De coronacheck AJ 2020–2021

De coronacheck zal in het academiejaar 2020–2021 niet meer worden toegepast op dezelfde manier als voor de tweedesemesterexamens en de tweedekansexamens van het academiejaar 2019–2020.

Er wordt momenteel gewerkt aan een tool voor lesgevers, examencommissies en opleidingscommissies om te reflecteren over examenscores, slaagpercentages en rendementen. De belangrijkste elementen van de oorspronkelijke coronachecktool blijven op die manier duurzaam behouden. De nieuwe tool kadert in het globale toetsbeleid, het onderwijsbeleid en het beleid rond studievoortgang en studie-efficiëntie. Deze tool zal geïntegreerd worden binnen UGI-Onderwijsbeleid.

Tegen half februari 2021 voorzien we een eerste versie van de tool die de resultaten van het eerste semester vergelijkt met de resultaten van de voorbije jaren, en zichtbaar maakt of het noodzakelijk is om voor de studenten remediëringstrajecten tijdens het tweede semester te voorzien.