Examens

Ik ben ziek op de dag van het examen, wat nu?

Indien je geen examen kunt afleggen door ziekte of overmacht, moet je dit onmiddellijk melden aan het examensecretariaat, meestal is dit je facultaire studentenadministratie (FSA).

Meer info over ziekte(briefje)

Ik wil niet deelnemen aan een examen, wat moet ik doen?

Indien je geen examen wil doen, dan meld je dit zo vlug mogelijk aan het examensecretariaat, meestal is dit je facultaire studentenadministratie (FSA).

Ben ik geslaagd?

Je bent geslaagd voor een opleiding indien je voor alle opleidingsonderdelen minstens 10/20 of 'geslaagd' hebt behaald.

In sommige gevallen gelden specifieke tolerantieregels ('deliberatieregels').

Meer info over deliberatie

Hoe krijg ik mijn examenresultaten?

Het bekend maken van je examencijfers en/of deliberatiebeslissingen heet officieel 'proclamatie'. Dit gebeurt via een (elektronische) puntenlijst.
Als je afstudeert als Master volgt er een 'plechtige proclamatie'.

Meer info over examenresultaten/puntenlijst

Meer info over de 'plechtige proclamatie' voor masterstudenten

Feedback en inzage in de examenkopij

Je hebt na elke examenperiode, binnen de feedbackperiode, recht op feedback en inzage van je examenkopij bij de lesgever (of een andere aangewezen persoon).

Indien je omwille van wettige redenen afwezig was op het geplande feedbackmoment, is het mogelijk om, na akkoord met de lesgever, feedback en inzage van je examenkopij op een ander tijdstip te krijgen.

Je kan aansluitend terecht bij het monitoraat voor een gesprek over studievoortgang en/of studieaanpak.

Je hebt ook recht op tussentijdse feedback en inzage in werkstukken ingediend in het kader van niet-periodegebonden evaluatie, buiten de feedbackperiode.

Er wordt geen feedback of inzage verleend aan derden.

Specifieke info per faculteit:

Krijg ik een herkansing?

Je hebt voor de meeste opleidingsonderdelen recht op 2 examenkansen per academiejaar 1 in de eerstesemesterexamenperiode óf tweedesemesterexamenperiode en 1 in de tweedekansexamenperiode.

Meer info over herexamens

Contact

Facultaire Studentenadministraties