijke tussentijdse feedback en inzage in werkstukken ingediend in het kader van niet-periodegebonden evaluatie en deelexamens, buiten de feedbackperiode.

Er wordt geen feedback of inzage verleend aan derden.

Specifieke info per faculteit:

Krijg ik een herkansing?

Je hebt voor de meeste opleidingsonderdelen recht op 2 examenkansen per academiejaar 1 in de eerstesemesterexamenperiode óf tweedesemesterexamenperiode en 1 in de tweedekansexamenperiode.

Meer info over herexamens

Contact

Facultaire Studentenadministraties